Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In English
USMA logo pieni


LEHDISTÖKUVAT

Klikkaamalla kuvaa saat sen ladattavaksi. Julkaistaessa on mainittava valokuvaajan nimi. Digitaalisia kuvatiedostoja ei saa säilyttää.


PRESSBILDER 

Du kan ladda ner bilden genom att klicka på den. Vid publicering skall fotografens namn nämnas. Digitala material får inte arkiveras.


PRESS PHOTOS

Click a photo to download it. The photographer's name must be mentioned when publishing. Storing the digital image files is not allowed.
Uskontojen maailma 2

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.


SKM Uskontojen maailma 5 STi 2014

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.

USMA 20140625 7147

Uli-veistos lienee edustanut päällikön henkeä hautajaisrituaalissa. Maalattu puu. Uusi-Irlanti, Papua-Uusi-Guinea. Kuva Rauno Träskelin. 

Uli-skulpturen har sannolikt representerat hövdingens ande under begravningsritualer. Målat trä. Nya Irland, Papua-Nya-Guinea. Bild Rauno Träskelin. 

Uli statue presumably representing the spirit of a chief in a funeral ritual. Painted wood. New Ireland, Papua-New Guinea. Photo Rauno Träskelin.

UM Uhraaminen marit

Marien uhrilehtoon katettu uhripöytä. Seremoniaan osallistui tuhansia mareja eri paikkakunnilta. Kukmarin kylä, Venäjä. Kuva Sergei Tanygin. 

Offerbordet har dukats fram i marifolkets offerlund. I ceremonin deltog tusentals representanter för marifolket från olika orter. Byn Kukmar, Ryssland. Bild Sergei Tanygin.

Table of offerings in a Mari offering grove. Thousands of Mari people from different localities participated in the ceremony. Kukmar village, Mari Republic, Russia. Photo Sergei Tanygin.
Uskontojen maailma 13

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.


Uskontojen maailma 14

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.

USMA 20140618 6846

Buddhan pää, irronnut veistoksesta. 1700-1800-luku. Lakkatyö. Myanmar.  Kuva Rauno Träskelin.

Buddhahuvud som har suttit på en skulptur. 1700-1800-talet. Lackarbete. Myanmar.
Bild Rauno Träskelin. 

Head of a Buddha from a piece of sculpture. 18th - 19th c. Lacquer work. Myanmar. Photo Rauno Träskelin.
UM Gumba Kalimgpong

Tiibetinbuddhalaisen luostarin noviiseja. Takana näkyvä rakennus on pyhäinjäännösmonumentti, stῡpa. Kalimpong, Intia. Kuva Pilvi Vainonen.

Noviser i ett tibetbuddhistiskt kloster. Byggnaden i bakgrunden är ett relikmonument, en stῡpa.
Kalimpong, Indien. Bild Pilvi Vainonen.

Novices in a Tibetan Buddhist monastery. The building in the background is a stῡpa, a monument for relics. Kalimpong, India. Photo Pilvi Vainonen.
Uskontojen maailma 16

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.


Uskontojen maailma 23 p

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.
USMA 20140625 7170

Juutalaisuuden pyhä kirja Toora säilytyspusseineen. Tooran sisältö on säilynyt sanatarkasti samanlaisena jo lähes 2 500 vuotta. Pietari, Venäjä. Kuva Rauno Träskelin. 

Judendomens heliga bok Toran med fodral. Torans innehåll är ordagrant det samma som det har varit i nästan 2 500 år. S:t Petersburg, Ryssland. Bild Rauno Träskelin. 

The Torah, the holy book of Judaism, with cloth mantles. The content of the Torah has remained unchanged, word for word, for almost 2,500 years.  St Petersburg, Russia. Photo Rauno Träskelin.

UM Pyha Katariina

Pyhän Katariinan kreikkalais-ortodoksinen luostari Siinaivuorella on kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin pyhä paikka. Siinaivuori, Egypti. Kuva Nina Tuittu.

Det grekisk-ortodoxa sankta Katarinaklostret på berget Sinai är ett heligt ställe inom kristendomen, judendomen och islam. Sinaiberget, Egypten. Bild Nina Tuittu.

Saint Catherine's Greek Orthodox Monastery on Mount Sinai is a sacred place of Christianity, Judaism and Islam. Mount Sinai, Egypt. Photo Nina Tuittu.
Uskontojen maailma 24 p

Kuva / Bild / Photo Soile Tirilä.


SKM Uskontojen maailma 2 STi 2014

Kuvat / Bilder / Photos Soile Tirilä.

USMA 20140619 6928

Apostoli Matteusta esittävä veistos katoliselta kotialttarilta. Maalattu puu. Guatemala. Kuva Rauno Träskelin.


Katolsk staty som föreställer aposteln Matteus. Från ett husaltare. Målat trä. Guatemala. Bild Rauno Träskelin.

A Catholic statue of the Apostle Matthew on a home shrine. Painted wood. Guatemala. Photo Rauno Träskelin.

