Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets tillfälliga utställningar


Det offentliga och det dolda Finland 16.6. - 14.1.2018
Studio Aleppo [Helsinki] 10.–17.8.2017
Arktiska andan, 3.3–31.12.2017
Inspiration is here, 12.5.-27.8.2017


KM julkinen  927x348px swe


Det offentliga och det dolda Finland

16.6.2017-14.1.2018Utställningen firar det 100-åriga Finland genom att bland Museiverkets Bildsamlingars imponerande över 15 miljoner bilder lyfta fram cirka ett hundra aldrig förut skådade eller nationellt betydelsefulla bilder av Finland under självständighetstiden. Bilderna berättar om Finlands väg till ett land av jämlikhet, välfärd och gemensamma ansträngningar.

Utställningen är uppbyggd kring sex olika teman. Dessa är utbildning, krig, ras, jämlikhet och demokrati, naturrelation och social gemenskap. Varje tema avslöjar även sådana fenomen bakom framgångssagan som vi kanske har velat glömma eller gömma. Utställningen utmanar oss därmed att tänka såväl på vår historieskrivning som på öppenheten i vår egen tid.

På utställningen visas också en fotoinstallation om dagens Finland i vilken alla kan delta genom att ladda upp ett foto på Instagram med hashtaggen #Finland2117.

KAMU-SA-Banneri-927x348-Perhe

Studio Aleppo [Helsinki]

10.-17.8.2017


När man pratar om immigranter fokuserar talet ofta på statistiska uppgifter, nationaliteter och de globala katastrofer som figurerar i nyhetsflödet. Men hurdana är människorna bakom generaliseringarna? Eller hurdana är finländarna?

Nationalmuseets Studio Aleppo [Helsinki] är del av en internationell evenemangsserie vars målsättning är att stärka betydelsen av identifikation och jämlikhet i debatten om immigration.

Studio Aleppo [Helsinki] är en pop up-fotostudio som sammankallar nya och nuvarande finländare. Konceptet är enkelt: som lokal invånare betalar du 50 euro för två porträtt, varav du får det ena själv och det andra skänker du till en invandrare. Porträtten presenteras sida vid sida på utställningen Studio Aleppo [Helsinki] på Nationalmuseet. Till slut samlas bilderna även i ett webbgalleri. Varje porträtt är en symbolisk gest – en gest mot en ny, gemensam framtid.

Fotografen på studion är den belönade fotografen Juuso Westerlund. Porträtt kan tas av såväl enskilda personer som av familjer (högst fyra personer), par, vänner och barn. De som fotograferas intervjuas också kort. Genom att låta dig fotograferas ger du ditt samtycke till att porträttet visas både på utställningen och i webbgalleriet som publiceras senare. I webbgalleriet samlas också kommentarer av de fotograferade personerna. Alla som fotograferas får en fysisk kopia av sitt porträtt.

Anmälning till Studio Aleppo [Helsinki) pop up -fotostudion har slutats. Vi bekräftar alla anmälningar individuellt per e-post under veckan 29.KM arktisenhenki SWE

Arktiska andan

3.3.-31.12.2017, i Nationalmuseets pop up-lokal


Utställningen som öppnas i mars återspeglar kontinuiteten och förändringen i kulturerna och levnadsförhållandena för de arktiska ursprungsfolken. Utställningen omfattar en samling konstverk av nutidskonstnärer som representerar arktiska folk. Verken tangerar och kommenterar både traditionella och moderna teman.

Vid sidan om konstverk får man också se föremål ur Kulturernas museums gamla samlingar (Alaska, Grönland).  Arktiska andan väcker intresse för de stora frågorna, såsom förändringen av naturen och i levnadsförhållandena. Den externa påverkan har sedan 1800-talet påskyndat förändringen av de nordliga folkens levnadssätt och kulturer och nu förändrar klimatuppvärmningen även miljön i snabb takt. Förutom det arktiska området påverkas hela världen när glaciärerna och permafrosten smälter undan.

Utställningen pågår i Nationalmuseets pop up-lokal den 3.3.-31.12.2017.

KM inspirationishere 927x348

Inspiration is here!

12.5.-27.8.2017 i Nationalmuseets pop up-loka


Fem finländska designer blev inspirerade av Nationalmuseet och historien, vilket resulterade i Nationalmuseets egen kollektion, Kansallismuseo Collection. Produkterna i kollektionen är omtolkningar av historiska föremål. Även produkternas material skakar hand med traditionen. Kollektionen får en egen utställning i Nationalmuseets pop up-lokal 12.5–27.8.2017.

Johanna Gullichsen, Mari Isopahkala, Katriina Nuutinen, Julia Männistö samt Alisa Närvänen och Elina Peltonen från duon ensæmble har blivit inspirerade av den finländska folktraditionen, Nationalmuseets utställningar och dess samlingar. De förhistoriska föremålen har omvandlats till schalmönster och de finsk-ugriska folktraditionerna till en anteckningsbok. Bland produkterna finns även en omtolkning av näverkonten och en ring där den glittrande diamanten har ersatts med något mycket viktigare för oss finländare: en bit renpäls.

Planeringen av utställningen öser ur museivärlden: bortglömda skatter i Nationalmuseets samlingar tjänar som utställningskonstruktioner, vilket gör utställningen till en rolig omtolkning av museet och av att visa upp olika saker på museer.

Kollektionen har tillverkats i samarbete med projektet Helsinki New och Juni Communication @ Production.