Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishARKTISKA ANDAN

3.3–31.12.2017Utställning Arktiska andan återspeglar kontinuiteten i och förändringen av de arktiska ursprungsfolkens kulturer och levnadsförhållanden. I utställningen visas dokumentärfilmaren Markku Lehmuskallios samling av verk gjorda av samtidskonstnärer som representerar de arktiska folken samt föremål från Kulturernas museums gamla, världskända Alaska-samlingar. Lehmuskallio har förvärvat sin samling på 1980- och 1990-talen och verken behandlar och kommenterar både traditionella och moderna teman. Även fotokonstnären Jorma Puranens verk är med.

 

Arktiska andan väcker besökarens intresse för de stora frågorna, förändringen av naturen och levnadsförhållandena i det arktiska området. Innan området utsattes för yttre påverkan, handlade de nordliga folkens liv om att överleva på den karga omgivningens villkor och naturen gav takten för människans liv under tusentals år.

 

Det arktiska områdets naturtillgångar började intressera utomstående i synnerhet från 1800-talet och framåt. Jakten av pälsdjur och havsdäggdjur för handeln samt skogs- och energiindustrin kopplade området till världsekonomin – ofta på bekostnad av ursprungsfolkens rättigheter. Den yttre påverkan har påskyndat en förändring av de nordliga folkens livsstil och kultur och idag förändrar även klimatuppvärmningen miljön snabbt.


Förändring och kontinuitet kan klart skönjas i utställningsföremålen. Förändringarna i miljön och näringsgrenarna syns till exempel i att många traditionella fångstdjur, som en del av verken avbildar, numera är utrotningshotade. Isbjörnen har blivit symbolen för klimatförändringen i Arktis, eftersom istäckets drastiska minskning direkt påverkar dess levnadsmöjligheter. Traditionellt hantverk har börjat återupplivas bland annat i Alaska, men de material som användes förr i tiden, såsom valrosstarm finns idag inte längre att tillgå.
 

När Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet börjar i maj 2017, vill Kulturernas museum fästa uppmärksamhet vid den stora förändringen som håller på att ske i det arktiska området. Smältningen av glaciärerna och tinandet av permafrosten har en stor påverkan inte bara på befolkningen och naturen i området, utan på hela jordklotet.


Det är fritt inträde till Arktiska andan och den visas 3.3–31.12.2017 i Nationalmuseets pop up-lokal. Utställningens manuskript har författats av Pilvi Vainonen från Kulturernas museum och den visuella designen är skapad av arkitekt Jouni Kaipia.

Ytterligare information:

Amanuens Pilvi Vainonen
tfn 0295 33 6432, pilvi.vainonen(at)kansallismuseo.fi

Chef Eija-Maija Kotilainen
tfn 0295 33 6431, eija-maija.kotilainen(at)kansallismuseo.fi

Pressbilder
Arktisen henki