UM Kulkue Sevilla

Pääsiäiskulkue, jossa pyhistä veistoksista huolehtivien seurojen edustajat ovat pukeutuneet ns. nasaretilaisiksi. Sevilla, Espanja. Kuva Eija-Maija Kotilainen. 

Påskprocession där sällskapen som sköter om de heliga skulpturerna är klädda som s.k. nasaréer. Sevilla, Spanien. Bild Eija-Maija Kotilainen.

Easter procession in which representatives of societies taking care of holy statues are dressed as so-called Nazarenes. Seville, Spain. Photo Eija-Maija Kotilainen.
USMA 20140618 6880

Rukouskutsukello, jonka muoto jäljittelee Mekan moskeijaa. Nauhoite kutsuu aamurukoukseen ja päivän muihin rukoushetkiin. Kiina. Kuva Rauno Träskelin.

Böneklocka. Formen efterliknar moskén i Mecka. En bandupptagning kallar till morgonbön och till dagens andra böner. Kina. Bild Rauno Träskelin.

Islamic prayer call clock in the shape of the mosque of Mecca. The clock contains recordings of calls to morning prayer and the other prayers of the day. China. Photo Rauno Träskelin.

UM Juhlat Egypti

Kulkue profeetta Muhammadin alkuperäisiin kannattajiin kuuluneen Sidi Abdelrahman ibn 'Awfin muistojuhlassa. Qalyub, Egypti. Kuva Samuli Schielke. 

En procession i minnesfesten till Sidi Abdelrahman ibn 'Awfins ära. Han hörde till profeten Muhammeds ursprungliga anhängare. Qualyub, Egypten. Bild Samuli Schielke.

A procession in the annual commemoration of Sidi Abdelrahman ibn 'Awf, one of the original supporters of the Prophet Muhammad. Qalyub, Egypt. Photo Samuli Schielke.
UM Rukoilu Korea

Rukoilijoita buddhalaisen temppelin pihalla Soulin keskustassa. Etelä-Korea. Kuva Eija-Maija Kotilainen. 

Bedjande på en buddhistisk tempelgård i centrala Soul. Sydkorea. Bild Eija-Maija Kotilainen. 

People praying in the courtyard of a Buddhist temple in the centre of Seoul, South Korea. Photo Eija-Maija Kotilainen.
USMA 20140618 6889

Meksikon kuolleiden päivä on vuotuinen vainajien muistojuhla, jossa alkuperäiskansojen varhaisemmat tavat yhdistyvät katolisiin. Kuva Rauno Träskelin. 

De dödas dag i Mexiko är en årlig minnesdag för de avlidna, där indianfolkens äldsta sedvänjor kombineras med katolska. Bild Rauno Träskelin. 

In Mexico, the Day of the Dead is an annual feast of remembrance of the deceased combining earlier Indian and Catholic customs. Photo Rauno Träskelin.

UM Valvojaiset marit

Marien ruumiinvalvojaisissa nautitaan pöydän antimista, joita tarjotaan myös vainajalle. "Vainaja" istuu kunniapaikalla pyhässä nurkassa. Untšo, Venäjä. Kuva Ildikó Lehtinen. 

Under marifolkets likvakan äter man offerbordets gåvor, som också bjuds till den avliden. Den "döda" sitter på hedersplatsen i den heliga hörnan. Untsjo, Ryssland. Bild Ildikó Lehtinen.

At the wake among the Mari, people enjoy the food of the offering table, which is also served to the deceased. The "deceased" sits in the sacred corner of the room. Uncho, Russia. Photo Ildikó Lehtinen.

UM Puhtaus sauna

Sauna on ollut Suomessakin tärkeä niin ruumiin kuin hengen puhdistamiselle. Kotiharjun sauna, Helsinki. Kuva Soile Tirilä.

I Finland har bastun varit viktig för rengöring av kropp och själ. Kotiharju, allmän bastu i Helsingfors. Bild Soile Tirilä.

In Finland, the sauna has been important for the purity of both body and soul. The Kotiharju public sauna in Helsinki, Finland. Photo Soile Tirilä.
USMA 20140618 6883

Seitsemän onnenjumalan hahmot juontavat shintolaisuudesta, taolaisuudesta, hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta. Keramiikka. Japani. Kuva Rauno Träskelin. 

Sju gudar som representerar god tur. De går tillbaka på shintoism, taoism, hinduism och buddhism. Keramik. Japan. Bild Rauno Träskelin. 

The figures of the seven deities of good fortune derive from Shintoism, Taoism, Hinduism and Buddhism. Ceramics. Japan. Photo Rauno Träskelin.
UM Alttari Siliguri

Hindujumalatar Kālīn alttari. Siliguri, Intia.
Kuva Pilvi Vainonen. 

Altare tillägnat den hinduiska gudinnan Kālī. Siliguri, Indien. Bild Pilvi Vainonen. 

An altar devoted to the Hindu goddess
Kālī. Siliguri, India. Photo Pilvi Vainonen.