Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishKaruna kyrka


Karuna kyrka. Foto: Anna Haverinen (2009)

Karuna kyrka byggdes under åren 1685-86
och flyttades till museet 1912.

Interiör av Karuna kyrka.Foto: Museiverket / Saara Salmi (2008)
Interiör av Karuna kyrka. Foto: Saara Salmi, 2008.

 

 

Karuna kyrka är friluftsmuseets äldsta byggnad. Den byggdes under åren 1685-86 och flyttades till museet 1912. Ägaren till Karuna gård i Sagu, friherre Arvid Horn, lät uppföra kyrkan till sin egen kapellkyrka. I kyrkan hade han patronatsrätt, det vill säga rätten att själv välja präster. Kyrkan uppkallades efter hans andra hustru Maria Elisabet.

Kyrkan hade ursprungligen valmtak och plant mellantak. Åren 1773-74 fick kyrkan vid reparationer som utfördes under byggmästare Anders Wahlbergs ledning ett brant tak täckt med spånor. Mellantaket välvdes och de ursprungligen fyrkantiga fönstren gjordes rundbågade. Till minnet av denna omfattande ombyggnad uppsattes på kyrktaket en vindflöjel som bär årtalet 1774.

Kyrkan var ursprungligen försedd med väggmålningar: fönstren inramades av blomgirlanger och nedtill på väggarna hade man målat draperier. Senare täcktes målningarna med kalk.

Kyrkans predikstol är från 1680-talet och holländsk till stilen. Predikstolens himmel är prydd med Arvid Horns och hans hustrurs Ingeborg Gyldenärs och Maria Elisabet Kruse av Kajbalas vapen.

De dörrförsedda bänkarna i kyrkans främre del var avsedda för herrskapet, som där satt i rangordning. Därefter följde den besuttna klassens bänkar och sedan tjänstefolkets platser. Vad kyrkans sittordning beträffar uppstod ibland hårda tvister.


Karuna kyrka som vigselkyrka

Kyrkan är också synnerligen populär som vigselkyrka.

Ytterligare information och reservationer:
fr.o.m. 5.1.2015 kl. 9.30, tel. 040 128 6358