Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishUthyrning av lokaler

Karta. I Olofsborgs medeltida salar kan ordnas bl.a. familjefester och middagar för företag samt t.ex. teater- och musikevenemang.

Information och reservation:

Tillställningar med servering

Tfn. 015 20 203   

sales@suur-savo.fi

Tilltställningar utan servering

Tfn. 0295 33 6942
olavinlinna@kansallismuseo.fi


Stora borggården - från slutet av maj till augusti.
Ett täckt ställe för olika slags evenemang, försett med scenen och 2 200 platser i salongen.

I gamla tider stod på Stora borggården hus för hantverkare, träbyggnader och kasernhus m.fl.
Stora borggården. Foto: Museiverket.
1. Garderobshallen Garderobshallen. Foto: Museiverket.
2. Borgsalen - borgens sommarcafé och -restaurang som kan även hyras för privatanvändning
60 platser

Borgstugan var ursprungligen en matsal för soldaterna.
Borgsalen. Foto: Museiverket.
3. Kungssalen - borgens huvudfestsal för middagar
80-100 platser

Kungssalen var på medeltiden en mat- och festsal för officerarna samt en festsal där gäster förplägades. Svenska kungen Gustav II Adolf använde salen när han besökte Olofsborg år 1622.
Kungssalen. Foto: Museiverket.

4. Kongressalen - borgens konferens- och föreläsningssal
90 platser (med bord och stolar); utan bord 150 platser

Kongressalen har varit en plats där soldaterna övade krigskonster.
Kongressalen. Foto: Museiverket.
5. Centralhallen - borgens cocktail- och danssal

På medeltiden har det funnits två våningar med boningsrum i centralhallen.
Centralhallen. Foto: Museiverket.
6. Klocktornets bottenvåning - den minsta matsalen i borgen
Max. 20 platser

Bottenvåningen i klocktornet har varit en s.k. fatabur där man förvarade bl.a. krut och projektiler.
Klocktornets bottenvåning. Foto: Museiverket.
7. Det ekumeniska kapellet - borgens kyrka för vigsel-, dop- och andaktstilldragelser
40 platser

Kapellet har redan på medeltiden varit kyrka.
Det ekumeniska kapellet. Foto: Museiverket.
7. Prästens kammare - i slottets Kyrktornet
Max. 20 platser
Prästens kammare. Foto: Museiverket.
8. Tjocka bastionen
300 platser
Cocktail-evenemang under operasäsongen.
Tjocka bastionen. Foto: Museiverket.

Hyror och andra avgifter 2016


Skattefritt pris

Moms 24 %

PRIS

Kungasalen/dag 443,55 106,45 550,00
Kongressalen/dag
403,23 96,77
500,00
Centralhallen/dag 403,23 96,77 500,00
Klocktornets bottenvåning/dag 201,61 48,39 250,00
Kapellet/dag 201,61 48,39 250,00
Prästens kammare/dag (1.5.-30.9.)
96,77
23,23
120,00
Bröllopspaket 1 (kungasalen, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 806,45 193,55 1000,00
Bröllopspaket 2 (slottsstugan, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 483,87 116,13 600,00
Festlokaler på första våningen (kungasalen, centralhallen, nedre våningen i klocktornet, kongressalen)
1290,32
309,68
1600,00
Stora slottsgården/dag 806,45 193,55 1000,00
Stora slottsgården/dag (tak och salong) 1 612,90
387,108 2000,00
Avgift för arrangemang ingår i hyran för lokal.
Museiverket har rätt att uppbära även andra avgifter som föranleds av användningen av lokaler (t.ex. extra städning föranledd av användarens verksamhet)
Uthyrning av flygel 161,29 38,71 200,00