Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishKonservering


Konserveringsenhetens byggnad. Foto: Museiverket.Konserveringsenheten har som uppgift att bevara det materiella kulturarvet. Detta omfattar konservering av de föremål som ingår i samlingarna och förebyggande av skador på föremålen genom övervakning av förhållandena i lagren och utställningarna samt genom informering om korrekt hantering av föremålen. Konserveringsenheten deltar i uppbyggandet och nedtagandet av utställningar och vid föremålstransporter och fäster särskild uppmärksamhet vid föremålssäkerheten. I samband med konserveringen undersöks föremålets material, tillverkningssätt och huruvida föremålet har skadats eller inte. Föremålets skick och samtliga åtgärder som genomförs på föremålet dokumenteras.

Eftersom konserveringsenheten är centralkonserveringsinrättningen för det arkeologiska materialet är den ansvarig för konserveringen av den största delen av det material som grävs upp vid de utgrävningar som Museiverket förvaltar.

Konserveringsenheten samarbetar med olika forskningsinstitutioner, universitet, yrkeshögskolor och museer i undersöknings- och utbildningsverksamhet.

Enheten ger sakkunnig hjälp i frågor med anknytning till konserveringsbranschen och utför i möjligaste mån konservering som avgiftsbelagd tjänst för olika samfund och privata aktörer.

Kontakt information

Konservering 

 

Finlands nationalmuseum
Mannerheimvägen 34
00100 Helsingfors
Tfn. 0295 33 6000
konservointi@kansallismuseo.fi

Postadress:
Finlands nationalmuseum
PB 913
00101 HELSINGFORS