Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishVad är TAKO?

Suomeksi | In English
Välkommen till nya TAKO-sidor: http://tako.nba.fi/index
(tills vidare enbart på finska)

TAKO är en sammanslutning för professionella museer som koordinerar samarbete i form av dokumentations- och samlingsarbete vid museer. TAKO grundades under ett möte för landskapsmuseer och riksomfattande specialmuseer som hölls på Finlands nationalmuseum den 23 januari 2009.

Det har länge funnits ett behov för kulturhistoriska museer att utveckla kontrollen över samlingarna och arbetsfördelningen. Målet är att fördela ansvaret för insamling och dokumentation mellan museerna samt att skapa den så kallade Finland-samlingen. Finland-samlingen utökas i samband med museernas gemensamma dokumentationsprojekt. Målet är att bättre förfoga över en samling samt förbättra rörlighet och kunnande gällande samlingar.

Verksamheten sker inom sju pooler. Personal vid varje museum deltar i verksamheten inom 1‒3 pooler. Inom poolerna definierar man gemensamma mål och delar kunnande inom specialområdena för varje pool. Avsikten med samarbetet är att minska överlappningen inom dokumentationsarbete så att man på museerna får mer psykiska och ekonomiska krafter över för de egna basuppgifterna.

Poolarbetet styr framför allt den kommande dokumentationsverksamheten. Arbetsfördelningen av ansvar för insamling och dokumentation innebär att man på poolmuseerna kan komplettera samlingarna med eftertanke och dela ansvaret mellan poolmedlemmarna. Alla behöver inte dokumentera allting. Dessutom har man gemensamma dokumentationsprojekt inom poolerna. Finland-samlingen, som blir en intressant och representativ minnesreserv om dagens Finland, formas från nyförvärv i samband med poolernas projekt.

År 2011 deltar i poolarbetet mer än sextio museer. Man utvärderar verksamheten vid TAKO-seminariet som ordnas på Nationalmuseet varje år i januari.
TAKO-styrgrupp den 27 oktober 2011. Foto: Martti Puhakka, Åbo museicentral
TAKO-styrgrupp den 27 oktober 2011. Framför (från vänster) sitter Hanna Kyläniemi, Johanna Lehto-Vahtera, Sanna Kupila, bakom Riitta Kela, Kaisa Laitinen, Antti Metsänkylä, Dan Lindholm, Teemu Ahola, Minna Sarantola-Weiss och Risto Hakomäki. Foto: Martti Puhakka, Åbo museicentral.

Tako-gruppen första möte. Foto: Risto Hakomäki (2009)
TAKO-gruppens första möte i mars 2009. From vänster Teemu Ahola, Dan Lindholm, Antti Metsänkylä, Merja Heiskanen, Maarit Talamo-Kemiläinen, Minna Sarantola-Weiss, Kimmo Levä, Tuula Kuusisalo och Risto Hakomäki.