32

Undervisning

Nya perspektiv på undervisningen ända från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Nationalmuseets miljö och föremål stöder kulturdialog, utveckling av multilitteracitet och lämpar sig som inspiration för fenomenbaserad undervisning.

Nationalmuseet är fyllt av vårt gemensamma kulturarv! Som lärare och handledare kan du använda museitjänsterna förutom vid undervisning i historia också för undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen och vetenskaps- och konstämnen.

Boke ett inspirerande besök för din grupp, besök museet på egen hand eller utnyttja materialet som stöder museibesöket. Materialpaketen för undervisning är fritt tillgängliga även utan museibesök.

Förhistoria på Nationalmuseet

Få en inblick i den fascinerande förhistorian på egen hand i museet eller bekanta dig med materialet redan före museibesöket. Materialet stöder det självständiga museibesöket med att bjuda på en sammanfattning på utställningens innehåll samt några idéer hur man kan behandla materialet före besöket,i museet eller efter besöket.

Förhistoria_materialet_pdf