Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishRELIGIONERNAS VÄRLD

31.10.2014 - 7.6.2015

NationalmuseumRELIGIONERNAS VÄRLD  fokuserar på religioner, ett urgammalt men alltid lika aktuellt tema. Utöver världens religioner öppnar utställningen perspektiv på den mångkulturella finskheten, i vilken religionernas mångfald har blivit ett fast inslag.

Vad menas då med religion? Definitionen är inte självklar. Till många religioner kopplas en idé om övernaturlig helighet, andra anses vara ateistiska och åter tredje innefattar en tanke om att allt har en ande. En del religioner är gamla traditioner som är bundna till en folkstam eller ett geografiskt område, medan andra har grundats av historiska personer. Gemensamt för dem alla är att religioner erbjuder en förklaring av världen och världsordningen samt en grund för den gemensamma verksamheten och religiösa upplevelser.

Kristendomen, islam och judendomen som uppstått i Mellanöstern presenteras på utställningen och av de asiatiska religionerna finns hinduismen, buddhismen, jainismen, sikhismen, shintoismen och kinesiska religioner med. Även naturreligion, nyreligiösa rörelser, ateism och synkretism presenteras.

Som motvikt för särdragen framhävs i temaavsnitten de drag som många religioner har gemensamt. Till dem hör bland annat bön, offer, rituell renhet, fester och säsongsbundna ritualer, livet efter döden, förfädersdyrkan, askes, pilgrimsfärd, lycka och att söka skydd samt missionsarbete. Besökaren kan upptäcka nya drag i det välkända, när det bekanta knyts an till större teman som är gemensamma för flera religioner. Frågor och tankar har återanvänts på vår jord under hundratals och tusentals år och lånade drag har beblandats med lokala inslag.

Också föremålen på utställningen kombinerar gammalt och nytt. Med finns såväl skulpturer och rituella redskap som moderna amuletter som man hänger upp på backspegeln och föremål från pilgrimsfärden till Mekka, indiska tempel och Jerusalem.


Undervisning

För skolgrupper finns ett webbmaterial som belyser betydelsen av olika slags symboler i de olika religionerna. Materialet är på finska. Tilläggsinformation om guidningar samt workshop aktiviteter och evenemang får man här.


I samband med utställningen finns en publikation.


Upphovsmän


Manuskript Kulturernas museum / Heli Lahdentausta, Ildikó Lehtinen, Pilvi Vainonen
Utställningsarkitekt Jenni Reuter

Belysning Heli Nikunen

Videor och ljudutrymmen Topi Heimonen/Tezer Media


* * *

Pressbilder


Pressmeddelande (pdf)


Ytterligare information:


Pilvi Vainonen, amanuens, tfn 0295 33 6432, pilvi.vainonen@kansallismuseo.fi

USMA logo ilman tekstia