Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishSaamelaiskulttuurin tapahtumaviikonloppu jatkuu lauantaina 11.11.  Duoji vuoigŋa – Muotoja saamelaiskulttuurista

Saamelaiskulttuurin tapahtumaviikonloppu jatkuu lauantaina 11.11. Duoji vuoigŋa – Muotoja saamelaiskulttuurista


Kansallismuseossa 10.–11.11. järjestettävä saamelaiskulttuurin kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa monipuolisia näkökulmia saamelaiseen kulttuuriin ja historiaan. Saamelaisen perinteen roolia naisten kautta tutkiva tapahtuma on suunnattu kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille.

Lue täältä perjantain ohjelmasta. Lauantain tapahtumien teemana on Duoji vuoigŋa – Muotoja saamelaiskulttuurista. Kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille suunnatun päivän aikana museossa on mahdollista mm. nähdä saamelaiskulttuuriin liittyviä elokuvia sekä kokea joiku- ja tanssiesityksiä tai osallistua sarjakuvatyöpajaan. Viikonloppu huipentuu Sápmi eahket -konserttiin ja Vuoden saamelainen -tunnustuspalkinnon jakoon lauantai-iltana.

Viikonlopun ajan museossa on esillä Suohpanterror-ryhmän julistetaidetta sekä kaksi saamelaista taidekäsityötä esittelevää näyttelyä. Museokauppaan rakentuu myös Suomen saamelaisten käsityöntekijöiden yhdistyksen pop-up-myymälä.

Yhteistyössä: Norjan suurlähetystö, City-Sámit ry, Sámi Duodji ry, Walhalla ry ja Suomen kansallismuseo.


Lauantain 11.11. ohjelma


klo 12, Keskihalli

Saamelaiset ottavat museon haltuunsa Hildá Länsmanin joikuesityksen kautta. Lisäksi Kansallisbaletin oppilaitoksen saamelaiset opiskelijat Birit ja Katja Haarla esittävät tanssiteoksen.

klo 12.20–14, Auditorio

Paneelikeskustelu: ”Buot maid olmmoš ráhkada, lea duodji – Kaikki mitä ihminen valmistaa on duodjia.”
Duodji viittaa perinteisiin käsitöihin, mutta duodjilla on myös aineeton ulottuvuus. Paneelikeskustelu on suomenkielinen. Keskustelua on mahdollista seurata suoratoistona ja kommentoida verkon välityksellä.
 
klo 14.15, Pop-up-tila

Sámi Duodji ry:n näyttelyn esittely

klo 15–17, Auditorio
Elle-Márjá Eiran elokuva Iđit silba/Burning sun, jonka teemana on sarvilakki, sekä Nils Gaupin elokuva Kautokeinon kapina.
Elokuvat esittelee Skábmagovat-filmifestivaalin johtaja Anne Kirste Aikio

klo 13–17, Ateljee
Sarjakuvatyöpaja, ohjaajina Skábmagovat-filmifestivaalin johtaja Anne Kirste Aikio ja Soili Jäppinen Maailman sarjakuvat ry:stä.

klo 11–18, Pop-up-tila
Suohpanterrorin julistekollaasi ”Ii mihkkege min birra min haga - Ei mitään meistä ilman meitä”

klo 11–18, Keskihalli

Keskihallissa on esillä kaksi saamelaista sarvilakkia. Lakit ovat osa Kansallismuseon saamelaiskokoelmaa. Kansallismuseo ja Saamelaismuseo Siida ovat allekirjoittaneet sopimuksen kokoelman palauttamisesta Saamelaismuseoon.

klo 11–18, Pop-up-tila
Perinteistä saamelaista (taide)käsityötä esittelevät Sámi Duodji ja Láhppon duojit -näyttelyt.

klo 11–18, Museokauppa
Sámi Duodji ry:n pop-up-myymälä.

klo 17–19, Café Kansallismuseo
Sápmi eahket -konsertti, Hilddá Gilddat.
Vuoden saamelainen -tunnustuksen jako.
Seremoniamestarina City-Sámit -yhdistyksen puheenjohtaja Inka Musta

P2260044

Saamelaistapahtuma logotÁlbmotmuseas 10.-11.11. ordnejuvvon sámekultuvrra guovtti beaivvi dáhpáhus fállá máŋggabealat geahččančiegaid sámekultuvrii ja -historjái. Dáhpáhus, mii guorahallá sápmelaš árbevieru rolla nissonolbmuid bokte, lea oaivvilduvvon buohkaide sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide.

