Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets permanenta utställningar förnyas


För närvarande är Nationalmuseets permanenta utställning indelad i tre olika delar: Förhistorien, Riket och Verkstaden Vintti.

Nationalmuseet förnyas och alla basutställningarna kommer att förnyas stegvis under åren 2016–2019. Utställningen om förhistorien var den första fasen i arbetet och öppande I april.

I december 2017 öppnas Nationalmuseets huvudutställning för jubileumsåret Finland 100: Självständighetstiden som berättar om Finland och finländarna på 1900-talet.

Den svenska och den ryska tiden däremellan förnyas sist. Allt borde vara färdigt under 2019.

Klicka här för att öppna Nationalmuseets planritning.

Esihistoria banneri

FÖRHISTORIEN


Vem är vi och varifrån kommer vi? De första människorna kom till området för det nuvarande Finland för 10 000 år sedan. Hur såg deras värld ut? Den förnyade utställningen på Nationalmuseet är ett tidshopp till levande förhistorien från vilken den bygger broar ända fram till våra dagar. Upptäck och förundra dig över hur mycket vi faktiskt har gemensamt med de förhistoriska människorna.

På utställningen kan du bekanta dig med några av de mest fascinerande föremålsfynden och de mest spännande mysterierna från Finlands förhistoria. Myrgraven från merovingertiden i Levänluhta, svärd, föremål med djurmotiv, silverskatter och andra toppföremål berättar vår historia från slutet av istiden till slutet av järnåldern. 

Utställningsupplevelsen går under huden! Rör vid en äkta stenyxa, väck en hällmålning till liv och se hur en mammut rör på sig. Den digitala framställningen trollar fram historien till vår tid.  

Det funktionella och upplevelserika genomförandet bjuder in besökaren att leva sig in den förhistoriska tidens alternativa världar. Utställningen presenterar nämligen inte bara en sanning om det förflutna utan erbjuder alternativa tolkningar i ljuset av den senaste arkeologiska forskningen. Öppna frågor fastnar i minnet och väcker kunskapstörst.

Valtakunta verkko

RIKET, 1200-1800-talet


Utställningen Riket berättar om finländarnas historiska skeden från tiden då folket stod under kyrkans makt och den svenska världsliga makten samt tiden som en del av kejsardömet Ryssland. Utställningens struktur följer indelningen i den katolska och lutherska kyrkan, regenter och de fyra ständerna.  

Vintti verkko

VERKSTADEN VINTTI


Verkstaden Vintti – Historia på ett lätt sätt är en interaktiv utställning på museets tredje våning. På Vintti får besökarna bekanta sig med de viktigaste fenomenen i Finlands historia och kultur genom att pröva själva med både händerna och huvudet. Vintti har öppet ti–sö kl. 12–16.