Guidningar och verkstäder

Vårt mångsidiga guidningsurval erbjuder intressanta synvinklar på utställningarna.

Under ledning av inspirerande guider erbjuder Nationalmuseets guidningar en intressant synvinkel på utställningarnas innehåll. Bland vårt breda utbud av guidningar kan du boka en som passar just din grupp eller be oss planera en egen specialguidning för er. Tidsperiodsguidningarna i vårt utbud berättar om de centrala särdragen i och föremålen från en specifik tidsperiod, temaguidningarna beskriver ett visst fenomen eller ämne under olika tider. En allmän bild av Finlands historia får du under rundvandringen Nationalskatter, som presenterar våra samlingars pärlor från olika tidsperioder. Guidningen av tillfälliga utställningar presenterar centrala synvinklar av utställningens teman.

Verkstäderna erbjuder en interaktiv djupdykning i ett ämne. I verkstäderna tittar vi på utställningen ur en specifik synvinkel, varefter upplevelsen fördjupas genom övningar med händerna, aktivitet eller något annat lämpligt sätt för temat. Vårt utbud av verkstäder varierar under året, kontrollera vad som kan erbjudas

  • Guidningen Nationalskatter

Guidningen ger en allmän bild av Finlands historia och presenterar pärlorna i våra samlingar från världens äldsta nät till kejsarens tron.

Målgrupp: Passar alla

Tidsperiodsguidningar

  • Förhistorien

Den mångsidiga utställningen och guidningen leder in dig på funderingar om hur man forskar i förhistorien och hurdant livet var på den tiden. Vi får även lära oss termerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt skillnaden mellan historisk och förhistorisk tid.

  • Från autonomi till ett självständigt Finland

Guidningen berättar om Finlands skeden som autonomt storfurstendöme, från Finska kriget till början av självständigheten. 1800-talets centrala synvinklar och utvecklingen som ledde till självständigheten är förknippad med grundandet av Nationalmuseet och skatterna i våra samlingar.

Lämplig för två grupper kombinerad med guidningen Berättelsen om Finland.

  • Berättelsen om Finland

Guidningen berättar om ljus och skuggor i Finlands närhistoria. Under rundvandringen ser vi föremål från såväl autonomins tid som också ikoniska föremål som berättar om den självständiga välfärdsstaten.

Temaguidningar

  • Hur levde man förr i tiden?

En guidning som i berättelseform fokuserar på några objekt och under rundvandringen besöker vi såväl en rik herrgårdssal som ett fattigt rökpörte, och vi får höra Kalevalas berättelse bakom museets takfresker.

  • Interaktiva Vintti

Med hjälp av interaktiv guidning bekantar vi oss med livet förr i tiden i rökpörtet och därefter närmar vi oss historien genom att själva vara aktiva. Vintti är en interaktiv utställning där vi lär oss historia genom att leka, göra själv och pröva. Vinttis aktivitetspunkter lockar även vuxna att pröva och minnas hur det var förr i tiden.

Tillgänglighet: Mån-fre kl. 9, 10 och 11 samt eftermiddagar kl. 16.45 (ej onsdagar). Lämplig för två grupper kombinerad med guidningen Hur levde man förr i tiden?

  • Sedvänjor

Under denna föremålsbaserade guidning belyser vi matkultur och sedvänjor, där kärl, bestick och möbler från olika stånd illustrerar och åskådliggör livet i städerna och på landsbygden från 1700-talet till 1900-talet.

  • Lär känna Finlands historia

Denna diskussionsbaserade guidning för vuxna med invandrarbakgrund belyser grunderna för det finländska och berättar om Finlands historia med hjälp av några objekt. Under guidningen diskuterar vi och löser uppgifter utgående från den aktuella gruppens språkkunskaper. Kom ihåg att nämna språknivån när du gör bokningen.

Gruppstorlek: Rekommenderad gruppstorlek är 15–20 personer, maximalt 25 personer.

Verkstäder

  • Utgrävningsverkstaden I arkeologens stövlar ¨

Hoppa in i arkeologens stövlar för att leta efter forntiden! I verkstaden bekantar sig eleverna med förhistorien och arkeologin genom att vara aktiva och undersöka. Vi fördjupar oss i förhistoriska föremål, deltar i utgrävningar och funderar över utgrävningsfynd samt målar egna hällmålningar.

Tillgänglighet: Begränsat i maj och september, anmälan endast via webbformuläret i april/augusti.