Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishKartuta kansalliskokoelmaa

Museoesineen lahjoittaminen, testamentti, osto, lunastus tai talletus Suomen kansallismuseoon

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka esittelee Suomen historiaa ja kansallisen kulttuurin erityispiirteitä sekä muiden maiden kulttuureja. Kansallismuseo on yleishyödyllinen, valtion omistama laitos, joka kerää ja tallentaa aineellista kulttuurihistoriaa tutkimusta, opetusta, tiedonvälitystä ja näyttelytoimintaa varten.

Tallentamaansa kulttuuriomaisuutta se on sitoutunut hoitamaan ja säilyttämään yleisten kansainvälisten museoeettisten periaatteiden mukaisesti.

Kansallismuseo kerää

 • yksittäisiä esineitä tai kokonaisuuksia, jotka soveltuvat museon keruuohjelmaan
 • esineitä kaikilta ajanjaksoilta, myös nykyajalta, kaikista yhteiskuntaluokista ja kaikkialta Suomesta
 • keräilyharvinaisuuksista tai rahallisesti arvokkaista antiikkiesineistä arkisiin kulutustavaroihin

Lahjoitus, testamentti, osto, lunastus, talletus

Huomattava osa Kansallismuseon esineistöstä on saatu lahjoituksina. Edelleenkin suuren yleisön kulttuuritahto on museon kokoelmien karttumisen keskeinen perusta. Seuraavassa kerrotaan lahjoituksiin ja muihin museoesineiden hankintatapoihin liittyvistä ehdoista ja yleisesti hyväksytyistä käytännöistä.

Lahjoitus
 • Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy museolle vastikkeetta.
 • Museo vastaanottaa esineen täysillä omistus-, tekijän- ja muilla oikeuksilla.
 • Museo voi käyttää esinettä haluamallaan tavalla museon yleisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan.
 • Luovuttaja vahvistaa allekirjoituksellaan, että esine on luovutettu museolle täydellisenä ja peruuttamattomana lahjana sekä hyväksyy samalla muut vastaanottoehdot.
 • Lahjoittajan on oltava lahjoituskelpoinen eli yksityishenkilöllä, jakamattomalla kuolinpesällä, yhdistyksellä, säätiöllä, yrityksellä ym. taholla on oikeus lahjoituksen tekemiseen.
 • Museo ei ole velvollinen vastoin tahtoaan ottamaan vastaan lahjoituksia.
Testamentti
 • Testamenttia vastaanotettaessa harkitaan tapauskohtaisesti onko testamentin tekijän tahto toteutettavissa sekä sitä soveltuuko esineistö museon kokoelmiin.
 • Testamentin voi jättää kokonaan tai osittain vastaanottamatta.
Osto
 • Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy museolle vastiketta vastaan.
 • Vastaanottoehdot samat kuin lahjoituksessa mutta lisäksi myyjä vahvistaa ja sitoutuu vastaamaan siitä, että hänellä on oikeus myydä esine.
Lunastus
 • Lunastuksella tarkoitetaan Muinaismuistolain (295/1963) nojalla lunastettuja esineitä.
 • Muinaismuistolain mukaan maasta ja vedestä löydetyt yli 100 vuotta vanhat esineet kuuluvat automaattisesti valtiolle.
Talletus
 • Kansallismuseo ottaa talletuksia vastaan vain poikkeustapauksissa.
 • Talletussopimuksella esine annetaan museon hallintaan omistusoikeuden jäädessä tallettajalle.
 • Museo voi käyttää esinettä haluamallaan tavalla museon yleisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan..

Kansallismuseo ei kerää

 • Arkistoaineistoa tai painotuotteita muuten kuin mahdollisesti esinelahjoitusten osana.
  Esimerkiksi seuraavia esineitä ja esinetyyppejä on kokoelmissa runsaasti tai ne eivät muutoin sovellu kokoelmiin:
 • kivimankelit, ompelu- ja neulekoneet 1900-luvun alkupuolelta
 • pulsaattoripesukoneet, silitysraudat, kangaspuut, rukit ja rukinlavat
 • kirjoituskoneet ennen vuotta 1970
 • kirveet, ruutisarvet ja tulusraudat
 • sukset ja luistimet ennen vuotta 1970
 • televisiot, radiot ja levysoittimet ennen vuotta 1970
 • pianot

Miten lahjoitat museoon?

 • Ota yhteyttä Kansallismuseon Kokoelmat-yksikköön. Puhelinnumerot löytyvät henkilöhakemistosta.
 • Sovi esineen näytöstä (kotona, museossa, muualla, lähettämällä esine tai kuva esineestä).
 • Jos tarjous johtaa lahjoituksen vastaanottamiseen, sovi esineen kuljetuksesta.
 • Kirjallinen luovutussopimus tehdään kahtena kappaleena (vastaanottolomake ja/tai lahjakirja, kauppakirja, muu sopimus).
 • Esine liitetään museon kokoelmiin.
 • Tiedot esineen valmistus-, hankinta-, omistus- ja käyttöhistoriasta sekä esineeseen liittyvä henkilöhistoria lisäävät oleellisesti sen museaalista arvoa.
 • Tiedot tallennetaan yhdessä valokuvien, käyttöohjeiden ym. kanssa osana esinehankintaa.
 • Irtaimet maasta löydetyt muinaisesineet eli maalöydöt ja vedenalaiset löydöt kuuluvat Muinaismuistolain mukaisesti valtiolle.
Museoesineen on hyvä olla mahdollisimman täydellinen (ei olennaisia puuttuvia osia), mutta esine voi olla museaalisesti arvokas puutteellisenakin. Esinettä ei pidä itse korjailla, paikata, maalata, pestä tms. ennen lahjoittamista tai myymistä.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi

Henkilöhakemisto Suomen kansallismuseo / Kokoelmat

Postiosoite:
Museovirasto
PL 913
00101 HELSINKI
www.kansallismuseo.fi

Kävelypuku Anu Pentik2


Upo jääkaappi


Talkkipuuteri


Suomen senaatin merkki


Teddykarhu


Kupittaan savi