Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishBildarkivet


Sjöhistoriska museets bildarkiv innehåller ca 30 000 bilder. Motiven i bilderna är bland annat segelfartyg, maskindrivna fartyg, arbete och fritid på fartyg, gruppbilder på besättningar, Sjöfartsverkets verksamhet med lotsar och fyrar liksom hamnar och lastning. Bland intressanta enskilda samlingar i arkivet kan nämnas Sten Lilles bildsamling på segelfartyg liksom Räddningsbolaget Neptuns sjöräddningsbilder. I samlingarna ingår också digitala bilder av sjöfarten i dag.

Bildarkivet sköts av Museiverkets bildsamlingar i Helsingfors.

3415 610