Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishSaavutettava näyttely ja lasten työpaja -hanke


Olavinlinnassa on käynnissä hanke, jossa kehitetään linnan vetovoimaa matkailukohteena sekä fyysistä että sisällöllistä saavutettavuutta parantamalla. Hankkeesta vastaavat Museovirasto ja Suomen kansallismuseo. Se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja rahoittajaviranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen kustannusarvio on 197 600 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 70 prosenttia. Hanke kestää vuoden 2014 ajan.

Olavinlinnaan toteutetaan saavutettava, linnan historiasta kertova näyttely, joka on esteetön ja moniaistinen esitys linnan kiehtovasta menneisyydestä. Näyttelyyn suunnitellaan mm. linnan pienoismalleja, esittelyfilmi linnan vaikeasti saavutettavista tiloista sekä kosketeltavia ja haisteltavia esineitä.

Saavutettava näyttely sijoitetaan linnan uuden esilinnan kellareihin, joissa ovat aikaisemmin sijainneet linnan restaurointihistoriasta kertonut näyttely ja ortodoksimuseo. Kulkua Tallisaaresta näyttelytiloihin helpotetaan mm. pyörätuoliluiskilla linnan sillalle ja tasoittamalla linnanpihan kivetystä. Näistä parannuksista hyötyvät huonosti liikkuvien lisäksi myös vanhukset ja lapset. Linnan esteettömyyden asteittaisesta parantamisesta on suuri hyöty myös Savonlinnan oopperajuhlille. Parannukset toteutetaan syksyllä.

Olavinlinnassa toteutetaan myös lapsille suunnattu toiminnallinen työpaja, jossa niin lapset kuin aikuisetkin voivat eläytyä linnan elämään esimerkiksi käymällä linnanvoudin pöytään, pukeutumalla aikakauden vaatteisiin tai sotilaan varusteisiin, koskettelemalla aikakaudelle tyypillisiä astioita jne.

Sekä näyttely, että lasten toiminnallinen työpaja suunnitellaan ja toteutetaan Design for All -ajatuksella, jolloin samat esteettömät ratkaisut ja valinnat palvelevat mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa.

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Antti Airaksinen ja sen ohjausryhmään kuuluvat 
Museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen, Savonlinnan maakuntamuseo
Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo, Savonlinnan kaupunki
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, Savonlinnan kaupunki
Anne Särkinen, Mustan Virran Keskiaikaseura ry
Timo Auvinen, Pyhän Olavin kilta ry
Kehittämispäällikkö Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto, Matkailu ja kulttuuri
Ylijohtaja Helena Edgren, Suomen kansallismuseo
Osastonjohtaja Ilari Kurri, Museovirasto, Kulttuuriympäristön hoito

Esteettömyyskeskus ESKEn johtaja Kirsti Pesola, Invalidiliitto ry

Lisätietoja antavat:
Intendentti Jouni Marjamäki, p. 040 128 6344, jouni.marjamaki@nba.fi
Projektikoordinaattori Antti Airaksinen, p. 040 128 6356, antti.airaksinen@nba.fi


Ritari1
1400-luvun lopun ritarin varusteiden kopioita. Kuva: Museovirasto/Antti Airaksinen.


Euroopan aluekehitysrahastoVipuvoimaa EUltaFI Saimaan Maakunta vaakaMv logo fi rgb lores