Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishHämeen linnan ravintolapalvelut uudistuvat


Suomen kansallismuseo kehittää Hämeen linnan palvelukonseptiaan. Ravintolapalvelut ovat merkittävä osa asiakaskokemusta ja etsimme nyt kumppania, joka jakaa tavoitteemme ja kunnianhimomme erinomaisen kokemuksen tuottamiseen. Keskiaikaisen linnan ainutlaatuiset puitteet ja kasvava kävijämäärä luovat hyvät edellytykset laadukkaalle ja kannattavalle ravintolatoiminnalle.

Ravintolapalvelut kilpailutetaan arviolta tammikuussa 2017. Emme kuitenkaan ole vielä lyöneet ravintolapalveluiden konseptia lukkoon, vaan tietopyyntönä haluamme tarjota liiketoiminnasta kiinnostuneille toimijoille mahdollisuuden esittää näkemyksiään parhaaksi ravintolakonseptiksi. Linnan tarjoaa juhla- ja kokouspalvelujen lisäksi puitteet niin lounasravintolalle kuin kahvilatoiminnalle. 

Kaikilla ravintolapalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneilla on mahdollisuus vastata tietopyyntöön jättämällä ehdotuksensa ravintolapalvelujen konseptiksi perjantaihin 25.11.2016 klo 16.00 mennessä. Vastaukset toimitetaan sähköpostitse markkinointijohtaja Jonna Heliskoskelle osoitteeseen jonna.heliskoski@kansallismuseo.fi otsikolla ”Hämeen linnan ravintolapalvelut”.

Määräpäivään mennessä jätettyjä vastauksia hyödynnetään ravintolapalvelujen konseptia suunniteltaessa. Tulevaa konseptia ei räätälöidä vain yhdelle toimijalle sopivaksi, vaan tavoitteena on räätälöidä konsepti, joka sopii mahdollisimman hyvin linnan puitteisiin ja toimintaan, ja jollaisen konseptin ja hinnoittelumallin perusteella usean eri toimijan on mahdollista toimia. Palveluntarjoajan toivotaan myös olevan käytettävissä, mikäli Kansallismuseo haluaa esittää konseptiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä.

Vastauksenne muoto on vapaa, mutta tiedustelemme näkemyksiänne ainakin seuraavista asioista:

Palvelun sisältö, laajuus ja liiketoimintamalli
•    Millaisia tilaus-, ruoka- ja lounasravintolapalveluja tai kahvilapalveluja mielestänne kohteessa tulisi tarjota?
•    Millaisia muita palveluja kohteessa voisi tarjota?
•    Kuvatkaa mikä palveluista tekee Hämeen linnasta erinomaisen ja houkuttelevan.
•    Kuvatkaa millaiset kävijämäärät Hämeen linnassa olisi mielestänne mahdollista saavuttaa ja miten kuvaamanne palvelut tukevat tätä tavoitetta.
•    Miten osallistuisitte kohteen markkinointiin ja kuinka paljon käyttäisitte rahaa myynnin edistämiseen?
•    Millainen liikevaihtotavoite olisi mielestänne mahdollinen seuraavien kolmen vuoden aikana (alv 0%)?
•    Millaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palvelujanne?
•    Liittyykö palveluiden tarjontaan erityisiä toiveita tai odotuksia Hämeen linnaa ja/tai Kansallismuseota kohtaan?
•    Tarjoatteko kaikkia edellä kuvattuja palveluja?
•    Yksilöikää palvelunne tarkemmin. Liitteeksi voitte laittaa palvelukuvauksianne, mikäli mahdollista.

Kumppanuusmalli ja referenssit
•    Millaisilla sopimusehdoilla tarjoaisitte palveluitanne? Voitte mahdollisuuksien mukaan liittää oheen sopimusmallin.
•    Millä aikataululla pystytte aloittamaan palvelujen tarjoamisen kohteessa?
•    Millaisen henkilöstömäärän palveluiden tuottaminen kohteessa vaatii?
•    Minkälaista osaamista ja kokemusta palveluiden tarjoaminen edellyttää?
•    Kuvatkaa yritystenne kokemusta kyseessä olevien palveluiden tuottamisesta. Pyydämme teitä myös kertomaan referensseistänne vastaavien palveluiden tuottamisesta.

Vastauksiin on yksilöitävä salassapidettävät tiedot, mikäli ehdotukset sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia.

Lisätietoja
markkinointijohtaja Jonna Heliskoski, jonna.heliskoski@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6342
intendentti Jouni Marjamäki, jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6344