Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishJulkaisutJulkaisujen myynti:

Kansallismuseon museokauppa

Museoviraston kirjaston myyntipiste (Sturenkatu 2a)

kirjatilaus@kansallismuseo.fi


_______________USKONTOJEN MAAILMA

Toim. Pilvi Vainonen

2014, 84 s., nid., ISBN 978-951-616-252-5, ISSN-L/ISSN 2243-1373, 24 € (alv:ton)
Suomen kansallismuseon näyttely- ja kokoelmajulkaisuja 4

LOPPUUNMYYTY


Uskonto ja maallinen valta kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa eri puolilla maailmaa. Uskonto myös vastaa ihmisen tarpeeseen ymmärtää ja selittää maailmaa - löytää selitys omalle olemassaololleen ja maailmanjärjestykselle. Arkipäivässä uskonto näkyy mm. niissä rituaaleissa, jotka liittyvät ihmiselämän merkkitapahtumiin, kuten syntymään, aikuistumiseen, avioliittoon ja kuolemaan.

Tänä päivänä eri uskontojen edustajat elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja tarvitsevat entistä enemmän tietoa ja ymmärrystä toistensa uskonnoista. Kulttuurien museon julkaisu esittelee sekä maailman uskontojen kirjoa että eri uskontojen yhteisiä piirteitä.

Uskontojen maailma -verkkojulkaisu: www.uskontojenmaailma.fi


_______________SATUMAA JA SEN ASUKKAAT

Gunnar Landtman Papua-Uudessa-Guineassa 1910-1912


PARADISE AND THE PEOPLE WHO LIVED THERE

Gunnar Landtman in Papua New Guinea 1910-1912


Heli Lahdentausta, Marjatta Parpola, Pilvi Vainonen, Pirjo Varjola

2001, 74 s., nid., ISBN 951-616-068-9, ISSN 1458-0497

Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 1

LOPPUUNMYYTY


Gunnar Landtman oli ensimmäisiä suomalaisia sosiaaliantropologeja. Hän teki ainoan kenttätyömatkansa 1910-1912 Papua-Uuteen-Guineaan. Kenttätyö osui kiwaipapualaisen kulttuurin murroskauteen, jolloin Australian siirtomaahallinto ja lähetystyö muuttivat vanhoja käytäntöjä. Monet tavat olivat jo muuttuneet, mutta oli kuitenkin vielä mahdollista kerätä tietoja perinteisestä elämänmuodosta ja hankkia siihen liittyviä esineitä. Julkaisu perustuu Landtmanin keräämään aineistoon ja kuvituksena on hänen ottamiaan valokuvia. Kirja on suomen- ja englanninkielinen.


_______________KAUKAA HAETTUA
Kulttuurien museon kokoelmia

Eija-Maija Kotilainen, Heli Lahdentausta, Ildikó Lehtinen, Pilvi Vainonen

2006, 96 s., nid., ISBN 951-616-145-6, ISSN 1458-0497, 3 €
Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 2

Kulttuurien museon perusnäyttelyä esittelevä julkaisu kertoo ihmisen uteliaisuudesta uutta ja outoa kohtaan, matkustamisesta, kaupankäynnistä ja eri aikakausien aatevirtauksista - Suomen kontakteista muuhun maailmaan, joiden tuloksena Kulttuurien museon yleisetnografiset ja suomalais-ugrilaiset kokoelmat ovat syntyneet.


_______________JÄLJET JOHTAVAT INTIAAN
A PASSAGE TO INDIA

Marjatta Parpola

2006, 139 s., nid., ISBN 951-616-144-8, ISSN 1458-0497, 5 €
Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 3


Kirja esittelee Intian rikasta käsityöperinnettä ja sen vuorovaikutusta erityisesti eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Raaka-aineiden lisäksi Intian niemimaalta on jo tuhansien vuosien ajan viety käsityönä valmistettuja tuotteita Kaakkois- ja Itä-Aasian maihin sekä Afrikkaan ja Eurooppaan. Suomessa on kansainvälisesti tunnettuja Intia-asiantuntijoita ja intialaisen taiteen kerääjiä, ja kirjan esittelemä esineistö on koottu Kulttuurien museon laajasta Intia-aineistosta sekä merkittävistä yksityiskokoelmista.

Elcoteq ja Nokia ovat tukeneet kirjan julkaisemista. Kirja on suomen- ja englanninkielinen.

