Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishIvars


Ivars gård, som är från Närpes, byggdes år 1764. Prosten Henrik Johan Carlborg antas ha låtit bygga gården. Han dog dock redan 1766. Ivarsgården hade köpts i sonens, Jacob Henrik Carlborgs namn 1763. I karaktärsbyggnaden som har två våningar kan man skönja flera drag som är typiska för ståndsmässiga byggnader. Planlösningen påminner mycket om planen för majorsboställen från 1730-talet.

I början av 1800-talet överläts gården till en bondesläkt och fungerade också som gästgiveri. När tsar Alexander I reste till Finland år 1819 för att bekanta sig med landet gjorde han också ett uppehåll på Ivars. Inför detta besök rustades gården upp: framför ytterdörren byggdes en farstukvist med empiredekor och vid ena gaveln i övre våningen inreddes en s.k. kejsarkammare. Väggarna kläddes med gröna tapeter och dekorerades upptill med en målad empirefris. Dessutom murades en kakelugn på fötter i rummet.

På sin ursprungliga plats var Ivarsgården på varje sida omgiven av byggnader. Portbyggnaden som varit belägen mitt emot huvudbyggnaden har också flyttats till friluftsmuseet. I portbyggnadens nedre våning finns ett stall och en bod och i övre våningen finns två loft som användes som sovplatser under somrarna. Till höger om mangården finns nämndeman Hedmans lillstuga, en typisk gammelmansbostad, som rymde en stuga och ett par små kammare. Lillstugan kommer från Övermark.
Ivars09