Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets temavisningar för skolor och läröanstalter


Visningen är bästa sättet att bekanta sig med Nationalmuseet. Visningen kan vara en färdig temavisning eller en skräddarsydd museitur enligt lärarens önskemål. På en allmän visning i museet ser du olika föremål från medeltiden till 1800-talet. Om du vill koncentrera dig på en viss tidsperiod eller tema, så lönar det sig och boka en visning som omfattar en bestämd del av utställningen.
Beställda skol- och daghemvisningar är avgiftsbelagda. Vanlig visning är 45 minuter lång, som en skoltimme, och den planeras engligt lärarens önskemål. Till visningen kan bifogas olika avgiftsbelagda verkstäder (70 e). Om gruppen är större än 30 personer, behövs det två visningar.

Temavisningars och verkstäders prislista I Guidebokning och beställningsvillkor

Tilläggsinformation:

- ansvarig museilektor Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009, eija.liukkonen@kansallismuseo.fi
- museilektor Hanna Korhonen, tfn 0295 33 6464, hanna.korhonen@kansallismuseo.fi

Guidebokning tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12. Stängt mån. e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi
 

Temavisningar för barn i 5-10 års ålder

Temavisningar för åk 1 - 3

Temavisningar för åk 4 - 9, gymnasiet och andra stadiets undervisning

Visningar för två grupper samtidigt


Temavisningar för åk 1 - 3


"Hur man levde förr" -visning 

Lämplig för barn 3-10 år, högst 25 barn i en grupp.

Under rundvandringen bekantar vi oss med olika rum i museet bl.a. Jackarby herrgårdens sal från 1750-talet, rummet med den förgyllda kejsartronen och med entréhallens takfresker med motiv från Kalevala.

Pris 50 e / 45 min / högst 25 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Skattjakt visning

Lämplig för barn 5-10 år, högst 20 barn i en grupp.

Museets björnunge har igen rymt sin väg och gömt en skatt i Nationalmuseet. Med hjälp av ledtrådar (bilder) kommer du skatt på spåren och får till sist en belöning. Medan du letar lönar det sig att ta en titt på de andra skatterna i Nationalmuseet.
 
Pris 50 e / 45 min. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Verkstaden Vintti visning

Lämplig för barn över 5 år. Högst 30 personer (inklusive vuxna) i en grupp.

Vintti passar alla åldrar över 5 år i sällskap med en vuxen. Det är önskvärt att de vuxna deltar aktivt i verkstaden.

Under visningen i den interaktiva verkstaden Vintti kan man med guiden och vuxna bl. a. bygga med timmer eller tegel, rösta så som man gjorde 1907, pröva på hur det är att jobba vid det löpande bandet eller väva en lång matta till Nationalmuseet.
Genom olika uppgifter kan besökaren lära sig Finlands regenter från kungar till presidenter, gamla mått, olika träslag och vilka tyger kläderna syddes av. Man kan pröva på hur det var att arbeta på kontor på 1950-talet eller sätta sig på tronen som enväldig kejsare.

Gruppvisningar på svenska tis-fre antingen 9.00-10.00, 10.00-11.00, eller 11.00-12.00. Endast en grupp kan tas till visningen per gång. Visningar ordnas året runt.

Visningens pris 50 e / 1 timme / högst 30 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Läs mer av Vintti

Temavisningar för åk 4-9, gymnasiet och andra stadiets undervisning


Forntida livet i Finland temavisning

Passar speciellt för åk 5-6 och också för gymnasier och utbildning på andra stadiet.

Obs! Utställningen Finlands förhistoria stängs i september 2015.

På visningen bekantar man sig med förhistoria med hjälp av Nationalmuseets undervisningsmaterial som innehåller äkta gamla föremål och replika som för vidröras. Under visningen berättar guiden om stenverktygs tillverkning, jakt med forntida verktyg och jordbrukets första faser i Finland och hygien på järnåldern.
Temavisningar arrangeras från tisdag till fredag mellan kl. 9 och 11. Temavisningen passar för en grupp per gång. För två grupper på en en gång finns en temavisning om förhistoria och medeltiden. Då är undervisningsmaterialet begränsat.

Pris 50 e / högst 25 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Förhistoria i Finland temavisning

För åk 4-6, för gymnasiet och andra stadiets undervisning.


