Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishOpetus | Kaukaa haettua


Lukion opetusmateriaaliH  Lähetystyö Kiinassa 1800-luvulla


Lähetystyö

1400-luvun lopulla alkaneet löytöretket raivasivat tietä paitsi kaupalle, myös kristilliselle lähetystyölle Euroopan ulkopuolella. Katolinen kirkko aloitti lähetys- ja käännytystoiminnan Espanjan ja Portugalin löytöretkien vanavedessä Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, ortodoksinen kirkko toimi Venäjän lähialueilla.

Eri maissa alettiin perustaa lähetysseuroja 1600-luvulta alkaen käytännön työn, kuten lähettien kouluttamisen, järjestämiseksi. Länsimaisen ulkolähetyksen aktiivisinta aikaa oli kuitenkin 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku. Elettiin messiaan toisen tulemisen odotuksessa, ja pakanakansojen pelastamisella oli kiire. Suomen Lähetysseura perustettiin 1859, ja se on edelleen suurin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Sen varhaiset työkentät olivat Ambomaalla ja Kiinassa. Myös mm. Suomen Allianssilähetys (myöh. Suomen Vapaakirkko) harjoitti ulkolähetystä Himalajalla, Kiinassa ja myöhemmin Kongossa, ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1900-luvun alusta Japanissa. Maailmansodat katkaisivat monin paikoin yhteydet lähetyskenttiin, ja entisten siirtomaiden itsenäistyttyä työ on saanut uusia muotoja.

Monet lähetyssaarnaajat toivat asemapaikoistaan matkamuistoja tai itse käyttämiään esineitä kotimaahan, toiset keräsivät systemaattisesti laajojakin kokoelmia. Usein lähetyssaarnaajat olivat hyvin perehtyneitä niiden ihmisten ja kansojen kieliin ja elämäntapoihin, joiden parissa he elivät vuosikausia, ja esineiden päätyessä museoon he saattoivat antaa niille arvokkaita taustatietoja. Lähetyssaarnaajat vaikuttivat ajan käsityksiin Euroopan ulkopuolisista kulttuureista mm. sekä julkaisemalla populaareja teoksia ja kertomuksia lähetysseurojen lehdissä että järjestämällä kotimaassa kiertueita ja näyttelyitä varojen keräämiseksi lähetystyön ylläpitoon.

(Kaukaa haettua -näyttelytekstit / Pilvi Vainonen, Kulttuurien museo.)


Tehtävä:

Oppilaat tutustuvat kolmen hengen ryhmissä lähetystyön problematiikkaan Riika-Leena Juntusen Internet-artikkelin pohjalta. Ryhmän jäsenet saavat luettavakseen eri kohdat artikkelista. Lukemansa jälkeen he vastaavat yhdessä kysymyksiin ja tekevät lukemansa pohjalta lyhyen yhteenvedon. Artikkelin eri osat ovat noin 1-2 sivun mittaisia.

Artikkeli: Riika-Leena Juntunen, Näkökulmia lähetystyöhön 1800-luvun KiinassaOppilaiden tekstikohdat:
1  "Kulttuurikolonialismin muotoja ja Kiinaan tehdyn lähetystyön historiaa"

2  "Työ ei suinkaan pyyteetöntä, eikä hyväksikäyttö yksipuolista"

3  "Mikä leimasi protestanttista lähetystyötä"

4  "Mitkä seikat tekivät Kiinan hyvin vastustuskykyiseksi kristinuskon opeille"Esimerkkikysymyksiä:
1  Millaisia motiiveja lähetystyöllä Kiinassa voidaan nähdä olleen?

2  Millaisia ongelmia lähetystyöntekijät kohtasivat?

3  Millaisista eri näkökulmista lähetystyötä voidaan katsoa
         
a)  lähetystyöntekijöiden kannalta

b)  lähetystyön kohteiden kannalta


Pääsivulle