Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishAntti


Anttigården. Foto: Museiverket
Anttigården. Foto: Museiverket.

Pörte i Anttigårdens huvudbyggnad. Foto: Museiverket / Timo Syrjänen
Anttigårdens pörte. Foto: Museiverket / Timo Syrjänen.

Antti gård, som är kringbyggd, flyttades under åren 1930-31 till Fölisön från Korpi by i Säkylä socken i Nedre Satakunta. Kringbyggda gårdar var vanliga i sydvästra Finlands jordbruksområden, där tegskifte tillämpades och där byar hade uppstått vid älvmynningar och bildat täta rader eller grupper av byar vid insjö- och havsstränder.

Anttigårdens byggnader är grupperade runt en rektangulär gårdsplan, som är uppdelad i en mangård och en fägård. Runt mangården har utöver bostadshuset uppförts kläd- och loftbodar, matkällare, brännhus och bastu. På fägården står fähus för svin, får, kor och oxar samt foderlador för djuren. Mellan fägården och mangården står en byggnad, där husbondens ogifta bror bodde och hade sitt eget hushåll, fastän han arbetade på gården. 

Anttigårdens huvudbyggnad uppfördes efter år 1820. Den egentliga bostaden i huvudbyggnaden omfattar ett stort pörte och en bagarstuga, två farstukammare samt en sal och en salskammare med egen ingång. I pörtet vistades man i huvudsak under dagen, här intogs måltiderna, här utfördes kvällssysslor och här sov gårdens barn samt pigorna och drängarna. I stugan tillredde man mat och bakade bröd. Säkylä hör till det område där man åt hårt bröd och bakade storbak ett par gånger om året. Brödet torkades på taksparrar i stugan och fördes till sädesboden, där det förvarades. Gårdens husbondefolk sov i en egen kammare och den giftasvuxna dottern sov i sin kammare. I salen hölls fester, bröllop, begravningar, husförhör och ambulerande skola. Vid andra tider stod salen kall. I salskammaren inkvarterades gäster. 

På grund av brandfaran byggdes sädesbodarna ofta utanför gårdsplanen, likaså bl.a. rian. Ytterom Antti gård fanns dessutom ett vedlider samt olika skjul för arbetsredskap, kärror och hjul.