Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishStödföreningen för Finlands sjöhistoriska museum


Stödföreningen för Finlands sjöhistoriska museum rf är en år 1997 grundad förening, vars syfte är att stöda verksamheten vid Finlands sjöhistoriska museum, främja allmänhetens kännedom om sjöfartstraditioner och att höja intresset för sjöfartens historia. För att förverkliga sitt syfte bedriver föreningen informations- och publikationsverksamhet, tar initiativ, gör framställningar, ger utlåtanden, ordnar möten och utbildningstillfällen samt praktiserar samarbete med andra föreningar inom sjöfartsbranschen.

Föreningen fungerar som stödförening för museet och strävar till att förskaffa medel för museets verksamhet, bland annat för marinarkeologisk forskning, iståndsättning och underhåll av museifartyg och för utställnings- och publikationsverksamheten.

Närmare information om föreningen och dess verksamhet

Föreningens sekreterare Pia Paukku
Adress: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
E-post: förnamn.efternamn@kansallismuseo.fi
Telefon: 0295 33 6480