Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishFinlands nationalmuseum

Ledning och enhetschefer


Finlands nationalmuseum
Överdirektör Elina Anttila, tfn 0295 33 6131

Museitjänster
Direktör för museitjänsterna Tiina Mertanen, tfn 0295 33 6481

Marknadsföring och försäljning
Marknadsdirektör

Utställningar
Utställningschef Minerva Keltanen, tfn 0295 33 6463

Pedagogik och evenemang 
Ansvarande museilektor Hanna Forssell, tfn 0295 33 6475

Besökarservice 
Nationalmuseum, intendent Heikki Aittala, tfn 0295 33 6474
Fölisö friluftsmuseum, Ekudden, Hvitträsk, intendent Mikko Teräsvirta, tfn 0295 33 6374
Tavastehus slott, Olofsborg, Villnäs slott, intendent Jouni Marjamäki, tfn 0295 33 6344
Sjöhistoriska museum, museichef Tiina Mertanen, tfn 0295 33 6481

Samlingar
Samlingsdirektör Eija-Maija Kotilainen, tfn 0295 33 6431

Kulturhistoriska samlingar
Överintendent Sanna Teittinen, tfn 0295 33 6394

Centret för konservering och samlingar
Överintendent Kaija Steiner-Kiljunen, tfn 0295 33 6401

Konservering
Intendent Eero Ehanti, tfn 0295 33 6139

Finlands nationalmuseum - Personalregister


E-post:
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@kansallismuseo.fi