Paperittomien äitiyspakkaus

Kuukauden esine - Joulukuu 2020

Vastasyntyneen vaippoja, peite, harsoliinoja, vauvanvaatteita, toppahaalari, myssyjä, rukkaset, liivinsuojia, terveyssiteitä, pieni hammasharja, kynsisakset…

Sinisessä kestokassissa on pienen lapsen hoitoon ja äitiyteen liittyviä tarvikkeita. Kokonaisuus mukailee Kansaneläkelaitoksen eli Kelan äitiyspakkausta, jota jaetaan äitiysavustuksena raskaana oleville naisille. Kelan äitiyspakkauksen saa, jos asuu vakinaisesti Suomessa tai kuuluu maan sosiaaliturvan piiriin. Kaikilla nämä ehdot eivät täyty. Kestokassiin onkin koottu epävirallinen äitiyspakkaus, jollaisia jaetaan paperittomille lasta odottaville äideille Helsingin Global Clinicilla.

Paperittomat ihmiset elävät Suomessa ilman laillista oleskelulupaa. Heitä arvioidaan olevan yhteensä muutamia tuhansia. Heidän taustansa ja tilanteensa ovat moninaiset. Osa paperittomista on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen, osa odottaa oleskelulupapäätöstä perhesiteen perusteella. Lisäksi puhutaan niin sanotusta liikkuvasta väestä, eli Itä-Euroopan romanivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä, joilla ei ole eurooppalaisia sairausvakuutuskortteja.

Paperittomat ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa. ”Yleisesti paperittomien asema on tietysti äärimmäisen heikko. - Naisen asema on aina vähän heikompi ja kokemukseni mukaan se korostuu vielä paperittomana ollessa.” (Vapaaehtoisena Global Clinicilla työskentelevä kätilö Janita Tasa, 5.2.2020.) Paperittomat naiset ovat usein riippuvaisia puolisostaan ja sosiaalisesti heikossa asemassa. Raskaus- ja pikkulapsiaika ovat erityisen haastavia, kun samaan aikaan kohdataan esimerkiksi asunnottomuutta ja epävarmuutta tulevasta.

Suomessa kaikki saavat hoitoa kiireellisiin terveysongelmiin, paperittomat omakustanteisesti. Helsinki ja Espoo tarjoavat välttämättömiin terveysongelmiin hoitoa paperittomille samaan hintaan kuin paikkakuntalaisille. Muissa kunnissa tilanne vaihtelee. Paperittomilla ei ole pääsääntöisesti pääsyä kiireettömään hoitoon julkisella puolella. Alle 18-vuotiaat paperittomat ja raskaana olevat paperittomat naiset ovat useissa kunnissa oikeutettuja laajoihin terveydenhuollon palveluihin, kuten neuvolaan.

Global Clinic on vapaaehtoisvoimin toimiva klinikka, joka tarjoaa veloituksetta terveydenhoitoa ja neuvontaa niille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen sairaanhoitoon. Paperittomia raskaana olevia naisia ohjataan klinikalta julkisen terveydenhuollon neuvolaan, mikäli sellainen on paperittoman asuinpaikan perusteella tarjolla. Esimerkiksi tiedonkulku, luku- ja kirjoitustaidon puuttuminen tai kielitaito ovat haasteina neuvolapalveluiden löytämisessä.

”On ollut tilanteita, joissa raskaana oleva nainen hakeutuu meille [klinikalle] ihan viimeisillään. Hän on asunut koko sen ajan Suomessa, mutta ei ole vaan kuullut aikaisemmin, että hänellä olisi oikeus neuvolaan. Hän ei tiennyt, mikä on neuvola. - Pitäisi löytää keinoja, miten tiedottaa olemassa olevista palveluista paremmin. En itsekään välttämättä tiedä, että mitkä olisivat hyviä keinoja, koska paperittomat elävät osittain piilossa.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

Pakkauksia alettiin jakaa klinikalta useita vuosia sitten ulkopuolisen henkilön aloitteesta. Hän ehdotti, että voisi koota omilta lapsiltaan pieneksi jääneistä vaatteista muutaman pakkauksen. Ne toimitettuaan henkilö järjesti klinikalle vielä lisää pakkauksia oman asuinalueensa Facebook-ryhmään kuuluvien muiden vanhempien kautta. Vaatteita ja leluja on saatu siitä lähtien pitkälti ulkopuolisten lahjoituksina. Hygieniatarvikkeet ostetaan kaupasta ja apteekista lahjoitusvaroin.

