Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishSaamelaiskulttuurin tapahtumaviikonloppu alkaa pe 10.11. klo 10-16 seminaarilla

Saamelaiskulttuurin tapahtumaviikonloppu alkaa pe 10.11. klo 10-16 seminaarilla


Kansallismuseossa 10.–11.11. järjestettävä saamelaiskulttuurin kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa monipuolisia näkökulmia saamelaiseen kulttuuriin ja historiaan. Saamelaisen perinteen roolia naisten kautta tutkiva tapahtuma on suunnattu kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille.

Perjantaina 10.11. järjestettävä seminaari ”Máttaráhku ládjogahpir – duodji ja repatriašuvdna / Esiäidin sarvilakki – saamenkäsityö ja kulttuuriperinnön palautus” pohtii saamelaisesineiden monia merkityksiä yksittäisten ihmisten ja museoiden näkökulmasta sekä niiden palautukseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa käsitellään myös saamelaisten esineellistä kulttuuriperintöä etenkin tämän päivän näkökulmasta. Saamenkäsityö, duodji, on hyvin merkittävä osa saamelaiskulttuuria ja se elää ja kehittyy jatkuvasti modernissa maailmassa, kuitenkin perinteitä kunnioittaen.

Lauantain tapahtumien teemana on Duoji vuoigŋa – Muotoja saamelaiskulttuurista. Kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille suunnatun päivän aikana museossa on mahdollista mm. nähdä saamelaiskulttuuriin liittyviä elokuvia sekä kokea joiku- ja tanssiesityksiä tai osallistua sarjakuvatyöpajaan. Viikonloppu huipentuu Sápmi eahket -konserttiin ja Vuoden saamelainen -tunnustuspalkinnon jakoon lauantai-iltana.

Viikonlopun ajan museossa on esillä Suohpanterror-ryhmän julistetaidetta sekä kaksi saamelaista taidekäsityötä esittelevää näyttelyä. Museokauppaan rakentuu myös Suomen saamelaisten käsityöntekijöiden yhdistyksen pop-up-myymälä.


Yhteistyössä: Norjan suurlähetystö, City-Sámit ry, Sámi Duodji ry, Walhalla ry ja Suomen kansallismuseo.


Perjantain 10.11. ohjelma


klo 10.00, Keskihalli
Saamelaiset ottavat museon haltuunsa Hildá Länsmanin joikuesityksen kautta. Lisäksi Kansallisbaletin oppilaitoksen saamelaiset opiskelijat Birit ja Katja Haarla esittävät tanssiteoksen.

klo 11–18, Pop-up-tila
Suohpanterrorin julistekollaasi. “Ii mihkkege min birra min haga - Ei mitään meistä ilman meitä”

klo 11–18, Keskihalli
Keskihallissa on esillä kaksi saamelaista sarvilakkia. Lakit ovat osa Kansallismuseon saamelaiskokoelmaa. Kansallismuseo ja Saamelaismuseo Siida ovat allekirjoittaneet sopimuksen kokoelman palauttamisesta Saamelaismuseoon.

klo 11–18, Pop-up-tila

Perinteistä saamelaista (taide)käsityötä esittelevät Sámi Duodji ry:n ja Láhppon duojit -näyttelyt.

klo 11–18, Museokauppa
Sámi Duodji ry:n pop-up-myymälä.

klo 10–16, Auditorio
Seminaari ”Máttaráhku ládjogahpir – duodji ja repatriašuvdna / Esiäidin sarvilakki – saamenkäsityö ja kulttuuriperinnön palautus”
Seminaarin tarkka ohjelma >>
Ilmoittaudu seminaariin mukaan 6.11. mennessä >>

Seminaarikieli on pohjoissaame ja se tulkataan suomeksi. Seminaaria voi seurata suoratoistona verkossa klo 10.30-16.00>>
Seminára lea vejolaš čuovvut streama dmu 10.30-16.00>>


KM saamelainenkulttuuri2

Saamelaistapahtuma logot

Álbmotmuseas 10.-11.11. ordnejuvvon sámekultuvrra guovtti beaivvi dáhpáhus fállá máŋggabealat geahččančiegaid sámekultuvrii ja -historjái. Dáhpáhus, mii guorahallá sápmelaš árbevieru rolla nissonolbmuid bokte, lea oaivvilduvvon buohkaide sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide.

