Suomen Muinaismuistoyhdistys x Kansallismuseo: Kalustamalla tilaksi -luentosarja 2.2.-6.4.2022

Avoinna tänään 11—18
2.2.2022 16:30 — 6.4.2022 18:00

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen luentosarjassa käsitellään huoneiden, tilojen ja sisustamisen historiaa eri näkökulmista. Ensimmäisellä luentokerralla kuullaan suomalaisen kalustesuunnittelun murroksesta 1920-luvulta 1950-luvulle sekä tutustutaan näiden vuosikymmenien tyypillisiin huonekaluihin ja sisustuksiin. Toisella luentokerralla tarkastellaan, millaista miesihannetta roomalaisten kylpylöiden veistokset ja kalusteet olivat aikanaan rakentamassa. Kevään kaikki kolme maksutonta luentoa ovat katsottavissa etänä.

Kevään 2022 luennot

  • keskiviikkona 2.2.2022 kello 16.30
    Maija Mäkikalli - Laatuhuonekaluja koteihin. Boman, moderni ja suomalaisen huonekalutaiteen murros 1920-luvulta 1950-luvulle
  • keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.30
    Ville Hakanen - Pompejin Forumin kylpylöiden koristelu miehisyyden mittana
  • keskiviikkona 6.4.2022 kello 16.30
    Panu Savolainen - Sisustamisen ja arkkitehtuurin välimaastossa

Luennot eivät edellytä ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

Panu Savolainen - Sisustamisen ja arkkitehtuurin välimaastossa

keskiviikkona 6.4.2022 kello 16.30

Seuraa luentoa tästä linkistä
Striimi avautuu ke 6.4. noin klo 16

Millaiseen vuorovaikutukseen rakennetun tilan ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus asettuvat rakennusten suunnittelussa ja käytössä? Kuinka kalustamisen ja arkkitehtuurin muodostamia kokonaisuuksia ja jännitteitä lähestytään tutkimuksen keinoin? Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen luo esitelmässään katsauksen kalustamisen ja arkkitehtuurin suhteeseen sekä menneisyydestä että nykyisyydestä poimittujen esimerkkien tuella.

Panu Savolainen on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori. Useiden tutkimusteemojen parissa työskentelevän Savolaisen erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tällä hetkellä keskiaikaiset kivikirkot, uuden ajan alun kaupunkihistoria, tekstien ja materiaalisen kulttuurin suhde, historiallinen paikkatieto ja aistien historia. Savolainen väitteli Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta vuonna 2017 julkisen ja yksityisen tilan historiallista muotoutumista käsitelleellä väitöskirjalla. Vuoden 2020 alusta Savolainen on johtanut Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Keskiajan puurakennusperintö Suomessa -hanketta.

Ville Hakanen - Pompejin Forumin kylpylöiden koristelu miehisyyden mittana

keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.30

Striimi avautuu ke 2.3. klo 16

Forumin kylpylöiden alkujaan miehille varattu osasto on tuttu monille Pompejissa vierailleille komean veistos- ja reliefikoristelunsa ansiosta. Kylpylän säilytyslokeroita reunustaa joukko lihaksikkaita terrakottamiehiä, ja sen holvikattoja peittävissä stukkoreliefeissä poseeraa muun muassa. kauniita mytologisia nuorukaisia. Mukavuutta lisäsivät pronssiset kalusteet, jotka kertoivat lahjoittajansa anteliaisuudesta. Roomalaiset kylpylät olivat tiloja, joissa vaalittiin ja työstettiin roomalaista ihmisihannetta osallistumalla päivittäiseen kylpyrituaaliin. Miten Pompejin Forumin kylpylöiden koristelu ja kalustus liittyivät tähän norminrakennustyöhön? Millaista miehisyyttä ja eroottista toimijuutta ne rakentavat? Esitelmä pohjautuu Hakasen tutkimusartikkeliin, joka on julkaistu American Journal of Archaeology -lehdessä. Artikkeli on osa väitöskirja Ganymede in the Art of Roman Campania – Ancient Roman Viewers’ Experience of Erotic Mythological Art, jolla Hakanen väitteli tohtoriksi 23.2.2022.

Ville Hakanen on hiljattain tohtoriksi väitellyt taidehistorian tutkija. Väitöskirjassaan Hakanen tarkasteli antiikin roomalaisia eroottisia mytologisia seinämaalauksia ja pohti niiden merkitystä osana seksuaalista halua koskevaa normatiivista diskurssia. Hakanen opettaa antiikin taidehistoriaa mm. Helsingin yliopistossa. Hakanen on myös Helsingin yliopiston Pompeji-projektin jäsen.

Maija Mäkikalli - Laatuhuonekaluja koteihin. Boman, moderni ja suomalaisen huonekalutaiteen murros 1920-luvulta 1950-luvulle

Keskiviikkona 2.2.2022 kello 16.30
Seuraa luentoa tästä linkistä

Esitelmäsarjan avaa FT Maija Mäkikalli, joka tarkastellee turkulaisen huonekaluvalmistajan, Boman Oy:n tuotannon kautta suomalaisen huonekalutaiteen murrosta 1920-luvulta 1950-luvulle. Bomanin huonekalujen ja sisustusten myötä esitelmässä edetään 1920-luvun edustuskodeista 1950-luvun pieniin koteihin. Minkälaisia olivat Bomanin tulkinnat moderneista huonekalusta ja miten ne muuttuivat vuosikymmenten aikana? Bomanin huonekalutehdasta 1920-1950-luvulla tarkasteleva tutkimus on julkaistu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirjan niteenä 125.

FT Maija Mäkikalli on tutkinut ja opettanut erityisesti muotoilun ja taideteollisuuden historiaa. Hän on työskennellyt Lapin yliopiston taide- ja kulttuuriopintojen yksikössä lehtorina (2005-2019) ja tutkijana ja opettajana Turun yliopiston kulttuurihistorian sekä museologian ja aineellisen kulttuurin oppiaineissa (1997-2004). Tällä hetkellä hän työskentelee projektipäällikkönä digitaalisten arkistoaineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta kehittävissä hankkeissa Kansallisarkistossa. Mäkikallin väitöstutkimus Carl-Johan Bomanista ja Bomanin huonekalutehtaasta tarkastettiin Turun yliopistossa lokakuussa 2021.