Esinekokoelmat

Suomen merimuseon esinekokoelmiin kuuluu noin 15 000 esinettä esihistoriasta nykypäivään. Kokoelmissa on mm. laivojen ja veneiden pienoismalleja, meriaiheisia tauluja, navigointivälineitä, majakkalaitteita, alusten irtaimistoa sekä merenkulkijoiden henkilökohtaisia varusteita. Museon vastuulla on lisäksi yli sata kansalliskokoelmaan kuuluvaa työ- ja huvivenettä 1800-luvun lopulta nykypäivään sekä muuta veneisiin ja veneilyyn liittyvää esineistöä.

Merkittävä osa Merimuseon kokoelmia on meriarkeologisen tutkimustoiminnan yhteydessä nostettu esineistö. Esineistö sisältää alusten osia, erityyppistä lastia, miehistön ja matkustajien henkilökohtaisia tarvikkeita sekä merenkulkuvarusteita. Vedenalaisten löytöjen käsittelystä ja siirtämisestä Merimuseon kokoelmiin vastaa Helsingissä toimiva Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston meriarkeologitiimi yhdessä Merimuseon kanssa.

Suomen merimuseon esinekokoelmista vastaa intendentti Timo Kunttu.