Bearjadaga 10.11. ordnejuvvon seminára “Máttaráhku ládjogahpir – duodji ja repatriašuvdna / Esiäidin sarvilakki – saamenkäsityö ja kulttuuriperinnön palautus” vihkkehallá sámedávviriid máŋggaid mearkkašumiid ovttaskas olbmuid ja museaid geahččančiegas ja daid máhcaheapmái gullevaš jearaldagaid. Semináras gieđahallet maiddái sápmelaš biergasiid kulturárbbi eandalii otnábeaivve geahččančiegas. Sámi giehtaduodji, duodji, lea oalle dehálaš oassi sámekultuvrras ja dat eallá ja ovdána geažos áigge modearna máilmmis, goittotge árbevieruid gudnejahttimiin.

Lávvardaga dáhpáhusaid temán lea Duoji vuoigŋa - Hámit sámekultuvrras. Buohkaide sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide siktejuvvon beaivvi áigge museas lea vejolaš ee. oaidnit sámekultuvrii gullevaš ealligovaid sihke vásihit juoigan- ja dánsačájáhusaid dahje oassálastit ráidogovvabargobádjái. Vahkuloahpa čohkka lea Sápmi eahket -konsearta ja Jagi sápmelaš dovddastusa juohkin lávvardaga eahkedis.

Vahkuloahpa áigge museas leat ovdan Suohpanterror-joavkku posterdáidda ja guokte sápmelaš duodječájáhusa. Museagávpái šaddá maiddái Suoma sápmelaččaid duojáriid searvvi pop up -vuovdinbáiki.

Oahpásmuva seminára prográmmii dáppe
Geahča vahkuloahpa olles prográmma dáppe

Ovttasbarggus: Norgga ambassáda, City-Sámit rs, Sámi Duodji rs, Walhalla ry ja Suoma álbmotmusea.


Prográmma

Bearjadat 10.11.


dmu 10.00, Guovddášhálla.

Sápmelaččat váldet háldui musea Hilda Länsman juoigama bokte. Lassin Álbmotbaleahta oahppolágádusa sápmelaš stuđeantta guoktá Birit ja Katja Haarla dánsunčájáhus.

dmu 11–18, Pop-up- sadji

Suohpanterror posterkolláša “Ii mihkkege min birra min haga - Ei mitään meistä ilman meitä”.

dmu 11–18, Guovddášhálla
Guovddášhállas leat ovdan guokte sápmelaš ládjogahpira. Gahpirat leat Álbmotmusea sápmelaščoakkáldagas. Álbmotmusea ja Sámemusea Siida leat vuolláičállán soahpamuša čoakkáldaga máhcaheamis Sámemuseai.

dmu 11–18, Pop-up- sadji
Árbevirolaš sápmelaš (dáidda) giehtaduoji buktet ovdan Sámi Duodji ja Láhppon duojit -čájáhusat.

dmu 11–18, Museagávpi
Sámi Duodji -searvvi pop-up -gávpi.

dmu 10–16, Auditoria

Seminára “Máttaráhku ládjogahpir – duodji ja repatriašuvdna / Esiäidin sarvilakki – saamenkäsityö ja kulttuuriperinnön palautus”.

Semináragiella lea davvisámegiella ja dat dulkojuvvo suomagillii. Seminára lea vejolaš čuovvut streama bokte neahtas čujuhusas. Oahpásmuva seminára prográmmii dáppe >>

Seminára lea vejolaš čuovvut streama dmu 10.30-16.00>>


Saamelaistapahtuma logot