Endast en grupp kan tas till visningen per gång, för att visningen skulle vara kronologisk.
Pris 50 e / 45 min / högst 25 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Religioner och trosföreställningar temavisning 

För åk 7-9, för gymnasiet och andra stadiets undervisning.

Placera religioner och trosföreställningar på tidsaxeln över Finlands historia. I Nationalmuseets basutställning rödockragravar under stenåldern, folktrons björnskallar, den medeltida katolska kyrkans helgonskulpturer, den lutheranska kyrkans predikstolar från 1700-talet är konkreta minnen av århundraden av finsk religionsutövning. Endast en grupp kan tas till visningen per gång.
 
Pris 50 e / 1 timme / högst 25 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Vett- och etikett temavisning

För åk 7-9, för gymnasiet och andra stadiets undervisning. Visningen är lämplig för undervisningen i huslig ekonomi och historia.

Seder och bruk samt mat-, dryckes- och bordskultur belyses under visningen i Nationalmuseets basutställning med hjälp av föremål. Guiden berättar om kärl, bestick och möbler, vilka använts av de olika stånden. Föremålen åskådliggör livet i staden och på landsbygden från medeltiden till 1800-talet. Endast en grupp kan tas till visningen per gång.

Pris 50 e / 45 min / högst 25 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.

Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Visningar för två grupper samtidigt

Två samtida visningar av gemensamt tema kan arrangeras enligt följande:

för åk 1-3 med temat "Hur man levde förr" 30 min och Verkstaden Vintti 30 min. Då kan grupperna bekanta sig med samma ämnen men i annan ordning. Pris 50 e / 1 timme / högst 30 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt tis-sön kl. 9-12.

för åk 4-6 med temat förhistoria + medeltid. Då kan grupperna bekanta sig med samma ämnen men i annan ordning. Priset är 50 e / 45 min / högst 30 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt. Obs! Utställningen Finlands förhistoria stängs i september 2015.

för åk 7-9 med temat det svenska väldet + ryska väldet. Då bekantar sig grupperna med samma ämnen men i skiljd ordning. Pris 50 euro / 45 min / högst 30 personer grupp, inberäknat vuxna gruppledare. Gratis inträde för alla. Visningar ordnas året runt.


Guidebokning: tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12.
e-post: skm.opastusvaraukset@kansallismuseo.fi

Temavisningar för barn 5-10 år. Foto: Museiverket / Markku Haverinen

Harnesk från 1600-talet.

Temavisningar för barn i 5-10 års ålder
 

Jackarbysalen.

Jackarbysalen 1760-talet.

Nationalmuseets rökporte är byggt ca 1831 i Pajasyrjä by i Jaakkima i Ladoga-Karelen. Foto: Museiverket / Matti Huuhka
Rökporte från Pajasyrjä by i Jaakkima i Ladoga-Karelen. Foto: Museiverket / Matti Huuhka.

Skattjakt-visningens nallebjörn.
Skattjakt-visningens nallebjörn.

Verkstaden VINTTI

Verkstaden Vintti, en interaktiv utställning, passar alla åldrar.

Lerkärlet är till stilen tidig kamkeramik.

Keramiskt kärl från stenåldern.

Senmedeltida dopfunt i trä från början av 1400-talet, Vesilax kyrka. Foto: Museiverket / Rauno Träskelin

Senmedeltida dopfunt i trä från början av 1400-talet, Vesilax kyrka.

Kejsarens tron från lantdag i Borgå 1809. Gjord av Christian Mayer i St Petersburg 1797. Foto: Museiverket / Markku Haverinen

På Det Autonoma Finland -visningen berättar guiden om historiska händelser och tidsperiodens människors liv och boende.

Ända till 1700-talet dominerades den europeiska porslinsmarknaden av porslin som importerats från Kina. Bålskål, i vars botten har målats ett svenskt sedelmynt från år 1768. Foto: Museiverket / Timo Syrjänen

Vett och etikett -temavisningens skärl, bestick, och möbler berättar om ständernas liv i stan och på landet från medeltiden fram till 1800-talet.

S:t Martin från Reso kyrka, ca 1320 - 1330.
S:t Martin från Reso kyrka, ca 1320-1330.