Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishHalla


Halla gård flyttades till friluftsmuseet 1965 från Hyrynsalmi, där det hade stått ensamt på ett bergskrön som sed var i Kajanaland. Gårdens pörte med en golvyta på 100 m2 byggdes i början av 1800-talet.

Kammarsidan vid den ena gaveln förnyades helt under 1800-talet av J.A.Heikkinen, husbonde på gården och känd som Halla-gubben. Han var lantdagsman och gjorde sig känd som en föregångare inom jordbruket. Under hans tid blev Halla känt bl.a. som tillflyktsort för jägarrörelsen.

Hallagården var bebodd ända till år 1958. Pörtet bibehöll ända till slutet sin karaktär av ett ödsligt arbetsrum. Här utfördes ett flertal arbeten i anslutning till självhushållet, man tillverkade t.ex. kärl och slädar samt tjärtunnor. Här slaktade man även djur och skodde hästar. I pörtet sov drängarna, renkarlarna, skogsarbetarna och resande. I synnerhet i marknadstider var det många som övernattade här och dörrarna var aldrig låsta.


Halla gård. Foto: Museiverket / Anna Haverinen. (2009)
Halla gård. Foto: Museiverket / Anna Haverinen.