Mullankaivajat Kontiolahdella ‒ koululaiset perehtyvät kotiseutunsa menneisyyteen arkeologian menetelmin

Museot

Mullankaivajat Kontiolahdella on Kansallismuseon johtama yhteisöarkeologinen hanke, jossa koululaiset perehtyvät kotiseutunsa menneisyyteen arkeologian menetelmin. 6‒13 -vuotiailla koululaisilla opettajineen on nyt mahdollisuus tutustua osana koulutyötä erilaisiin menneisyyden ilmiöihin sekä arkeologiseen prosessiin suunnittelusta ja toteutuksesta aina jälkitöihin saakka. Tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia ymmärtää omaa kulttuuriperintöä sekä liittää se osaksi laajempaa kokonaisuutta. Projektissa kootaan opetusmateriaalia myös muiden koulujen käytettäväksi ja ne julkaistaan valtakunnallisilla opetusalan Educa -messuilla tammikuussa 2019.

Kontiolahdella tutkitaan Kontioniemellä sijaitsevaa vaskiseppä Takkusen taloa, pihapiiriä sekä sen lähiympäristöä. Kohde edustaa historiallisen ajan asuinpaikkaa, johon liittyy myös elinkeinotoimintaa. Projektissa koululaiset tutkivat kohdetta arkeologien ohjauksessa, tutustuen arkeologisiin menetelmiin kartoituksesta kaivamiseen.

Tavoitteena on herättää osallistujissa innostusta kulttuuriperintöä kohtaan sekä rikastaa ymmärrystä historiasta. Lisäksi projekti tarjoaa opettajille työkaluja inhimillisten ilmiöiden tutkimiseen kouluopetuksessa arkeologisia metodeja hyödyntäen. Hankkeen parissa työskentely auttaa Kontioniemen vasta avatun uuden koulun oppilaita katsomaan koulun ympäristöä uusin silmin sekä kasvattamaan paikkaan omat juuret.

Hankkeen onnistumista tutkitaan mm. kartoittamalla osallistuneiden kokemuksia sekä tietojen ja taitojen lisääntymistä. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa edesauttaa laajempaa osallisuutta ja sitoutumista kulttuuriperinnön vaalimiseen ja sen vastuulliseen käyttämiseen. Se myös mahdollistaa paikallisen jatkuvuuden projektin päätyttyä.

Hankkeen toteuttavat Kansallismuseo, Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukana ovat mm. Kontioniemen koulu, Pohjois-Karjalan maakuntamuseo sekä Kontiolahti-seura. Hanke toteutetaan Suomen kulttuurirahaston myöntämällä Mullankaivajat-apurahalla.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii museolehtori, arkeologi Hanna Korhonen Kansallismuseosta.

Hankkeen aikataulu Kontioniemen koululla

  • Viikko 35: Projektin valmistelut, arkeologien vierailu Kontioniemen koululla 28.‒29.8.
  • Viikko 36: Kenttätyöviikko, koululaiset osallistuvat kaivauksille 4.‒6.9.
  • Viikko 37: Jälkityöviikko, löytöjen tutkiminen ja kouluprojektien aloittaminen 11.‒13.9.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hanna Korhonen, Kansallismuseo, hanna.korhonen@kansallismuseo.fi, puh. 029 533 6464. 

Mullankaivajat 2
Mullankaivajat Kontiolahdella -hanke. Kuva: Kim Krappala
Mullankaivajat 3
Mullankaivajat Kontiolahdella -hanke. Kuva: Kim Krappala
Mullankaivajat 4
Mullankaivajat Kontiolahdella -hanke. Kuva: Kim Krappala
Mullankaivajat 1
Mullankaivajat Kontiolahdella -hanke. Kuva: Kim Krappala