Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In English Finlands 


Skandinavisk guldhalsring från Nousis. Photo: Museiverket / T. Syrjänen (1978)

undervisningspaket


förhistoria


 

Till läraren


Information
om Finlands förhistoria


Uppgifter
om Finlands förhistoria


Kartor


I den här delen finns instruktioner samt information till läraren, om hur undervisningspaketet i förhistoria kan utnyttjas i skolundervisningen.
Den här delen innehåller information om Finlands förhistoria indelat enligt tidsperiod.
Uppgifterna hör till innehållet i informationspaketet. Uppgifterna kan utnyttjas som en del av museibesöket, men man kan även utföra dem på basis av informationen i undervisningspaketet.
Kartorna i den här delen kan man utnyttja i samband med undervisningspaketet. På kartorna visas bosättningen i det finländska området under olika perioder.
© Museiverket, Finlands nationalmuseum 2009

Kopiering av delarna tillåten endast för undervisningsbehov.

Undervisningspaketet i Finlands förhistoria är skapat för t.ex. lärare i grundskola och gymnasium. Paketet kan användas som stöd för undervisningen i Finlands förhistoria och som bredvidläsning, samt för att förbereda ett museibesök.

Texten baserar sig på basutställningen om förhistoria i Finlands nationalmuseum.

Museiverket, Helsingfors 2009

URN:NBN:fi-fe200910282300

Till Nationalmuseets hemsida 

Till undervisningssidan