Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishHvitträsks historia


1901 Köpte arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen tomten Marievik vid stranden till sjön Vitträsk i Kyrkslätt. Sidobyggnaden eller den lilla villan blev byggdes.

1903 Blev karaktärsbyggnaden på Hvitträsk färdig. Eliel flyttade in med hustrun Mathilda i den södra flygeln, Lindgren med sin familj i den norra flygeln och Gesellius in i den lilla villan.

1903-1905 Gesellius, Lindgrens och Saarinens bostad och ateljé. Eliel och Mathilda skiljde sig. Båda ingick nytt äktenskap 6.3.1904; Eliel ingick äktenskap med Gesellius syster Loja, Mathilda gifte sig med Gesellius. Paret Lindgren flyttade till Helsingfors 1905.

1905 - 1916 Gesellius och Saarinens bostad och ateljé. Paret Gesellius bodde i den norra flygeln.

1916 - 1923 Saarinens bostad och ateljé. Den norra flygeln förstördes vid en eldsvåda 18.7.1922. Familjen Saarinen flyttade till USA 1923.

1923 - 1949 Saarinens sommarbostad. Enligt Eero Saarinens plan uppfördes en ny byggnad i norra flygeln 1929 - 36. Johannes och Rita Öhqvist såg till Hvitträsk året om.

1949 - 1968 Anelma och Rainer Vuorios representationsbostad. Familjen Saarinen sålde Hvitträsk till familjen Vuorio sommaren 1949. Vuorio gjorde konkurs och Hvitträsk övergick i Kansallis-Osake-Pankkis ägo 1968.

1968 - 1969 Gerda och Salomo Wuorios stiftelse köpte Hvitträsk av Kansallis-Osake-Pankki. Lösöret på Hvitträsk gick på auktion 1969. Huvudbyggnaden på Hvitträsk iståndsattes till museum, den lilla villan blev restaurang och kafé, den norra flygeln blev senare hotell.

1971 Öppnades Hvitträsk för allmänheten. Hvitträsk ägdes och sköttes av Gerda och Salomo Wuorios stiftelse.

1981 Finska staten köpte Hvitträsk. Undervisningsministeriet och Hvitträsk-stiftelsen skötte museet.

1996  Inleddes i bostads- och ateljémuseet reparations-, ändrings- och restaureringsarbeten enligt inredningsarkitekt Markku Nors plan. Museiverket medverkade som sakkunnig.

1997 - 1998  Museets trädgårdar restaurerades enligt landskapsarkitekten Gretel Hemgårds planer.

1999  På hösten stängdes museet på grund av reparationsarbeten.

2000 Övergick Hvitträsk till Museiverket vid årets början och öppnades för allmänheten efter renoveringen i maj 2000.

2002 Den norra flygeln iståndsattes till seminarie- och möteslokal.

Norra flygeln före 1922.