Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishPublikationer_______________


USKONTOJEN MAAILMA

Redaktör Pilvi Vainonen

2014, 84 s., häftad., ISBN 978-951-616-252-5, ISSN-L/ISSN 2243-1373, 24 €
Suomen kansallismuseon näyttely- ja kokoelmajulkaisuja 4

SLUTSÅLD


_______________


SATUMAA JA SEN ASUKKAAT
Gunnar Landtman Papua-Uudessa-Guineassa 1910-1912

PARADISE AND THE PEOPLE WHO LIVED THERE
Gunnar Landtman in Papua New Guinea 1910-1912

Heli Lahdentausta, Marjatta Parpola, Pilvi Vainonen, Pirjo Varjola

2001, 74 s., häftad, 951-616-068-9, ISSN 1458-0497
Utställningspublikation 1

SLUTSÅLD


Gunnar Landtman var en av de första finländska socialantropologerna. Han gjorde sin enda fältarbetsresa 1910-1912 till Papua-Nya-Guinea. Fältarbetet inträffade under den kiwaipapuanska kulturens brytningstid, då Australiens kolonialförvaltning och missionsarbetet förändrades. Ett flertal seder hade redan förändrats, men det var i alla fall fortfarande möjligt att samla information om den traditionella livsformen och skaffa föremål med anknytning till denna. Publikationen baserar sig på det material som Landtman samlade in och illustrationerna utgörs av de fotografier som han själv tog. Publikationen är på finska och engelska.

_______________


KAUKAA HAETTUA
Kulttuurien museon kokoelmia

Eija-Maija Kotilainen, Heli Lahdentausta, Ildikó Lehtinen, Pilvi Vainonen

2006, 96 s., häftad, ISBN 951-616-145-6, ISSN 1458-0497, 3 €
Utställningspublikation 2

Publikationen som presenterar basutställningen i Kulturernas museum berättar om människans nyfikenhet inför det nya och främmande, om resande, handel och om idéströmningar under olika epoker - om Finlands kontakter med den övriga världen. Som ett resultat av allt detta har de allmänetnografiska och finsk-ugriska samlingarna i Kulturernas museum kommit till. Publikationen är på finska.

_______________


JÄLJET JOHTAVAT INTIAAN
A PASSAGE TO INDIA

Marjatta Parpola

2006, 139 s., häftad, ISBN 951-616-144-8, ISSN 1458-0497, 5 €
Utställningspublikation 3

Boken berättar om Indiens rika hantverkstraditioner och dess växelverkan speciellt med den europeiska kulturen. Förutom råmaterial har man redan i tusentals år exporterat hantverksprodukter från den Indiska halvön till länder i sydöstra och östra Asien samt till Afrika och Europa. I Finland finns internationellt kända Indien-experter och konstföremåls samlare. Föremålen som presenteras i boken är sammanställd ur Kulturernas museums egna samlingar och betydande privata samlingar.

Nokia och Elcoteq har sponsrat utgivningen av boken, som är på finska och engelska.
 
_______________


RAJANTAKAISTA KARJALAA

Redaktör Ildikó Lehtinen

ISBN 978-951-616-182-5, ISSN 1458-0497
Utställningspublikation 4

SLUTSÅLD


Boken som ansluter sig till utställningen med samma namn berättar om folk som bor i Ryssland vid ytan av den Finska gränsen, deras historia och forskning, folkdräkter och klostrernas handarbetskonst.

_______________


KOHTAAMISPAIKKANA KONGO
Kongo ja Pohjoismaat
2006, 95 s., häftad, ISBN 91-85344-49-4, 1 €

KONGOSPÅR
Norden i Kongo - Kongo i Norden
2005, 95 s., häftad, ISBN 91-85344-48-6, 1 €

Peter Tygesen

Boken berättar om vilken andel och roll Norden spelade i kolonisationen av f.d. Belgiska Kongo. Den redogör för de spår som nordiska missionärer, soldater, forskningsresande och sjömän har satt i Kongos historia i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första årtionden, som en del av landets brutala kolonisation. Boken är utgiven i samband med den nordiska vandringsutställningen Kongospår / Kohtaamispaikkana Kongo med stöd av Nordiska Kulturfonden.

