Kansallismuseo tunnus

Näyttelykalenteri  |  Museokauppa |  Kokous- ja juhlatilat  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Palaute  | 
Kansallismuseon ystävät

På svenska |  In EnglishKansallismuseon opetuspaketit

Kansallismuseon ja Museoviraston opetuspaketit sekä hyödyllisiä linkkejä


Jokainen nuotti pitää elää. Sibelius -näyttelyn materiaali opettajalle


Sibelius-näyttelyyn voi tutustua monella tavalla. Opastettujen kierrosten lisäksi ryhmän kanssa voi tutustua näyttelyyn myös omatoimisesti. Tässä opettajan materiaalissa on annettu muutamia vihjeitä erilaisista tavoista tutustua näyttelyyn elämyksellisesti.


Opettajan materiaali on hyödyllisimmillään yläkoulun ja lukioiden opetuksessa, erityisesti musiikin, historian ja kuvataiteen opetuksessa. Materiaalia voidaan soveltaa myös tätä nuorempien opetukseen ja museokäynnin suunnitteluun.


pdf Sibelius_opettajan_materiaali (526 KB)


© Museovirasto, Kansallismuseo 2015
Osien kopiointi on sallittua vain opetustarkoituksiinSibelius
Suomen esihistorian opetuspaketti peruskouluille ja lukioille

Esihistorian opetuspaketti on tarkoitettu esim. peruskoulujen ja lukioiden opettajille käytettäväksi Suomen esihistorian opetuksen tukena ja oheisaineistona. Lisäksi sitä voidaan käyttää museokäynnin valmisteluun ja aiheen syventämiseen. Opetuspaketissa on valmiita tehtäviä sekä laajalti taustatietoa esihistoriasta ja sen tutkimuksesta.


© Museovirasto, Suomen kansallismuseo 2006.
Osien kopiointi on sallittua vain opetustarkoituksiin.
URN:NBN:fi-fe20061216Kultainen eläinpäärengas Nousiaisista. Kuva: Museovirasto / T. Syrjänen

Keskiaika - omatoiminen museokierros Kansallismuseossa

Keskiajan opetuspaketti on tarkoitettu peruskoulujen opettajille omatoimisen museokäynnin tueksi. Opetuspaketti sisältää valmiita tehtäviä sekä taustatietoa tehtävien tekemiseksi. Opetuspakettia voi myös käyttää apuna Suomen keskiajan opetuksessa koulussa, ilman museovierailuakin.


© Museovirasto, Suomen kansallismuseo 2014
Osien kopiointi on sallittua vain opetustarkoituksiin.
URN:NBN:fi-fe


haarniskat 150 x
Uskontojen maailma

Opetusmateriaalissa tarkastellaan uskonnollisia symboleita ja se soveltuu historian, uskonnon sekä elämänkatsomuksen teemoihin. Opetuspakettia voi käyttää museokäynnin aikana tai sen jälkeen koulussa, mutta myös sellaisenaan ilman museokäyntiä. Opetusmateriaali pyrkii mm. herättämään pohdintaa kunkin henkilökohtaisesta suhteesta uskonnollisiin symboleihin.

Uskontojen maailma -opetuspaketti sopii sekä yläkoululaisille että lukiolaisille.


© Museovirasto, Kansallismuseo 2015
Osien kopiointi on sallittua vain opetustarkoituksiin.Uskontojen maailma logo, design Jenni Reuter.
Juhlapukuja-verkkonäyttely

Tutustu 36 loistokkaaseen esimerkkiin pariisilaisen haute couturen suodattumisesta suomalaiseen pukeutumiseen. Puvut viestivät kotimaisen käsityön elinvoimasta ja korkeasta tasosta sekä naisten ehtymättömästä kekseliäisyydestä erityisesti vaikeina aikoina.

Löydä juhlamuodin muutokset ja näe samalla tietty ajattomuus. Jotkut asiat toistuvat syklisesti - sen havaitset vaikkapa vyötärölinjan vaihteluja tarkkailemalla.

URN:NBN:fi-fe20041598


Ompelimo Maison Paquetin signeeraus juhlapuvussa. Kuva: Jan Lindroth (2003)

Kulttuurien museon Kaukaa haettua -verkkonäyttely

Ihminen on kautta aikojen tuntenut uteliaisuutta uusia ja outoja esineitä kohtaan. Suomeenkin on esihistorialliselta ajalta lähtien tuotu tuotteita ja raaka-aineita muualta maailmasta vaihdon ja kaupankäynnin kautta. 1700-luvulta lähtien myös suomalaiset tutkimusmatkailijat,tiedemiehet, lähetyssaarnaajat, merenkävijät, taiteenkerääjät, seikkailijat ja myöhemmin kehitysyhteistyöväki ovat tuoneet maailmalta Suomeen esineitä, joista osa on päätynyt museokokoelmiin.

Kaukaa haettua -verkkonäyttelyssä esitellään 14 maailmanmatkaajaa ja heidän Suomeen tuomiaan esineitä ja matkoillaan syntyneitä kuvia ja piirroksia.


Kaukaa haettua -verkkonäyttelyn etusivu


 


Museoviraston opetuspaketteja:


Puukausi

Koululaisille suunnattu sivusto kertoo Suomen puurakentamisen perinteestä savupirtistä puukerrostaloon.

 

Puukausi sisältää kolme osaa: puurakentamiskohteiden esittelyn, puumateriaalin ominaisuuksista ja käsittelytavoista kertovan osan sekä tehtäviä ja vinkkejä sisältävät puuha-aitat.

