Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishIdensalmi prästgård


Idensalmi landskommuns prästgård har uppförts av kyrkobyggaren Simon Silven 1797-98. Johan Lagus var vid den tiden kyrkoherde i Idensalmi. Ursprungligen omfattade byggnaden sex rum, kök och tambur. Senare under 1800-talet förstorades byggnaden så att lägre flyglar byggdes till i vardera gaveln. När byggnaden räddades från att rivas på 1960-talet, fördes endast den äldsta delen av byggnaden med mansardtak från 1700-talet till friluftsmuseet.

På Fölisön inreddes rummen i byggnadens ena gavel i prästgårdsstil, så att de olika rummen återspeglar de olika kyrkoherdarnas tid på prästgården. Salen representerar början av 1800-talet, biskopskammaren 1840-talet och matsalen i första hand 1860-talet.

Friluftsmuseets kontor finns sommartid i prästgårdens södra del, tel. 0295 33 6912, seurasaari@kansallismuseo.fi .
PappilaKuva: Anna Haverinen (2009)