Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishFör medierna


Pressmeddelande 18.5.2017

Museiisbrytaren Tarmo återvänder till Kotka efter en fem månader lång reparationsdockning


Den finländska vintersjöfartens veteran, den 110-åriga ångisbrytaren Tarmo, återvänder i slutet av maj till hemhamnen vid museikajen i Maritimcentret Vellamo i Kotka. 2015 beviljade riksdagen i sin fjärde tilläggsbudget 950 000 euro för dockning och reparation av fartyget. Tarmo, som är en av vår sjöfartshistorias skatter, har nu genomgått en grundlig reparation på Alfons Håkans varv i Sveaborg i Helsingfors.

Den nyreparerade ångisbrytaren är en del i Finlands sjöhistoriska museums firande av Finlands 100 års jubileum.

”Tarmo har varit dockad på Alfons Håkans Sveaborgs varv och genomgått en mycket efterlängtad reparation. Det känns fint att vi kan visa upp denna pietetsfullt reparerade skatt då vi samtidigt firar Finlands självständighets 100 års jubileum”, säger chefen för Finlands Sjöhistoriska museum Tiina Mertanen.

Tarmo hör till Finlands sjöfarts nationalsamlingar. Fartygets ursprungliga utseende har bevarats. Denna också internationellt värdefulla museiisbrytare byggdes i England 1907 och var i Sjöfartsstyrelsens tjänst fram till 1970, då man beslöt att Tarmo bör bli museifartyg.

Då Tarmo byggdes var hon Finlands tredje statsisbrytare. Då vår export växte i början av 1900-talet räckte våra två tidigare statsibrytare Murtaja, som byggdes 1889, och Sampo, som byggdes 1898, inte till för att hålla våra farleder öppna för handelssjöfarten.

Tarmos historia är fylld av vardaglig isbrytarverksamhet som var livsviktigt för landets export och import. Men Tarmo har också varit med om färgrika och dramatiska händelser: Hon kapades under inbördeskriget och blev utsatt för bombardemang under andra världskriget 18.1.1940 i Kotka hamn. Sedan 2008 har Tarmo visats för allmänheten i Maritimcentret Vellamo.

Under dockningen utfördes en mängd noggranna arbetsmoment som också gav ny information om fartyget och utvecklade nya, mer miljövänliga arbetsmetoder på Sveaborgs varv.

”Vi jobbade mycket noggrant, eftersom vi högaktade fartyget i alla arbetsskeden. Vi har reparerat många specialfartyg här och har utvecklat moderna och miljövänliga arbetssätt. Tarmos stålmaterial undersökte vi i laboratorium för att reda ut vilka de lämpligaste svetsningstillsatserna är. Ytbehandlingen och rostborttagningen utfördes med modern högtrycksvåtblästring, som är skonsam både mot miljön och fartyget. Materialet och tillsatserna är nu bättre dokumenterade än någonsin, vilket gör det lättare att hålla fartyget i gott skick också i framtiden”, säger Sveaborgsvarvets chef Tero Hänninen.

I och med dockningen går Finlands Sjöhistoriska museum också igenom Tarmos artefakter och dokumentation. Samlingarna katalogiseras, konserveras och digitaliseras. Sjöhistoriska museet räknar med att få mycket ny information om denna veterligen världens näst äldsta bevarade ångisbrytare. Materialet kommer att vara tillgängligt för allmänheten ännu i år, i museernas, arkivens och bibliotekens sökregister Finna. Tarmo har också 3D-filmats utifrån och kommer att surroundfilmas ombord för att ge en bättre upplevelse av fartyget.

Tilläggsuppgifter
Båt- och fartygsmästare Juha Puustinen juha.puustinen@kansallismuseo.fi, Tfn. 0295 33 6492.
Intendent Timo Kunttu timo.kunttu@kansallismuseo.fi, Tfn. 0295 33 6488.
Chefen för Sveaborgs varv Tero Hänninen tero.hanninen@alfonshakans.fi, Tfn. 0400 521 682.
Kommunikationschef Pär Landor par.landor@alfonshakans.com, Tfn. 050 366 3661.

Pressbilder

Museiisbrytaren Tarmo är öppen vid museikajen i Maritimcentret Vellamo 26.6–3.9.2017. Det ordnas visningar för allmänheten ombord på fartyget från tisdag till söndag klockan 13.30 och 15.30.

FINLANDS SJÖHISTORISKA MUSEUM
Maritimcentret Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka
Öppet tis, tor-sön kl. 10–17, ons kl. 10–20, mån stängt
På sommaren 26.6–13.8.2017
Mån-tis, tor-sön kl. 10–18, ons kl. 10–20
Tfn. 040 350 0497, info@merikeskusvellamo.fi 

www.merikeskusvellamo.fi
www.alfonshakans.fi
Tarmon potkuri ja peräsin
Nymålad propell och roder. Bild: Juha Puustinen, Finlands sjöhistoriska museum.


Kontakta informatör Marja Puukka, Maritimcentret Vellamo, tel. +358 40 3500 496 eller via e-post: förnamn.efternamn@kotka.fi


Aktualiteter på Vellamo.