Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishTill undervisningspaketets första sida


Information om Finlands förhistoria


Arkeologins dateringsmetoder


Naturens utveckling efter istiden


Befolkningen under förhistorisk tid


Tidsaxel


Stenåldern


Bronsåldern


Järnåldern


- Kartor
- Information om Finlands förhistoria - allmän information för utskrift


 


Information om Finlands förhistoria


Den del av mänsklighetens förflutna som inte är känd genom skriftliga källor kallas förhistorisk. Fornföremål och fasta fornlämningar, t.ex. boplatser, gravfält och fornborgar utgör arkeologiskt forskningsmaterial. Med hjälp av dem försöker man utreda förhållandena under den förhistoriska tiden.

Förhistorien indelas i tre perioder sten-, brons- och järnåldern enligt den råvara, som var allmännast vid tillverkning av redskap under respektive period.

Arkeologisk forskning omfattar flera faser i en händelsekedja där den första fasen är ett arkeologiskt fynd och den sista en vetenskaplig publikation. Ett förhistoriskt föremålsfynd som sänts till museet leder till en inspektion av fyndplatsen. När fyndet är synnerligen betydelsefullt ur forskningssynpunkt eller om fyndplatsen kommer att förstöras, inleds arkeologiska utgrävningar.

Under fältarbetet dokumenteras området samt fynden tas till vara och nödvändiga prover tas för naturvetenskapliga analyser. Efter fältarbetsperioden katalogiseras fyndmaterialet, provmaterialet analyseras och forskningsrapporten skrivs. Sedan vidtar forskningsarbetet som mynnar ut i en publikation.