Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishSUOMESTA SIPERIAAN

Verkkonäyttely hantiksi, mansiksi, suomeksi ja englanniksiVerkkonäyttely tukee hantin ja mansin kielen oppimista

Kulttuurien museo on tuottanut yhdessä Äidinkielen opettajain liiton kanssa hantin- ja mansinkielisen verkkonäyttelyn SUOMESTA SIPERIAAN kielenopetuksen tueksi. Verkkonäyttely kertoo suomalaisten tutkimusmatkoista obinugrilaisten pariin ja valottaa myös niin hantien ja mansien kuin suomalaisten nykyistä elämänmenoa.

Hankkeen on tarkoitus tavoittaa nimenomaan nuoret, ja siksi näyttely tehtiin virtuaaliseen muotoon. Koulun ja museon välisen yhteistyön tehostamiseksi on valmistunut myös hantinkielinen tehtäväkirja. Oppikirja sekä hantinkielinen verkkonäyttely julkistettiin Hanti-Mansiassa marraskuussa 2010. Näyttely on toteutettu myös laajemmalle käyttäjäryhmälle suomeksi ja englanniksi, ja mansiksi se avattiin kesäkuussa 2011.

Hantien ja mansien kielet ovat uhanalaisia

Hantit ja mansit, suomalaisten kaukaiset kielisukulaiset, asuvat Uralin itäpuolella Siperiassa Objoen ja sen sivujokien varsilla. Vaikka hanteja on yli 22 000 ja manseja 8 000, kielten puhujia on vain puolet tästä. Kielet ovatkin uhanalaisia, ja yhtenä syynä ovat murteiden väliset erot.

Hantit ja mansit asuvat Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan, Jugran, laajalla alueella varsin etäällä toisistaan. Pohjoisessa Kazymjoen varrella asuvien hantien kieli eroaa melkoisesti idässä Vahjoella puhutusta murteesta. Myös elinkeinoelämän rakenteissa on tapahtunut muutoksia. Perinteiset elinkeinot kalastus, metsästys ja poronhoito elättävät enää harvoja. Hanteja ja manseja siirtyy kaupunkeihin, joissa kieliympäristö on erilainen.

Lisäksi kielten opettajista on huutava pula. Yliopistotasoista opetusta on supistettu vuosi vuodelta ja nyt se on kokonaan päättymässä. Pian hantia ja mansia ei voi opiskella enää missään. Kielten katoamisen taustalla vaikuttaa myös asenne. Vanhemmat eivät suosi äidinkielen opetusta pelossa, että se vähentäisi lasten pärjäämistä venäjänkielisessä koulussa.

Vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahasto myönsi  150 000 euroa hantien ja mansien kulttuuriperinnön vahvistamiseen ja äidinkielen tukemiseen. Varat ohjattiin Kulttuurien museolle M. A. Castrénin seuran kautta.

Tekijät ja lisätiedot

Hankkeen vetäjä: FT intendentti Ildikó Lehtinen, Suomen kansallismuseo / Kulttuurien museo
Työryhmä: Anne Helttunen, Anna Kangas, Ildikó Lehtinen, Jenni Reuter ja Annamari Saure
Kuvitus: Anna Seppo
Käännös venäjästä hantiksi: Jevdokija Njomisova
Mansinkielinen käännös: Klavdija Afanasjeva
Käännökset suomi-venäjä ja suomi-englanti: Käännös-Aazet Oy, Vera Survo, Ildikó Lehtinen
Verkkototeutus ja sivuston suunnittelu: Arkkivoltti, Kari Lehtonen ja Päivi Paananen
Interaktiivisten tehtävien ohjelmointi: Resulttia Solutions, Mika Salonen

Kulttuurien museo / Suomen kansallismuseo, Suomen Kulttuurirahasto, M. A. Castrénin seura, Äidinkielen opettajain liitto

Opetuksen kehittämisen laitos, Hanty-Mansijsk
Jugran yliopisto, Jugran kansojen kielten, historian ja kulttuurien laitos, Hanty-Mansijsk
Kansalaisjärjestö "Jugran pelastaminen", Hanty-Mansijsk
Mansinkielisten lasten etnokulttuurikeskus, Hanty-Mansijsk
SS, Etusivu