Peter Tygesen är en danske journalist och föreläsare, som intresserar sig speciellt för Afrika. Boken är utgiven både på finska och på svenska.

_______________


AMBOMAAN KOKOELMA
Martti Rautasen Ambomaan kokoelma Suomen kansallismuseossa 
Martti Rautanen's Ambo Collection at the National Museum of Finland

Redaktör Pirjo Varjola

1983, 89 s., häftad, ISBN 951-9074-75-9, 0 €

Boken presenterar missionären Martti Rautanens (1845-1926) tidiga samling som han samlat in från Ondonga-området. Boken är på finska, resumén på engelska.

_______________


C. G. MANNERHEIMIN KESKI-AASIAN MATKA 1906-1908
1999, 128 s., häftad, ISBN 951-616-044-1

SLUTSÅLD


C. G. MANNERHEIM IN CENTRAL ASIA 1906-1908
1999, 128 s., häftad, ISBN 951-616-048-4

SLUTSÅLD


Redaktörer Petteri Koskikallio, Asko Lehmuskallio

Boken berättar om C.G. Mannerheim när han som 40-årig överste i ryska armén gjorde en rekognosceringsresa till häst genom Kina till Centralasien. Under resan samlade han in över tusen föremål, tog över 1200 fotografier, samlade in hundratals handskrifter samt gjorde antropologiska undersökningar med de medel som vid den tiden stod till buds. Det mångsidiga materialet i publikationen granskas ur kulturell, konsthistorisk, etnologisk, gemmologisk och numismatisk synvinkel. Boken är utgiven både på finska och på engelska.

_______________


MIRRORS OF THE VOID
Buddhist Art in the National Museum of Finland

Harry Halén

1987, 240 s., häftad, ISBN 951-9075-18-6

SLUTSÅLD


Boken presenterar en samling thangka-ikoner som är en raritet och som G.J. Ramstedt och Sakari Pälsi skaffade i Mongoliet 1909. Boken är på engelska.

_______________


ISO KARHU - THE GREAT BEAR

Redaktörer Ildikó Lehtinen, Jukka Kukkonen

SKS, 1980, 154 s.,  inb.,  ISBN 951-9074-50-3, ISBN 951-717-230-3

SLUTSÅLD


Arkivbilder från våra avlägsna språkfränders hemtrakter. Boken är på finska och engelska.

_______________


INDONESIA - Saarien kulttuurit
INDONESIA - Island cultures

Jukka O. Miettinen, Reijo Lainela, Marjatta Parpola

1993, 40 s., häftad, ISBN 951-9075-59-3, 1 €

Publikationen presenterar kulturer från världens största ögrupp, Indonesien. Publikationen är på finska och engelska.

_______________


INTIALAINEN KYLÄ - A VILLAGE IN INDIA

Marjatta Parpola

1995, 40 s., häftad, ISBN 951-9075-94-1

SLUTSÅLD


I publikationen berättas om en prästfamiljs liv och om livet i en sydindiansk by. Den tar också upp bl.a. Veda-kulturen, hinduismen och kastväsendet. Publikationen är på finska och engelska.

_______________


SIPERIA - Taigan ja tundran kansoja
2002, 256 s., häftad, ISBN 951-616-080-8

SLUTSÅLD


SIBERIA - Life on the Taiga and Tundra 
2002, 256 s., häftad, ISBN 951-616-081-6

SLUTSÅLD


Redaktör Ildikó Lehtinen

Sibiriens karga natur och de arktiska folkens levnadssätt fascinerade européerna redan under antiken. Finländarnas forskningsresor gick till Sibirien fr.o.m. 1800-talet. Intresset för de finsk-ugriska språken och folken har gett Sibirien-forskningen en särprägel och internationell betydelse. Forskare med början från M.A. Castrén samlade in för Finlands nationalmuseum en omfattande och mångsidig mängd föremål och fotografier som berättar om Sibirens folk. Boken granskar den finländska Sibirien-forskningen, presenterar ursprungsfolkens språk och kulturer i Sibirien samt berättar om de svårigheter som folken i norr lever med ännu idag. Skribenterna är sakkunniga på området. Boken är utgiven både på finska och på engelska.

