Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishTILL SIBIRIEN!

Matthias Alexander Castrén i Sibirien

3.12.2013 - 31.5.2014Samutställning av Kulturernas museum och Helsingfors universitetsmuseum på Helsingfors Universitetsmuseum

Det har förflutit 200 sedan språkforskaren M. A. Castréns födelse. Castrén gjorde två forskningsresor till Sibirien: 1841-1844 och 1845-1849. Även om hans mål var att bevisa sambandet mellan finska språket och de sibiriska släktspråken chantiska, mantsi och de samojediska språken, undersökte han fördomsfritt också språk som talades av andra ursprungsfolk. Hur ser den sibiriska språkkartan ut i dag? Språket kamassiska har dött ut, det finns endast några hundra talare av enetsiska och ngasan, och chantiska, mansi, nenetsiska och selkup är hotade.

Castrén var inte bara språkforskare; han gjorde också anteckningar om de sibiriska ursprungsfolkens liv, religon, folkdiktning och till och med geografi. Han skaffade föremål till museisamlingar i Helsingfors och S:t Petersburg.

I Kulturernas museums och Helsingfors universitetsmuseums utställning jämförs Castréns resor och de språkliga släktingarnas liv på 1840-talet med forskningen i de sibiriska språken och med det språkliga läget i Sibirien i dag.

Byggnaden Arppeanum, som stod färdigt 1869, bjuder inte bara på utställningen Till Sibirien!, Universitetsmuseets basutställning och Naturhistoriska museets mineralkabinett, utan ger även inblickar i Helsingfors kulturhistoria; gjutjärnstrappan är en av Nordens stiligaste och i Kejsarsalen visas under utställningen kejsarporträtt samt en byst i brons av Alexander I ur universitetets samlingar. Det är ett intressant faktum att några av de sibiriska föremål som ses i denna utställning visades redan i universitetets historiskt-etnografiska museum, då byggnaden blev färdig. Efter utställningen Till Sibirien! upphör musei- och utställningsverksamheten i Arppeanum. Kulturernas museum är just nu i färd med att flytta till Finlands nationalmuseums lokaler och Universitetsmuseet flyttar våren 2015 till Helsingfors universitets huvudbyggnad.

Adress
Helsingfors universitetsmuseum, byggnaden Arppeanum, Snellmansgatan 3


Öppet
tis.-fre. kl. 11-17, lör.-sön. kl. 11-16, mån. stängt

Inträde
Fritt inträde

Utställningsarrangörer
Kulturernas museum/Finlands nationalmuseum, Helsingfors universitetmuseum, Suomalais-Ugrilainen Seura

Manuskript
Ildikó Lehtinen, Kulturernas museum /Finlands nationalmuseum

Layout
Marjaana Kinnermä

Arbetsgrupp
Sten Björkman, Pasi Hulkko, Kristiina Karinko, Heikki Kettunen, Ulla Kostiainen, Ildikó Lehtinen, Jaana Tegelberg, Pia Vuorikoski

Ljudvärld
Lotta Jalava, Ildikó Lehtinen, Merja Salo, Florian Siegl

Ljusdesign
Mikko Pirinen, Nanni Vapaavuori

VKK 388