_______________RAJANTAKAISTA KARJALAA

Toim. Ildikó Lehtinen

ISBN 978-951-616-182-5, ISSN 1458-0497
Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 4

LOPPUUNMYYTY


Kirjan artikkelit valottavat Suomen ja rajantakaisen Karjalan vuorovaikutussuhteita 1900-luvulla sekä suomalaisten että venäläisten tutkijoiden näkökulmasta. Neuvostoliiton alkuvuosina venäläiset tutkijat kartoittivat karjalaisten, inkeriläisten, vepsäläisten ja vatjalaisten kulttuuria. Mielenkiintoisena lisänä on Helmi Helmisen aikaisemmin julkaisematon jatkosodan aikainen matkapäiväkirja Repolasta. Erilaisten perheiden kertomusten kautta esiin nousevat myös kolttasaamelaiset, Kuolan niemimaan komilaiset ja inkeriläiset. Artikkeleista on englanninkieliset lyhennelmät.


_______________


KOHTAAMISPAIKKANA KONGO
Kongo ja Pohjoismaat
2006, 95 s., nid., ISBN 91-85344-49-4, 1 €

KONGOSPÅR
Norden i Kongo - Kongo i Norden
2005, 95 s., häftad, ISBN 91-85344-48-6, 1 €

Peter Tygesen

Yhteispohjoismaiseen kiertonäyttelyyn Kohtaamispaikkana Kongo / Kongospår liittyvä näyttelyjulkaisu kertoo 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa entisessä Belgian Kongossa työskennelleiden skandinaavien osuudesta maan kolonisoimisessa sekä Belgian kuninkaan Leopold II:n aikana, kun Kongo oli hänen henkilökohtainen siirtomaansa, että maan siirryttyä suoraan Belgian hallintaan. Kongossa toimineet pohjoismaiset virkamiehet, sotilaat, lähetyssaarnaajat ja jokilaivojen miehistöt keräsivät myös etnografisia esineitä paikallisilta kansoilta.

Tanskalainen kirjoittaja Peter Tygesen on Afrikasta kiinnostunut journalisti ja luennoitsija. Kirja on julkaistu Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella sekä suomen- että ruotsinkielisenä.


_______________AMBOMAAN KOKOELMA
Martti Rautasen Ambomaan kokoelma Suomen kansallismuseossa 
Martti Rautanen's Ambo Collection at the National Museum of Finland

Toim. Pirjo Varjola 

1983, 89 s., nid., ISBN 951-9074-75-9, 0 €

Kirja esittelee lähetyssaarnaaja Martti Rautasen (1845-1926) Ondongan alueelta keräämän varhaisen kokoelman. Kirjassa on englanninkielinen tiivistelmä.

_______________


C. G. MANNERHEIMIN KESKI-AASIAN MATKA 1906-1908
1999, 128 s., nid., ISBN 951-616-044-1

LOPPUUNMYYTY


C. G. MANNERHEIM IN CENTRAL ASIA 1906-1908
1999, 128 s., nid., ISBN 951-616-048-4

LOPPUUNMYYTY


Toim. Petteri Koskikallio, Asko Lehmuskallio

Kirja kertoo C. G. E. Mannerheimin 40-vuotiaana Venäjän armeijan everstinä ratsain tekemästä tiedustelumatkasta halki Kiinan Keski-Aasiaan. Hän kokosi matkansa aikana yli tuhannen esineen kokoelman, otti yli 1200 valokuvaa, keräsi satamäärin käsikirjoituksia sekä teki aikansa menetelmin antropologista tutkimusta. Julkaisussa monipuolista aineistoa lähestytään kulttuuri- ja taidehistorian, kansatieteen, gemmologian sekä numismatiikan näkökulmista. Kirja on julkaistu sekä suomen- että englanninkielisenä.

 

_______________MIRRORS OF THE VOID

Buddhist Art in the National Museum of Finland


Harry Halén

1987, 240 s., nid., ISBN 951-9075-18-6

LOPPUUNMYYTY


Kirja esittelee harvinaisen thangka-ikonien kokoelman, jonka G. J. Ramstedt ja Sakari Pälsi hankkivat Mongoliasta 1909. Englanninkielinen.

 

_______________ISO KARHU - THE GREAT BEAR

Toim. Ildikó Lehtinen, Jukka Kukkonen

SKS, 1980, 154 s., sid., ISBN 951-9074-50-3, ISBN 951-717-230-3

LOPPUUNMYYTY


Arkistokuvia etäisten kielisukulaistemme asuinsijoilta. Englanninkielinen.

