Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishLehdistökuvia - Pressbilder - Press Photos


Kansallismuseo

Lehdistökuvia
Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Julkaistaessa on mainittava valokuvaajan nimi. Muu käyttö on kielletty.

Klikkaa kuvaa niin saat sen ladattavaksi.

Nationalmuseet

Pressbilder
Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden.

Klicka på bilden för att ladda den.

The National Museum of Finland

Press Photos
These photos are press photos. Photographers name is to be acknowledged on publication. Other use is prohibited.

Click the photo to open it for downloading.


Kansallismuseorakennus
Kuva: Museovirasto Simo Rista

Nationalmuseets byggnad
Foto: Museiverket, Simo Rista

The building of The National Museum of Finland
Photo: National Board of Antiquities, Simo Rista
Kansallismuseo etelästä_ Simo Rista

Kansallismuseorakennus Hakasalmen puistosta.
Kuva: Museovirasto Simo Rista

Nationalmuseets byggnad från Hagasund parken.
Foto: Museiverket, Simo Rista

The building of The National Museum of Finland from the park.
Photo: National Board of Antiquities, Simo Rista
Kansallismuseo puistosta_Simo Rista

Kansallismuseorakennus etelästä.
Kuva: Museovirasto, Arno de la Chapelle 2000

Nationalmuseets byggnad från söder.
Foto: Museiverket, Arno de la Chapelle 2000

The building of The National Museum of Finland from South.
Photo: National Board of Antiquities, Arno de la Chapelle 2000
Kansallismuseo etelästä  Arno de la Chapelle 2000

Kansallismuseon torni ja karhupatsas, Emil Wikström 1909. Kuva: Museovirasto, Arno de la Chapelle 2000

Nationalmuseets torn och björnskupltur av Emil Wikström 1909.
Foto: Museiverket, Arno de la Chapelle 2000

The tower of the National Museum and the bear sculpture by Emil Wikström 1909.
Photo: National Board of Antiquities, Arno de la Chapelle 2000
torni ja karhupatsas_Arno de la Chapelle

Kansallismuseo-rakennuksen suunnitelma vuodelta 1904, itäinen julkisivu Mannerheimintielle päin. "Piirustus arkeoloogis-historiallis-etnografiseen museoon Helsingissä". Arkkitehdit Herman Gesellius, Eliel Saarinen ja Armas Lindgren. Kuva: Museovirasto

Ritning till Nationalmuseibyggnad från 1904, östra fasad mot Mannerheimvägen. "Ritning till arkeologiskt-historisk-etnografiskt museum i Helsingfors". Arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Foto: Museiverket

Plan of the National Museum building from 1904, eastern elevation facing Mannerheimintie. "Drawing for the Archaeological-Historical-Ethnographical Museum in Helsinki." Architects Eliel Saarinen, Herman Gesellius and Armas Lindgren. Photo: National Board of Antiquities
 Kansallismuseo julkisivusuunnitelma  1904

Kansallismuseon keskihallin Kalevala-aiheiset freskot,
Akseli Gallen-Kallela 1928.
Kuva: Museovirasto

Fresker med Kalevala-motiv av Akseli Gallen-Kallela från 1928 i Nationalmuseets éntrehall.
Foto: Museiverket

Kalevala themed frescoes by Akseli Gallen-Kallela from 1928 in the entrance hall of The National Museum of Finland.
Photo: National Board of Antiquities
Kansallismuseo freskot Akseli Gallen-Kallela 1928

Kansallismuseon keskihallin Kalevala-aiheiset freskot, Akseli Gallen-Kallela 1928.
Kuva: Museovirasto Arno de la Chapelle

Fresker med Kalevala-motiv av Akseli Gallen-Kallela från 1928 i Nationalmuseets éntrehall.
Foto: Museiverket, Arno de la Chapelle

Kalevala themed frescoes by Akseli Gallen-Kallela from 1928 in the entrance hall of The National Museum of Finland.
Photo: National Board of Antiquities, Arno de la Chapelle
Kansallismuseo freskot rajattu_Arno de la Chapelle

Keisarin valtaistuin, kullattua puuta. Valmistettu 1797 Pietarissa Christian Meyerin työpajassa. Tuotiin Suomeen 1808 Porvoon valtiopäiville. Ainoa Venäjän rajan ulkopuolella oleva keisarin valtaistuin.
Kuva: Museovirasto, Rauno Träskelinin

Kejsarens tronstol, förgylld trä. Tillverkad 1797 i S:t Petersburg i Christian Meyer's verkstad. Skickades till Finland 1808 till Borgå lantdagen. Den enda kejserliga tronstolen utanför den ryska gränsen.
Foto: Museiverket, Rauno Träskelinin

The throne of the emperor, gilt wood. Made in St. Peterburg, Russia in the workshop of Christian Meyer in 1797. Sent to Finland in 1808. The only imperial throne outside Russian border.
Photo: National Board of Antiquities, Rauno Träskelinin
Keisarin valtaistuin 1797 rajattu_Markku Haverinen

Savupirtti 1800-luvun alusta Pajasyrjän kylästä Jaakkiman pitäjästä Laatokan Karjalasta.
Kuva: Museovirasto, Matti Huuhka

