Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishKulttuurien museo pähkinänkuoressaKohteena maailman kansat


Kulttuurien museo tutkii ja esittelee maailman kansoja ja kulttuureita ja tallentaa niiden kulttuuriperintöä. Museon kokoelmat ovat karttuneet pääosin 1800-luvun alusta, ja nykyisen keruu- ja tutkimustoiminnan pääpaino on nykyajan kulttuuri-ilmiöiden dokumentoinnissa. Yleisetnografiset ja suomalais-ugrilaiset kokoelmat muodostavat Kulttuurien museon toiminnan ytimen.


Näyttelytoiminta


Museon näyttelytoiminta avaa näkökulmia sekä menneeseen että nykymaailman tapahtumiin ja ihmisten elämäntapoihin eri puolilla maailmaa, myös monikulttuurisessa Suomessa. Näyttelyiden tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia tapoja tarkastella maailman ilmiöitä ja myös muistuttaa pienten, katoavien tai alistettujen kansojen ja ryhmien olemassaolosta.


Opetus


Näyttelytoiminnan lisäksi Kulttuurien museo palvelee opetusta mm. tuottamalla näyttelyihin liittyviä opetusmateriaaleja sekä järjestämällä työpajoja. Monet näyttelymme soveltuvat mm. historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon, äidinkielen, maantiedon ja taideaineiden opetukseen. Opetuksen yhteyhenkilö on amanuenssi Pilvi Vainonen.