Olavinlinnan korjaukset: esilinnan itäinen patteri

Talvikaudella 2021-22 korjausvuorossa on esilinnan itäinen patteri eli Olavinlinnan näyttämön takaseinä. Satoja vuosia vanhat säälle alttiit rakenteet ovat päässeet osin rapautumaan ja niitä korjataan ohjaamalla vesi pois rakenteista ja rapautuneet osat uusitaan kalkkilaastilla. Työ on alkanut lokakuussa 2021 ja kestää aina maaliskuuhun 2022 saakka. Sen ajan pääsy Kotkanportista Suvorovin esilinnaan on suljettu.

Itäpatterin puolustusvarustus rakennettiin keskiaikaisen kehämuurin tilalle 1500-luvun loppupuoliskolla. Taitteisen kehämuurin ja suoran sisämuurin väliset kuilut täytettiin maalla. Venäläiset tyhjensivät kuilut 1790-luvulla ja kattoivat ne tiiliholveilla. Linnoituskäytön jälkeen 1870-luvulla itäpatterin suojaksi rakennettiin pulpettikato. Se purettiin linnan entistämistöissä vuonna 1972 ja korvattiin nykyisellä betonirakenteisella patteritasolla.

Vuonna 1475 perustettua Olavinlinnaa rakennettiin reilun 300 vuoden ajan. Linnan ulkomuureista suurin osa on kivestä ja laastista muurattuja valumuureja. Tiiltä on käytetty vain ampuma-aukkojen kaarissa ja pielissä sekä tornien korotuksissa 1700-luvun lopussa. Venäläisaikaiset holvit on muurattu tiilestä. Olavinlinnan erityispiirteenä on puolustuslinna-aikaiset bastionien ja pattereiden ampumatasot ja kattamattomien bastionien kaltevat muurit, jotka kastuvat enemmän kuin kattojen suojaamat suorat muurit.

Luonnonkivimuurin sisään on päässyt kosteutta patteritasoilta ja muurin kivisaumoista. Jäätyessään kosteus rapauttaa ja irrottaa laastisaumoja ja kiviä. Kosteutta pyritään vähentämään ohjaamalla vesi patteritasanteilla poispäin muurista. Muurin rapautuneet saumat uusitaan kalkkilaastilla, joka valmistetaan työmaalla linnassa. Tiilimuuraukset kunnostetaan konservaattorityönä.