Rökpörte från början av 1800-talet från Pajasyrjä by Jaakkima socken i Karelen.
Foto: Museiverket, Matti Huuhka

Chimneyless smoke cabin dwelling from early 19th century from Pajasyrjä village, Jaakkima parish in Karelia, former E Finland.
Photo: National Board of Antiquities, Matti Huuhka
Savupirtti Jaakkimasta Karjalasta_Matti Huuhka

Madonna Korppoon kirkosta. Suomen vanhin säilynyt keskiaikainen puuveistos. Valmistettu Kölnissä Saksassa 1200-luvulla, edustaa romaanista tyyliä.
Kuva: Museovirasto, Matti Huuhka

Madonnan från Korpo kyrka. Den äldsta bevarade medeltida träskupturen i Finland. Tillverkad i Köln i Tyskland på 1200-talet i romansk stil.
Foto: Museiverket, Matti Huuhka

Madonna from Korppoo Church SW Finland. The oldest preserved medieval wooden stutue in Finland. Made in Cologne, Germany in 13th c., in Romanesque Style.
Photo: National Board of Antiquities, Matti Huuhka
Korppoon madonna puuveistos 1200-luvulta Kölnistä

Eetu Isto Hyökkäys-maalaus vuodelta 1899.
Kuva: Museovirasto, Rauno Träskelin

Anfall av Eetu Isto, från år 1899.
Foto: Museiverket, Rauno Träskelin

The Attack painting by Eetu Isto, from 1899.
Photo: National Board of Antiquities, Rauno Träskelin
Eetu Isto Hyökkäys-maalaus 1899

Jakkarilan rokokoo-sali 1700-luvulta. Katto- ja seinätapetit ovat Jakkarilan kartanosta läheltä Porvoota.
Kuva: Museovirasto, Matti Huuhka

Jackarby rokoko-salen från 1700-talet. Tapeterna är från Jackarby gård, nära Borgå.
Foto: Museiverket, Matti Huuhka

Jakkarila Rococo drawing-room from 18th century. Wall tapestries are from Jakkarila Manor, near Porvoo S Finland.
Photo: National Board of Antiquities, Matti Huuhka
Jakkarilan sali yleiskuva_ Matti Huuhka

Ruskon kousa, yksipuinen juoma-astia vuodelta 1542.
Käytetty pidoissa. Kalannin seutu Vakka-Suomessa oli tunnettu juoma-astioiden valmistaja.
Kuva: Museovirasto / Matti Huuhka

Rusko kåsa från år 1542, skuren i ett enda trästycke.
Använt i fester.
Foto: Museiverket / Matti Huuhka

Rusko tankard, one wood drinking vessel from 1542.
Used in feasts. From Rusko, W Finland.
Photo: National Board of Antiquities / Matti Huuhka
Ruskon kousa 1542_Matti Huuhka

Barbara-alttari keskiajalta Kalannin kirkosta, yksityiskohta. Valmistettu Hampurissa Meister Francken työpajassa 1420-luvulla.
Kuva: Museovirasto, Rauno Träskelin

Barbara-altarskåpet från medeltiden från Kaland kyrka, detalj. Tillverkad i Hamburg i mäster Franckes verkstad på 1420-talet.
Foto: Museiverket, Rauno Träskelin

The Saint Barbara altar screen from Middle Ages from Kalanti Church W Finland, detail. Made by the workshop of Meister Francke in Hamburg, Germany in 1420's.
Photo: National Board of Antiquities, Rauno Träskelin
Barbara alttari 1420-luvulta, tornikohtaus

Vintissä voi satuloida hevosen ratsastamista varten tai valjastaa sen vetämään rattaita. Toiminnallinen näyttely työpaja Vintti museon 3. kerroksessa on avoinna ti-su klo 12-16.
Kuva: Museovirasto / Hanna Forssell

I Vintti kan man sadla en häst för en ridtur eller sela hästen och spänna den framför en vagn. Den interaktiva utställningen verkstaden Vintti på museets 3 våning är öppen tis-sön kl 12-16.
Foto: Museiverket / Hanna Forssell

In Vintti you can harness a horse for riding or pulling a cart.
The interactive exhibition Vintti Workshop on museum's 3rd floor is open Tue-Sun 12 noon - 4 pm.
Photo: National Board of Antiquities / Hanna Forssell
Vintti1

Työpaja Vintissä voi koostaa Suomen karttoja palapeleinä.
Toiminnallinen näyttely työpaja Vintti museon 3. kerroksessa on avoinna ti-su klo 12-16.
Kuva: Museovirasto / Hanna Forssell

I Vintti kan man lägga pusslen med kartor av Finland. Den interaktiva utställningen verkstaden Vintti på museets 3 våning är öppen tis-sön kl 12-16.
Foto: Museiverket / Hanna Forssell

In Vintti you can assemble puzzles and make a maps of Finland.
The interactive exhibition Vintti Workshop on museum's 3rd floor is open Tue-Sun 12 noon - 4 pm.
Photo: National Board of Antiquities / Hanna Forssell
Vintti2

Lehdistökuvia näyttelyistä:

Esihistoria

Arktisen henki


Pressbilder av utställningar:

Förhistoria

Arktiska andan


Press Photos of exhibitions:

Prehistory

Arctic spirit

 Helmet merovingiajalta 250 x