Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishFöremålslån


Utlåningen av Finlands nationalmuseums föremålssamlingar avbryts tills vidare

Finlands nationalmuseum planerar och förbereder ett nytt samlings- och konserveringscentrum till Vanda och förnyar basutställningen på Nationalmuseet. Också planeringen av Kulturernas museums och Finlands sjöhistoriska museums nya basutställningar startar inom kort.

På grund av de omfattande och krävande projekten lånar Nationalmuseet inte ut föremål och också forskare kan endast erbjudas begränsad tillgång till material under perioden 1 juni 2015 – 31 december 2017.

Begränsningen av användningen av samlingarna gäller de historiska, etnologiska och numismatiska samlingarna samt samlingarna vid Finlands sjöhistoriska museum och Kulturernas museum, men inte Museiverkets arkeologiska samlingar. Ansökningar om föremålslån som redan lämnats in och föremålslån som beviljats behandlas som vanligt.

Ytterligare information:

Satu Frondelius, amanuens
tfn 0295 33 6390
satu.frondelius@kansallismuseo.fi

Eija-Maija Kotilainen, direktör
tfn 0295 33 6431
eija-maija.kotilainen@kansallismuseo.fi