Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishBilder av konservering


Här konserveras en medeltida glasmålning.
Foto: Leena Tomanterä
Här konserveras en medeltida glasmålning. Foto: Leena Tomanterä.
Konservator Minna Lampinen förbehandlar läderfragment av skor från 1600-talet för frystorkning. Dessa påträffades vid utgrävningar på Snellmansgatan i Helsingfors.
Foto: Leena Tomanterä
Konservator Minna Lampinen förbehandlar läderfragment av skor från 1600-talet för frystorkning. Foto: Leena Tomanterä.
Alexandre Kouprinov konserverar en väggmålning som hör till lutherska kyrkosalen i Nationalmuseum. Målningen som ursprungligen har varit placerad i Kelviå kyrka har målats av Thomas Kiempe 1802.
Foto: Sari Lintula
Alexandre Kouprinov konserverar en väggmålning som hör till lutherska kyrkosalen i Nationalmuseum. Foto: Sari Lintula.
Konservator Pia Klaavu rengör mekaniskt under mikroskop
en armring av brons från början av vår tideräkning.
Foto: Leena Tomanterä
Konservator Pia Klaavu rengör mekaniskt under mikroskop. Foto: Leena Tomanterä.