Väylien varsilta - Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat

Merenkulkuun liittyvien ammattilaisten sekä rakennusperinnön historiasta ja nykytilasta kertova verkkojulkaisu. Tietopaketti on tarkoitettu itsenäiseksi tietolähteeksi ja oppimateriaaliksi merenkulun kulttuurihistoriaan.

Materiaalin tuottivat Museovirasto, Merenkulkulaitos ja Helsingin yliopisto 2001.


Opetussivustoja muualla verkossa:


Helsingin kaupunginmuseon verkkoaineistot

Suomen kivikauden esineistö
Oppimateriaali arkeologian esinetuntemukseen.

Materiaalin ovat tuottaneet Helsingin yliopisto ja Museovirasto 2001.

Rautakausi Savossa


Mikkelin kaupungin museoitten tuottaman multimedian tavoitteena on tarjota ala-asteen ja lukioiden oppilaille havainnollistettua tietoa Itä-Suomen rautakaudesta, esineistä, asumisesta, ihmisistä, elämästä ja kuolemasta. Opetuspaketti on jaettu kahteen ryhmään, laajempaan, lukiotasolle tarkoitettuun ja ala-asteen materiaalin, jossa on mukana esihistorian elämästä kertovia animaatioita.

Suur-Savon museo, Mikkeli.

Suomen esihistoriallinen keramiikka


Suomen esihistoriallista keramiikkaa kivikaudelta varhaiseen rautakauteen. Sivujen tarkoituksena on erityisesti toimia Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen esinetuntemuskurssin tukena.

 

Maakunnan esihistoriaa - Pohjois-Karjalan kuntien esihistoriaa ja asiaa käsitteleviä tehtäviä

Karjalan koko kuva - opetuspaketti Pohjois-Karjalan museon sivuilla

Kansanusko Karjalassa - opetuspaketti Pohjois-Karjalan museon sivuilla lukioluokille

Pohjois-Karjalan museo, Joensuu: Opetus

 

Etelä-Karjalan esihistoria - Etelä-Karjalan museon opetuspaketti 

Kauskilan kalmiston arvoitus
Etelä-Karjalan esihistoria -sivuihin liittyvä opetuspaketti alakouluikäisille

Lappeenrannan Linnoitus

VirtuaaliViipuri

Suomalais-ugrilaiset kielet ja niiden puhujat


Suomalais-ugrilaisista kansoista kertova verkkojulkaisu on tarkoitettu sekä oppimateriaaliksi peruskouluille ja lukioille että tietolähteeksi kaikille muille suomalais-ugrilaisista kansoista ja kulttuureista kiinnostuneille. Opetuspaketti sisältää ajankohtaista tietoa ja opastaa muille yksittäisten tutkijoiden ja lähiseurojen www-sivuille. Verkkojulkaisun tarkoituksena on tukea kouluopetusta ja antaa kiinnostavasti yleistajuista ja elämyksellistä tietoa suomalais-ugrilaisista kansoista, kielistä ja kulttuureista, historiasta ja nykypäivästä.

Päivä Eilisessä - Koululaisvierailu kotiseutumuseoon


Keski-Suomen museon tuottamat sivut tarjoavat tietoa ja käytännön ehdotuksia kotiseutumuseoiden ja koulujen yhteistyölle. Uusilta sivuilta voi satunnainen kesävieraskin ennen museokäyntiä saada vinkkejä ja virittäytyä museotunnelmaan. Päivä Eilisessä -sivut muistuttavat monista nyt jo väistyneistä asioista ja tarjoavat parhaimmillaan nykyihmisellekin vihjeitä meitä ennen eläneiden ekologisesta elämäntavasta.

Keski-Suomen museo, Jyväskylä.

Suomalainen kansanusko


Opintojakson tavoittena on perehdyttää opiskelijat suomalaisen kansanuskon perusteisiin, kansanuskontutkimuksen oppihistoriaan, kalevalaiseen myyttiseen maailmankuvaan ja käytännön kansanuskon ilmiöihin. Suomalaisen kansanuskon opetus on yliopistossa osana suomalaisten uskontoperinteiden opetusta. Tämä suomalaisen kansanuskon esitys on laajuudeltaan 1 ov, ja se soveltuu myös lukion oppimateriaaliksi. Sivuston käyttö vaatii rekisteröitymisen oppimateriaalin käyttäjäksi.

Kotirintaman arkea Oulussa
on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan museossa esillä olleen Kotirintaman arkea -näyttelyn pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu.

Suomen kuvataiteen kultakausi


Kultakausi on ensisijaisesti opetuskäyttöön suunnattu taideohjelma, jossa tutustutaan kultakauden ajan taiteeseen Akseli
Gallen-Kallelan opastamana. Kultakauden ovat yhteistyössä toteuttaneet Gallen-Kallelan Museo, TKK/Dipoli, Graafiset Neliöt Oy ja Opetushallitus ja se on ensimmäinen koululaisille suunnattu internetiin toteutettu taideohjelma.

LUSTO Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus, Punkaharju.
Kouluyhteistyö: Opintokäynnit, leirikoulut, luokkaretket ja tietopalvelut.

Loisto - Seikkailu saaristossa


"Seikkailu saaristossa" johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti koululaisten ja opettajien apuvälineeksi.

Loisto - Tietopankki sisältää artikkeleita ja linkkejä isompien koululaisten ja aikuisten käyttöön.

Tiedekeskus Heureka, Vantaa.

Skål! sirpaleita keskiajalta


Lasiastioita ja niiden käyttäjiä Pohjois-Euroopassa.
WWW-multimedia, jonka kautta keskiaikaisen lasin historiaan on mahdollista tutustua kaikkialta Euroopasta. CD-rom on lainattavissa Museoviraston kirjastosta.