Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets tillfälliga utställningar


Det offentliga och det dolda Finland 16.6. - 14.1.2018
Arktiska andan, 3.3–31.12.2017

KM julkinen  927x348px swe


Det offentliga och det dolda Finland

16.6.2017-14.1.2018Utställningen firar det 100-åriga Finland genom att bland Museiverkets Bildsamlingars imponerande över 15 miljoner bilder lyfta fram cirka ett hundra aldrig förut skådade eller nationellt betydelsefulla bilder av Finland under självständighetstiden. Bilderna berättar om Finlands väg till ett land av jämlikhet, välfärd och gemensamma ansträngningar.

Utställningen är uppbyggd kring sex olika teman. Dessa är utbildning, krig, ras, jämlikhet och demokrati, naturrelation och social gemenskap. Varje tema avslöjar även sådana fenomen bakom framgångssagan som vi kanske har velat glömma eller gömma. Utställningen utmanar oss därmed att tänka såväl på vår historieskrivning som på öppenheten i vår egen tid.

På utställningen visas också en fotoinstallation om dagens Finland i vilken alla kan delta genom att ladda upp ett foto på Instagram med hashtaggen #Finland2117.


KM arktisenhenki SWE

Arktiska andan

3.3.-31.12.2017, i Nationalmuseets pop up-lokal


Utställningen som öppnas i mars återspeglar kontinuiteten och förändringen i kulturerna och levnadsförhållandena för de arktiska ursprungsfolken. Utställningen omfattar en samling konstverk av nutidskonstnärer som representerar arktiska folk. Verken tangerar och kommenterar både traditionella och moderna teman.

Vid sidan om konstverk får man också se föremål ur Kulturernas museums gamla samlingar (Alaska, Grönland).  Arktiska andan väcker intresse för de stora frågorna, såsom förändringen av naturen och i levnadsförhållandena. Den externa påverkan har sedan 1800-talet påskyndat förändringen av de nordliga folkens levnadssätt och kulturer och nu förändrar klimatuppvärmningen även miljön i snabb takt. Förutom det arktiska området påverkas hela världen när glaciärerna och permafrosten smälter undan.

Utställningen pågår i Nationalmuseets pop up-lokal den 3.3.-31.12.2017.