Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNiemelä torp


Flyttningen av Niemelä torp till Fölisön år 1909 innebar inledandet av museiverksamheten på ön. Konstnären Akseli Gallen-Kallela och arkitekten Yrjö Blomstedt hade lagt märke till det fallfärdiga torpet och dess gamla byggnader vid stranden till Keitele i Konginkangas. Fil.dr. Axel Olai Heikel arbetade flitigt med att flytta byggnaderna. Detta ledde till att han blev friluftsmuseets grundare och senare dess första intendent.

Karaktärsbyggnaden omfattar en rökstuga, en rökbastu och en mjölkkammare. Bastun utgör byggnadens äldsta del. Den härstammar från 1770-talet då torpet grundades. Den nuvarande stugan har byggts år 1844 på den plats där det tidigare stått en stuga. I stugan finns två glasfönster, men båda sidoväggarna har luckor genom vilka man får in mera ljus och frisk luft in i stugan i synnerhet då ugnen värmdes.

Torpets byggnadsgrupp består av 13 olika byggnader. På gårdsplanen finns förutom en kokkåta, stall, lider för fordon, lada och fem bodar som ägs av olika personer och har använts för olika ändamål. På fägården står ladugården och svinstian, litet längre bort finns rian. På stranden står nothuset och en kåta av resta störar samt skilt för sig en potatisgrop.

Niemelä torp har ägts av samma släkt från 1700-talet till 1909, då torpets sista invånare den 80-årige blinde Heikki och hans brors dotterdotter, den 22-åriga Iida flyttade bort från torpet.
Niemelä torp.