Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishSamlingarSamlingar från alla kontinenter


I kulturernas museums samlingar ingår Finlands nationalmuseums allmänetnografiska och finsk-ugriska samlingar, sammanlagt ca 40 000 föremål. Fr.o.m. 1800-talet har finländska forskningsresanden och vetenskapsmän, missionärer, sjöfarare, konstsamlare, äventyrare och senare biståndsarbetare skaffat föremål till museisamlingarna.

I de allmänetnografiska samlingarna ingår föremål från alla kontinenter. Det första föremålet, en ceremonimantel från Nordvästamerikas salish-indianer har katalogiserats 1828.

De finsk-ugriska samlingarna innehåller föremål från alla folk som talar finsk-ugriska språk. De mest värdefulla föremålen har insamlats under forskningsresor i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Syftet med resorna var att utreda det finska språkets ursprung och med vilka språk det är besläktat. Det sällsynta materialet betjänar idag även de med finskan besläktade folken, vilkas identitet befinner sig i kläm mellan det ryska språket och den dominerande kulturen.

Stöttepelarna i Kulturernas museums tidiga samlingar är material som insamlats av internationellt kända vetenskapsmän under deras forskningsresor. Av dem kan nämnas bl.a. arabisten G.A. Wallin (1840-talet), Sibirienfararen M.A. Castrén (1840-50-talen) samt socialantropologerna Edvard Westermarck (Marocko, 1898-1913), Gunnar Landtman (1910-12) och Rafael Karsten (1920-50-talen).

Samlingarna växer fortfarande både genom köp och donationer. Av viktiga donationer kan nämnas bl.a. Eila Kivekäs Afrika-samling och scenografen Tero Kiiskinens Asien-samling som tillkommit under åren 1970-1990.

Fr.o.m 1980-talet har samlingarna ökat med hjälp av egna forskarkrafter bl.a. i Indien och Centralryssland där man främst koncentrerat sig på den nutida kulturen. Föremålen har ofta skaffats i samband med forskningsarbete och utställningsproduktion. Anskaffningen av material i samband med fältarbetet har företräde då denna kan dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.

Projektsamarbete med andra forskare som utför fältarbete är viktigare än förut. Material som uppkommit i samband med fältarbete är bl.a. sådant som kulturantropologen, emeritusprofessorn Matti Sarmela (Thailand, 1970-80) och Sydasienforskaren, professor Asko Parpola (Agnicayana-vedaritual, södra Indien, 1976) donerat till Kulturernas museum.
KH, Esineet, Tlingit-naamio