Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets undervisning


Museet som inlärningsomgivning

Nationalmuseet är en stimulerande och levande inlärningsomgivning. Museibesök kompletterar skolundervisning i läroämnen som t.ex. historia, konst och kultur, och ger mervärde även i religion, livsåskådningskunskap, modersmål, textilhandarbete, tekniskt handarbete, huslig ekonomi och hemkunskap.

Lärarna och deras grupper kan besöka museet på egen hand eller beställa en avgiftbelangd visning eller en verkstad. Ifall man besöker museet på egen hand, finns det tilläggsmaterial på internetsidorna. Museipersonalen ger gärna mera information och planerar museibesöket tillsammans med lärarna.

Tilläggsinformation:

Ansvarig museilektor Eija Liukkonen tfn 0295 33 6009, eija.liukkonen@kansallismuseo.fi

och museilektor Hanna Korhonen tfn 0295 33 6464, hanna.korhonen@kansallismuseo.fi


Guidebokning tfn 0295 33 6902, tis-fre kl 9-12. Stängt mån.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Guidebokning och beställningsvillkor


Visningar och verkstäder

Visningen är bästa sättet att bekanta sig med Nationalmuseet. Visningen kan vara en färdig temavisnig eller en skräddarsydd museitur enligt lärarens önskemål. På en allmän visning i museet ser du olika föremål från stenåldern till 1800-talet. Om du vill koncentrera dig på en viss tidsperiod eller tema, så lönar det sig och boka en visning som omfattar en bestämd del av utställningen. Avgitftbelagda visningar för skolorna tar 45 minuter.

Temavisningar för skolor och studiegrupper | Temavisningar för barn i 5-10 års ålder  | Priser för visningar och verkstäder

Verkstäderna innehåller bland annat arbete med händerna och andra aktiviteter. Nationalmuseet har olika temaverkstäder året om. Museets verkstad Vintti är öppen för gruppvisningar på förmiddagar från tisdag till fredag kl. 9-12.


Verkstaden Vintti - Historia på ett lätt sätt


Nationalmuseets öppetider för skolgrupper

Nationalmuseet är öppet från tisdag till söndag kl 11-18, stängt på måndagarna.

Skolgruppers visningar kan också utföras kl 9.00-11.00 då museet är stängt för allmänheten. Tar visningen slut före kl 11.00, måste gruppen lämna museet genast då den visade turen slutar. Grupper kan tyvärr inte bekanta sig med museet på egen hand före kl 11.00. Läraren kan guida själv efter att museet har öppnats kl 11.00.

Instruktioner för entré kl 9-11 I Karta och instruktioner för entré


Måltider för skolgrupper, fråga mer från museets kafé: Kanresta Oy, Anne Malkamo tfn 046 6058 343, museoravintolat@kanresta.fiFör lärare

Lärarna har möjlighet att gratis bekanta sig med museet med t.ex. OAJ:s medlemskort för att planera studiebesöket.

Lärarna kan också beställa fördelaktiga specialvisningar planerade för lärare. För lärare arrangeras dessutom gratis utbildningstillfällen om museets utställningar.

Lärarna kan ansluta sig till lärarnas e-postlista genom att sända sina kontaktuppgifter till adressen kansallismuseo@kansallismuseo.fiABC för ett lyckat museibesök

  • Museibyggnaden är en stor labyrint - det finns utställningar i fyra våningar och tusentals utställda föremål. Då man planerar museibesöket lönar det sig att bekanta sig med webbsidorna på förhand och välja de delar som man vill ta en titt på under besöket. I museet finns även ständigt andra besökare, som man är skyldig att ta hänsyn till.

  • Läraren bör följa med sina elevers arbete i museet. Läraren har alltid ansvar för sin grupp även under guidade visningar.

  • Man får inte vidröra föremålen. Alla föremålen i museet är värdefulla och det är meningen att de skall bevaras också för kommande släktled. Rör er lugnt, tag hänsyn till dina klasskamrater och andra museibesökare. Din mobiltelefon skall vara i ljudlöst läge.

  • I verkstaden Vintti får man röra i föremålen, men inte springa, härja eller behandla föremålen hårdhänt.

  • En avgiftsfri självbetjäningsgarderob finns intill museets huvudingång på första våningen. Bredvid garderoben finns också låsbara skåp, som fungerar med 1 e mynt.

  • För att garantera säkerheten för besökarna och föremålen, bör ryggsäckar, stora väskor, mellanmål och drycker samt t.ex. regnskydd lämnas i garderoben eller i förvaringsboxarna. Det finns skilda förvaringsutrymmen för skolgruppers ryggsäckar vid garderoben.

  • Man kan låna skrivunderlägg för eleverna, man kan be om underläggen av biljettkassans personal.

  • Ifall en grupp, som kommit till museet för en visning, vill inta eget mellanmål, bör detta anmälas vid bokningen av visningen, tfn 0295 33 6902 tis-fre kl 9-12, så att ett möjligt utrymme kan reserveras för detta.

Sampo smides. En detalj av Akseli Gallen-Kallelas fresker med Kalevalamotiv i centralhallens tak. Foto: Museiverket
Sampo smides. En detalj av Akseli Gallen-Kallelas fresker med Kalevalamotiv i centralhallens tak.
 
Älghuvudskulptur av täljsten från stenålder 6000-7000 f.Kr., Vittis i Västra Finland. Foto: Museiverket / Matti Huuhka
Älghuvudskulptur av täljsten från stenålder 6000-7000 f.Kr., Vittis i Västra Finland.
 
Ryttaren som avbildats på den makedoniske kungen Filippos II:s silvermynt åsyftar Filippos seger vid de olympiska spelen 356 f.Kr. Foto: Museiverket / Matti Ruotsalainen
Ryttaren som avbildats på den makedoniske kungen Filippos II:s silvermynt åsyftar Filippos seger vid de olympiska spelen 356 f.Kr.

Sankt Göran, inhemsk senmedeltida skulptur från Hinnerjoki kyrka. Foto: Museiverket / Rauno Träskelin
Sankt Göran, inhemsk senmedeltida skulptur från Hinnerjoki kyrka.

Fågelformad mjölkskopa från Tammela. Foto: Museiverket / Marko Hämäläinen
Fågelformad mjölkskopa från Tammela.

Jackarbysalen. Foto: Museiverket / Matti Huuhka
Jackarbysalen.
 
Flicka och katt. Oljemålning på duk, ev. målad av J. E. Lindh, detalj. Flickan bär en 1830-tals dräkt. Foto: Museiverket / Timo Syrjänen
Flicka och katt. Oljemålning på duk, ev. målad av J. E. Lindh, detalj. Flickan bär en 1830-tals dräkt.