Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishMeriaiheisia verkkosivustoja opetuksen tueksi


Väylien varsilta - Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat

Museovirasto ja Merenkulkulaitos aloittivat vuonna 1996 merenkulun rakennusperinnön suojeluun tähtäävän kartoitus- ja arviointityön. Hankkeeseen liittyvien kenttätöiden tuloksena syntyi kattava ja laajan vertailun mahdollistava aineisto, joka antaa hyvän kuvan merimerkkien ja luotsipaikkojen nykytilasta sekä historiallisesta kehityksestä.

Kenttätutkimuksissa kerätyn materiaalin pohjalta Helsingin yliopistossa tuotetussa verkkojulkaisussa perehdytään merimerkkien ja laivaväylien historiaan sekä tarkastellaan merenkulunturvallisuudesta vastanneiden ammattiryhmien elämäntapaa ja työnkuvaa. Kulttuurihistorian ja merietnologian alaan lukeutuva tietopaketti on tarkoitettu itsenäiseksi tietolähteeksi ja omatoimisen etäopiskelun sekä luentokurssien ohessa käytettäväksi oppimateriaaliksi.

Katso myös PDF-muodossa löytyvä Museoviraston Rakennushistorian osaston julkaisu pdf Merivaylien rakennusperintö (5.37 MB)

Vesillä - elämää ja historiaa

Suomen Tammen (Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen kehittämisverkosto vuosille 2005-2008) julkaisema verkko-opiskelumateriaali. Sivuille on koottu kaikille opinhaluisille tietoa ja tarinoita erilaisista vesillä liikkumiseen liittyvistä asioista. Tehtävä-osiossa voi mitata tietämystään ja saada ideoita erilaisiksi tehtäviksi, joilla aiheeseen tutustumista voidaan elävöittää. Linkkeihin on koottu osoitteita, joista voi etsiä lisätietoa vesireiteistä ja niiden historiasta tai tutustua vesillä liikkumiseen liittyvään sanastoon.

Merenranta kutsuu. Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannoilla retkeileville

Suomenlahden rantojen ja ulapoiden kivet, kasvit, ötökät ja elukat sekä merenkävijöiden solmut ja merimerkit tulevat tutuiksi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (Harakan luontokeskus) ja Luonto-Liiton julkaisemassa kirjassa "Merenranta kutsuu." (linkki PDF-julkaisuun). Hyvää perustietoa aikuisellekin.


Kulttuuriperintöä rauhan puolesta

Unesco on julkaissut ensimmäisen maailmansodan meriarkeologiseen aineistoon liittyvän laajan opetuspaketin 12-18 -vuotiaiden nuorten kanssa käsiteltäväksi. Aineisto löytyy englannin, ranskan ja saksankielisenä.


Meriaiheisia verkkonäyttelyitä:


Arkistolaitos on koonnut näyttelyidensä ohessa luotuja verkkonäyttelyitä yhteiselle sivustolle yleisön vierailtavaksi. Näyttelyitä ja niiden sisältöä pystyy hyvin hyödyntämään kouluopetuksessa oppikirjojen rinnalla ja niitä täydentävänä ja syventävänä materiaalina. Sivustolta löytyy myös meriaiheisia näyttelyitä:


Titanicin suomalaiset muistot - 100 vuotta haaksirikosta


Valo merellä - suomalaiset majakat 1753-1906


Tervaporvareiden aikaan