Myös klinikan kätilö Janita Tasa on koonnut pakkauksia: ”Toimin samalla tavalla, eli laitoin kotialueeni Facebook-kierrätysryhmään viestiä, että jos joillakin naisilla olisi ylimääräistä: vauvanvaatteita, leluja, peittoja, mitä tuore äiti voisi tarvita. Pyysin, että he voisivat tehdä valmiita pakkauksia, jos vain mahdollista, tai sitten lahjoittamaan erillisiä tuotteita, niin molempia vaihtoehtoja tuli. Yksikin äiti oli ihanan pakkauksen tehnyt, oli lajitellut vaatteet koittain ja pakannut ne tosi kauniisti ja laittanut sinne vielä kirjeenkin sille tulevalle äidille mukaan.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

Klinikalla kootaan muutamia kymmeniä vaihtoehtoisia äitiyspakkauksia vuodessa. Pakkauksia on toimitettu myös neuvoloihin, joista niitä on annettu paperittomille naisille suoraan mukaan. Raskaana olevat ovat niin haastavassa asemassa, että heille halutaan tarjota myös tällaista tukea.

”Meillä käy vuosittain keskimäärin ehkä 20 raskaana olevaa naista. Pyritään jakamaan pakkaus kaikille naisille - - Naiset on olleet tosi yllättyneitäkin siitä.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

Paperittomien äitiyspakkaus kertoo osaltaan Kelan äitiyspakkauksen merkityksestä vanhemmille ja vanhemmuudelle. Vapaaehtoisia ajaa toimimaan varmasti oma kokemus pakkauksen tarvikkeiden tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä vauvan ja samalla vanhemmuuden ensimmäisinä kuukausina. Sama tuki ja kokemus on haluttu välittää eteenpäin naisille, jotka ovat saamassa lapsen erityisen haastavassa elämäntilanteessa.

Suomen kansallismuseon kokoelmaan tulleen pakkauksen sisältöä voi peilata Kelan äitiyspakkauksen harkittuun sisältöön. Mukana on kierrätettynä jopa Kelan vuoden 2015 äitiyspakkauksen toppahaalari! Paperittomien äitiyspakkaus asettuu jatkumoksi museon kokoelmissa jo oleville eri vuosikymmenten Kelan äitiyspakkauksille. Se kuvaa erilaisia todellisuuksia, joihin vauvat Suomessa 2020-luvulla syntyvät. Esinekokonaisuus liittyy paperittomien ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan sekä laajemmin maahanmuuttoon ja siihen liittyvään lainsäädäntöön Suomessa.

Maria Ollila

Lähteet:

Tasa, Janita 2019. Paperittomien naisten lisääntymisterveys ja äitiyshuollon palveluiden käyttö Helsingissä – Rekisteritutkimus. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto.

Taskinen, Sirpa 2018. Äitiyspakkaus. Teoksessa Taipale, Ilkka (toim.) 2018. Sata innovaatiota Suomesta. Kuinka suomesta tuli suomi - poliittisia, sosiaalisia ja arkipäivän keksintöjä. Helsinki, Into Kustannus.

Verkkosivu: Paperittomien terveys Lääkärin sosiaalinen vastuu -sivustolla (viitattu 13.11.2020).

Verkkosivu: Global Clinicin palvelut Global Clinic -sivustolla (viitattu 13.11.2020).

Haastattelu 5.2.2020, kätilö Janita Tasa.

Suullinen tiedonanto esineen lahjoituksen yhteydessä 9.1.2020, suunnittelija Meri Korniloff.

Hk8196 21 Hannu Hakkinen Iso
Global Clinicin vastaanottohuone. Kaapissa on valmiiksi koottuja äitiyspakkauksia paperittomille naisille. Suomen kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat ovat dokumentoineet vuosina 2019─2020 Global Clinicin toimintaa ja paperittomien asemaa Suomessa valokuvaamalla, haastattelemalla ja tallentamalla esineitä. Kuva: Hannu Häkkinen, Museovirasto.
Aitiyspakkaus Asetelma
Pakkaukseen kuuluu kaikkiaan 47 esinettä hygieniatarvikkeista haalariin. Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto.