Ohjelmistomme

Museokohteidemme perusnäyttelyitä, opastuksia ja vakiintuneita yleisötyön muotoja täydentää monipuolinen vaihtuva ohjelmisto.

Vaihtuvia näyttelyitä järjestetään vuosittain säännöllisesti Kansallismuseossa sekä Suomen merimuseossa ja Hämeen linnassa. Pienempiä näyttelykokonaisuuksia, ajankohtaisia kokoelmaesittelyjä tai pop up -näyttelyitä voidaan järjestää myös muissa kohteissamme. Näyttelyiden sisältöihin ja muihin ajankohtaisiin teemoihin liittyvät tapahtumat ovat keskeinen osa ohjelmistoamme. Tapahtumia järjestetään kaikissa kohteissamme sekä myös muualla, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kansallismuseon ohjelmiston luonne ja teemat vaihtelevat laajasti. Tuotamme ajankohtaisia, monia erilaisia kohderyhmiä kiinnostavia sisältöjä. Pidämme tärkeänä, että sisältöjä ei tarkastella vain suomalaisin silmin. Avarramme kuvaa sekä suomalaisuudesta että sen globaalista toimintaympäristöstä. Eri kulttuureja ja näkökulmia edustavat näyttelyt ja tapahtumat ovat tärkeitä Suomea käsittelevien teemojen rinnalla.

Käsittelemme näyttelyissämme ilmiöitä museokokoelmien, taiteiden ja uusimpien, myös teknologiaa hyödyntävien esittämisen keinojen valossa, ja liikumme niin ajallisesti kuin maantieteellisesti rajoja asettamatta. Tuotamme näyttelyitä, tapahtumia ja muuta ohjelmistoa yhteistyössä sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppaneiden ja toimijoiden kanssa. Työskentelemme myös vuorovaikutuksessa yleisöjemme kanssa. Joitakin tuottamistamme näyttelyistä on myös mahdollista lainata muihin museoihin Suomessa tai kansainvälisesti.