_______________


Suomalais-ugrilaisia kokoelmia Venäjän museoissa
Finno-Ugrian collections in Russia´s museums

Redaktör Ildikó Lehtinen

1999, 96 s., häftad, ISBN 951-616-039-5

SLUTSÅLD


I katalogen har man sammanställt ett urval av de ryska museer, som har föremål med anknytning till folk som talar finsk-ugriska språk. I arbetet med den finsk- och engelskspråkiga katalogen har medverkat nio muséer och forskningsinrättningar som är belägna på områden i Ryssland med finsk-ugrisk bosättning. Katalogen är på finska och engelska.

_______________


TIMOFEJ JEVSEVJEVS ETHNOGRAPHISCHE SAMMLUNGEN ÜBER DIE TSCHEREMISSEN

Herausgegeben von Ildikó Lehtinen

1985, 138 s., häftad, ISBN 951-9075-00-3, ISSN 0359-7679

SLUTSÅLD


Der gebürtige Tscheremisse Timofej Jevsevjev, Lehrer und Leiter eines Heimatmuseums, arbeitete in 1907-29 als Informant der Finnisch-ugrischen Gesellschaft und sandte umfangreiche ethnographische und folkloristische tscheremissische Sammlungen. Aus seiner Sammlung werden in diesem Buch die Manuskripte über Kleider und Haartrachten veröffentlicht.

_______________


ALASKA - Venäjän Amerikka
ALASKA - Russian America

Pirjo Varjola

1988, 40 s., häftad, ISBN 951-9075-22-4

SLUTSÅLD


Publikationen presenterar Finlands nationalmuseums Alaskasamlingar. De omfattar dräkter från indianer, eskimåer och aleuter samt deras huvudbonader, jakt- och fiskeredskap, hantverk mm. Publikationen är på finska och engelska.

_______________


Gustaf Nordenskiöld
MESA VERDE 1891

Pirjo Varjola

1992, 48 s., häftad, ISBN 951-9075-54-2

SLUTSÅLD


Gustaf Nordenskiöld gjorde år 1891 betydelsefulla utgrävningar i Mesa Verde i Colorado i USA på anasazi-indianernas forntida boplatser. Publikationen presenterar hans samling. En del av samlingen presenteras också på museets basutställning Fjärran funnet. Publikationen är på finska och engelska.

_______________


THE ETHOLÉN COLLECTION
The ethnographic Alaskan collection of Adolf Etholén and his contemporaries in the National Museum of Finland

Pirjo Varjola with contributions by Julia P. Averkieva and Rosa Liapunova

1991, 335 s., inb., ISBN 951-9075-42-9

SLUTSÅLD


Katalogen presenterar Kulturernas museums Alaska-samling, som består av amiral Adolf Etholéns och andra finländares etnografiska material som insamlats i det forna ryska Amerika i början av 1800-talet. Katalogen är på engelska.

_______________


IRANIN MATTOJA - IRANIAN CARPETS

Pirjo Varjola

2001, 80 s., häftad, ISBN 951-616-067-0

SLUTSÅLD


Mattknytningskonsten i Iran är flera tusen år gammal. Boken berättar om mattornas historia, mattproduktionen, användningsändamålen och betydelsen. I boken presenteras typerna av mattor inom olika områden. Boken är på finska och engelska.

_______________


TAKU WAKAN 
Ernest Ericksonin kokoelma Pohjois-Amerikan intiaanien taidetta Suomen kansallismuseossa
The Ernest Erickson Collection of North American Indian Art in the National Museum of Finland

Pirjo Varjola, Simo Hankaniemi

1995, 206 s., inb., ISBN 951-9075-82-8, ISSN 1236-7265

SLUTSÅLD


Katalog över den amerikafinländska samlarens, ingenjörens Ernest Ericksons samling som omfattar nästan 200 föremål och som innehåller bl.a. högklassiga fjäderhuvudbonader, vapen, instrument. masker, väskor, smycken, vävda produkter och keramik från de flesta av indianernas kulturområden i Nordamerika. Katalogen är på finska och engelska.
USMA logo ilman tekstia