Guidningar och verkstäder

Vårt mångsidiga guidningsurval erbjuder intressanta synvinklar på utställningarna.

Under ledning av inspirerande guider erbjuder Nationalmuseets guidningar en intressant synvinkel på utställningarnas innehåll. Bland vårt breda utbud av guidningar kan du boka en som passar just din grupp eller be oss planera en egen specialguidning för er. Tidsperiodsguidningarna i vårt utbud berättar om de centrala särdragen i och föremålen från en specifik tidsperiod, temaguidningarna beskriver ett visst fenomen eller ämne under olika tider. En allmän bild av Finlands historia får du under rundturen Nationalskatter, som presenterar våra samlingars pärlor från olika tidsperioder. Guidningen av tillfälliga utställningar presenterar centrala synvinklar av utställningens teman.

Verkstäderna erbjuder en interaktiv djupdykning i ett ämne. I verkstäderna tittar vi på utställningen ur en specifik synvinkel, varefter upplevelsen fördjupas genom övningar med händerna, aktivitet eller något annat lämpligt sätt för temat. Vårt utbud av verkstäder varierar under året, kontrollera vad som kan erbjudas.


BOKNINGSBARA GUIDNINGAR FÖR GRUPPER

FÖRHISTORIEN
Den mångsidiga utställningen och guidningen leder in dig på funderingar om hur man forskar i den förhistoriska tiden och hurdant livet var då. Vi får även lära oss termerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt skillnaden mellan historisk och förhistorisk tid. Längd 45–60 min. Rundturen passar dem med intresse för förhistorien, samt grundskoleelever i årskurs 4–6 och elevgrupper på andra stadiet.

BERÄTTELSEN OM FINLAND
Guidningen berättar om det ljusa och det mörka i Finlands närhistoria. Under rundturen ser vi både föremål från autonomins tid och ikoniska föremål som berättar om den självständiga välfärdsstaten. Längd 45–60 min. Rundturen passar dem med intresse för Finlands historia samt elevgrupper på högstadieskolor, gymnasium och andra stadiet.

ARKITEKTURENS PÄRLA
Nationalmuseet byggdes för att berätta om finskhetens historia. Under den guidade rundturen bekantar vi oss med den ikoniska byggnadens unika arkitektur och Nationalmuseets historia. Längd 45–60 min. Rundturen passar alla med intresse för arkitektur.

LÄR KÄNNA FINLANDS HISTORIA
Guidningen berättar på klarspråk om Finlands historia och kultur med hjälp av museiföremål. Under guidningen diskuterar vi och löser uppgifter utgående från den aktuella gruppens språkkunskaper. Kom ihåg att nämna språknivån när du gör bokningen. Längd 60 min. Gruppstorlek max. 15–20 personer. Guidningen passar grupper inom integrationsutbildning.

MYSTERIET MED DEN FÖRSVUNNA NALLEN
Nationalmuseets nalle har gömt sig i museet! Under den interaktiva guidningen bekantar vi oss med museet, Finlands självständighet och historien på barnens far- och morföräldrars tid samt löser mysteriet med den försvunna nallen. Längd 45 min. Rundturen passar grupper inom småbarnspedagogik och förskolepedagogik.


MOD, KÄRLEK, FRIHET! GUIDNINGAR AV MUMINUTSTÄLLNINGEN
Utställningen med invigning på Nationalmuseet den 14 augusti är en förtrollande resa till mumintrollens livsvärden och filosofi. Man kan bekanta sig med utställningen på såväl öppna inledningsföreläsningar, bokade gruppguidningar som egna interaktiva rundturer för undervisningsgrupper, där man får lära känna mumintrollens kulturarv och det finska samhällets värderingar utifrån gruppens åldersnivå.

På jakt efter mod – en interaktiv guidning
Hur syns mod, frihet och tolerans i muminberättelserna, och i vårt samhälle? Genom den interaktiva guidningen bekantar vi oss med historien om Tove Janssons muminberättelser och de värden som berättelserna förmedlar. Guidningen lämpar sig för undervisningsgrupper inom både småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Gruppstorlek max. 25 personer. Längd 60 min.

Mod, kärlek, frihet! Mumintrollen 75
Mumintrollens värld erbjuder mycket att fundera över gällande mänskligheten och det finländska samhällets värden. För vuxna Gruppstorlek max. 20 personer. Längd 30 min.

Vad tycks? - en guidning och verkstad
Vilka är värdena i ett välmående samhälle? Under rundturen i utställningen Berättelsen om Finland bekantar vi oss med historien om det finländska påverkandet i Nationalmuseets permanenta utställning och tar ställning i skyltverkstaden. Passar för grupper på högstadienivå och andra stadiet samt för vuxengrupper. Gruppstorlek max. 25 personer. Längd 60 min.