Korsnäsinpaidat olivat juhlapaitoja, joita valmistettiin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Pukeutuminen

Ihminen käyttää vaatteita suojana kylmää ja kuumaa vastaan sekä suojautuakseen sateelta ja tuulelta. Sen lisäksi vaatteilla on myös tärkeä kulttuurinen merkitys. Vaatteilla peitetään kehon osia, joiden näyttämistä muille ei pidetä sopivana tai muokataan kehoa tietyn näköiseksi. Vaatteilla ilmaistaan asemaa yhteiskunnassa, statusta, etnisyyttä tai kuulumista johonkin tiettyyn ryhmään tai ammattiin. Vaatteilla voidaan viestiä poliittisesta, aatteellisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Niiden avulla voidaan erottautua tai sulautua joukkoon.

Pukeutuminen on viesti. Niinpä pukeutumista on pyritty säätelemään monin tavoin, jopa lakien avulla. Erilaisten lakien ja asetusten avulla on määritelty ihmisten pukeutumista esimerkiksi sosiaalisen aseman tai tiettyyn ryhmään kuulumisen mukaan. Univormuilla ja asemaan liittyvillä asusteilla on luotu auktoriteettia ja tunnistettavuutta. Yhtenäinen asu korostaa yksilön toimivan osana ryhmää tai tietyn aseman edustajana, esimerkiksi virkavallan edustajana. Joissain yhteiskunnissa on yritetty yhtenäistää kaikkien vaatetus. Nykyään länsimainen kulttuuri korostaa yksilöllisyyttä, jossa myös pukeutuminen liittyy vahvasti yksilön valintoihin ja persoonaan. Pukeutumisella korostetaan omaa identiteettiä ja samanaikaisesti sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä.

Muoti on tiettynä ajankohtana vallitseva tapa, suosiossa oleva tyyli. Muoti on aina vaikuttanut voimakkaasti pukeutumiseen. Muodissa näkyy kulttuurisia, sosiaalisia ja jopa poliittisia muutoksia. Muoti on aina menossa tai tulossa, se ei pysähdy tähän hetkeen. Menneisyyden esineissä näkyy vaikutuksia muodista, mutta myös muista kulttuurisista vaikutteista, joita kaikkia emme ehkä nykyään osaa enää tulkita.

Valitse kuva saadaksesi lisää tietoa