Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishOpetusKulttuurien museo on etnografisena museona toimija, joka tarjoaa tietoa maailman kansoista sekä tuottaa yleisölle ihmisten erilaisuuden ja samankaltaisuuden oivaltamisen iloa. Kulttuurien museo osallistuu näyttely- ja yleisötoiminnallaan suvaitsevaisuuden lisäämiseen sekä kulttuuriperintö- ja kansainvälisyyskasvatukseen monikulttuurisessa Suomessa.


Oppimateriaalit verkossa


Kulttuurien museo palvelee eriasteista opetusta tarjoamalla näyttelyihin liittyvää verkkomateriaalia, joka soveltuu mm. historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon, äidinkielen, maantiedon ja taideaineiden opetukseen. Oppimateriaalit avautuvat viereisistä linkeistä.

USKONTOJEN MAAILMA -oppimateriaali avaa uskonnollisten symbolien merkityksiä. Aiheeseen liittyy neljä videota, joihin voi tutustua verkossa. Eri uskontojen edustajat kertovat omasta uskonnonharjoituksestaan liittyen seuraaviin teemoihin:

Uskonnolliset juhlat // Religious celebrations (5 min. 30 s.)
Rukoileminen // Prayer (5 min.)
Alttari // Altars (3 min. 22 s.)
Onni // Luck (5 min. 43 s.)Museokäynnin ABC


Museokäyntiä suunniteltaessa kannattaa tutustua ennakkoon museon verkkosivuihin ja valita ne näyttelyt tai osiot, joihin vierailulla tutustutaan. Museossa on aina myös muita kävijöitä, jotka on otettava huomioon.

Opettajan tulee seurata oppilaiden työskentelyä museossa. Myös opastetuilla kierroksilla vastuu ryhmästä on aina opettajalla.

Museoesineisiin ei saa koskea. Ne ovat arvokkaita ja tarkoitettu säilymään myös tuleville sukupolville. Näyttelyissä liikutaan rauhallisesti, otetaan huomioon luokkatoverit ja muut museokävijät sekä pidetään kännykkä äänettömällä.

Asiakas- ja esineturvallisuuden takia reput, isot laukut, eväät ja juomapullot sekä esim. sateensuojat on jätettävä naulakkoon tai aulan säilytyslokeroihin.

Oppilaiden käyttöön voi lainata kirjoitusalustoja kysymällä niitä lippukassalta.

Jos opastukselle tuleva ryhmä haluaa syödä museossa omia eväitä, siitä on hyvä ilmoittaa etukäteen opasvarausnumeroon.Työpajavinkki


Oppilaat voivat myös toimia oppaina toinen toisilleen. Seuraavan työpajan on tarkoitus kannustaa oppilaita hakemaan itse näyttelystä tietoa pohjatietojensa antamilla valmiuksilla ja kertomaan löydöistään muulle luokalle. Näin museokäynti voidaan nivoa muuhun, eriasteiseen opetukseen.

Työpaja voi edetä esimerkiksi näin:
  • Ennakkovalmistelu koululla ennen museokäyntiä.
  • Museossa kierretään näyttely alustavasti yhdessä opettajan ja/tai museon oppaan kanssa ja paikallistetaan etukäteen mietityt aiheet.
  • Luokka jakautuu pienryhmiin.
  • Jokainen ryhmä työskentelee yhden ennakkoon valitun kulttuurialueen tai teeman parissa 15-20 minuuttia etukäteen annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Kokoonnutaan yhteen toista kierrosta varten, jonka aikana kukin pienryhmä esittelee työnsä tulokset muulle ryhmälle. Museon opas voi osallistua myös purkukierrokseen.


Yhteystiedot


Kulttuurien museo toimii Suomen kansallismuseon tiloissa.

Kansallismuseon opetusasioista vastaa museolehtori Hanna Forssell, puh. 0295 33 6475.

Kulttuurien museon opetusasioiden yhteyshenkilö on amanuenssi Pilvi Vainonen, puh. 0295 33 6432.