Bearjadaga 10.11. ordnejuvvon seminára “Máttaráhku ládjogahpir – duodji ja repatriašuvdna /
Esiäidin sarvilakki – saamenkäsityö ja kulttuuriperinnön palautus” vihkkehallá sámedávviriid máŋggaid mearkkašumiid ovttaskas olbmuid ja museaid geahččančiegas ja daid máhcaheapmái gullevaš jearaldagaid. Semináras gieđahallet maiddái sápmelaš biergasiid kulturárbbi eandalii otnábeaivve geahččančiegas. Sámi giehtaduodji, duodji, lea oalle dehálaš oassi sámekultuvrras ja dat eallá ja ovdána geažos áigge modearna máilmmis, goittotge árbevieruid gudnejahttimiin.

Lávvardaga dáhpáhusaid temán lea Duoji vuoigŋa - Hámit sámekultuvrras. Buohkaide sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide siktejuvvon beaivvi áigge museas lea vejolaš ee. oaidnit sámekultuvrii gullevaš ealligovaid sihke vásihit juoigan- ja dánsačájáhusaid dahje oassálastit ráidogovvabargobádjái. Vahkuloahpa čohkka lea Sápmi eahket -konsearta ja Jagi sápmelaš dovddastusa juohkin lávvardaga eahkedis.

Vahkuloahpa áigge museas leat ovdan Suohpanterror-joavkku posterdáidda ja guokte sápmelaš duodječájáhusa. Museagávpái šaddá maiddái Suoma sápmelaččaid duojáriid searvvi pop up -vuovdinbáiki.

Ovttasbarggus: Norgga ambassáda, City-Sámit rs, Sámi Duodji rs, Walhalla ry ja Suoma álbmotmusea.


Lávvardat 11.11.


dmu  12, Guovddášhálla
Sápmelaččat váldet háldui musea Hilda Länsman juoigama bokte. Lassin Álbmotbaleahta oahppolágádusa sápmelaš stuđeantta guoktá Birit ja Katja Haarla dánsunčájáhus.

dmu  12.20–14, Auditoria
Panelaságastallan: ”Buot maid olmmoš válmmašta, lea duodji – Kaikki mitä ihminen valmistaa on duodjia.”
Duodji čujuha árbevirolaš giehtadujiide, muhto duojis lea maiddái immateriála olli. Panelaságastallan lea suomagillii. Ságastallama lea vejolaš čuovvut streama bokte ja kommenteret neahtas čujuhusas

dmu  14.15, Pop-up -sadji
Sámi Duodji -čájáhusa válddáhallan.

dmu  15–17, Auditoria
Elle-Márjá Eiran ealligovva Iđit silba/Burning sun, man temán lea ládjogahpir, ja Nils Gaup ealligovva Guovdageainnu stuimmit. Ealligovaid válddáhallá Skábmagovat-festivála jođiheaddji Anne Kirste Aikio.

dmu  13–17, Ateljee

Ráidogovvabargobádji, bagadallin Skábmagovat-filbmafestivála jođiheaddji Anne Kirste Aikio ja Álbmotmusea bargobádjebagadalli Ulla Kostiainen.

dmu  11–18, Pop-up- sadji

Suohpanterror posterkollása “Ii mihkkege min birra min haga - Ei mitään meistä ilman meitä”.

dmu  11–18, Guovddášhálla

Guovddášhállas leat ovdan guokte sápmelaš ládjogahpira. Gahpirat leat oassi Álbmotmusea sápmelaščoakkáldaga. Álbmotmusea ja Sámemusea Siida leat vuolláičállán soahpamuša čoakkáldaga máhcaheamis Sámemuseai.

dmu  11–18, Pop-up- sadji
Árbevirolaš sápmelaš (dáidda) duoji ovdanbuktet Sámi Duodji ja Láhppon duojit -čájáhusat.

dmu  11–18, Museagávpi
Sámi Duodji -searvvi pop-up -gávpi.

dmu  17–19, Café Álbmotmusea

Sápmi eahket -konsearta, Hilddá Gilddat.
Jagi sápmelaš -dovddastusa juohkin.
Seremoniijameašttirin City-Sámit -searvvi sátnejođiheaddji Inka Musta.
Saamelaistapahtuma logot