 

_______________INDONESIA - Saarien kulttuurit
INDONESIA - Island cultures

Jukka O. Miettinen, Reijo Lainela, Marjatta Parpola 

1993, 40 s., nid., ISBN 951-9075-59-3, 1 €

Julkaisu esittelee Indonesian, maailman suurimman saariryhmän, kulttuureita. Suomen- ja englanninkielinen.

 

_______________INTIALAINEN KYLÄ - A VILLAGE IN INDIA

Marjatta Parpola

1995, 40 s., nid., ISBN 951-9075-94-1

LOPPUUNMYYTY


Julkaisussa kerrotaan eteläintialaisen kylän ja yhden pappisperheen elämästä. Se käsittelee myös mm. Veda-kulttuuria, hindulaisuutta ja kastilaitosta. Suomen- ja englanninkielinen.


_______________


SIPERIA

Taigan ja tundran kansoja

2002, 256 s., häftad, ISBN 951-616-080-8

LOPPUUNMYYTY


SIBERIA

Life on the Taiga and Tundra

2002, 256 s., häftad, ISBN 951-616-081-6

LOPPUUNMYYTY


Toim. Ildikó Lehtinen


_______________Suomalais-ugrilaisia kokoelmia Venäjän museoissa
Finno-Ugrian collections in Russia´s museums

Toim. Ildikó Lehtinen

1999, 96 s., häftad, ISBN 951-616-039-5

LOPPUUNMYYTY


_______________TIMOFEJ JEVSEVJEVS ETHNOGRAPHISCHE SAMMLUNGEN ÜBER DIE TSCHEREMISSEN

Herausgegeben von Ildikó Lehtinen

1985, 138 s., häftad, ISBN 951-9075-00-3, ISSN 0359-7679

LOPPUUNMYYTY


_______________ALASKA - Venäjän Amerikka
ALASKA - Russian America

Pirjo Varjola

1988, 40 s., häftad, ISBN 951-9075-22-4

LOPPUUNMYYTY


_______________Gustaf Nordenskiöld
MESA VERDE 1891 

Pirjo Varjola

1992, 48 s., nid., ISBN 951-9075-54-2

LOPPUUNMYYTY


Gustaf Nordenskiöld teki vuonna 1891 merkittäviä arkeologisia kaivauksia Yhdysvalloissa Coloradon Mesa Verdessä anasazi-intiaanien asuinpaikoilla, jotka olivat jääneet käytöstä n. 1200-luvulla. Julkaisu esittelee hänen keräämänsä kokoelman, josta osa on esillä Kulttuurien museon Kaukaa haettua -perusnäyttelyssä. Suomen- ja englanninkielinen.

 

_______________THE ETHOLÉN COLLECTION
The ethnographic Alaskan collection of Adolf Etholén and his contemporaries in the National Museum of Finland

Pirjo Varjola with contributions by Julia P. Averkieva and Rosa Liapunova

1991, 335 s., sid., ISBN 951-9075-42-9

LOPPUUNMYYTY


Luettelo esittelee Kulttuurien museon Alaska-kokoelman, joka muodostuu amiraali Adolf Etholénin ja muiden suomalaisten entisessä Venäjän Amerikassa 1800-luvun alkupuolella keräämästä etnografisesta aineistosta. Englanninkielinen.

 

_______________


IRANIN MATTOJA - IRANIAN CARPETS

Pirjo Varjola

2001, 80 s., nid., ISBN 951-616-067-0

LOPPUUNMYYTY


Iranin matonsolmintataide on tuhansien vuosien ikäinen. Kirja kertoo mattojen historiasta, tuotannosta, käyttötarkoituksista ja merkityksestä, materiaaleista, kudonnan tekniikasta, väreistä ja värjäyksestä, kuvioista ja symboliikasta. Kirjassa esitellään mattotyypit myös alueittain. Suomen- ja englanninkielinen.

 

_______________TAKU WAKAN 
Ernest Ericksonin kokoelma Pohjois-Amerikan intiaanien taidetta Suomen kansallismuseossa
The Ernest Erickson Collection of North American Indian Art in the National Museum of Finland

Pirjo Varjola, Simo Hankaniemi

1995, 206 s., sid., ISBN 951-9075-82-8, ISSN 1236-7265

LOPPUUNMYYTY


Luettelo amerikansuomalaisen keräilijän, insinööri Ernest Ericksonin lähes 200 esineen kokoelmasta, joka sisältää mm. sulkapäähineitä, aseita, soittimia, naamioita, laukkuja, koruja, kudonnaisia ja keramiikkaa useimmilta Pohjois-Amerikan intiaanien kulttuurialueilta. Suomen- ja englanninkielinen.


Uskontojen maailma logo, design Jenni Reuter.